tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do následující aukce.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Haffen Lucien (1888 - 1968)

více o autorovi...

Narodil se 15.6. 1888 ve Štrasburku, v historické čtvrti Bath-aux-Plantes, ve Francii, zemřel 16.10. 1968 taktéž ve Štrasburku. Nejprve studoval rok na Právnické fakultě, na Lékařské fakultě, kde získal osvědčení v oboru Dějiny umění. Mezi lety 1909 až 1913 spolu s dalšími umělci studuje u Lothara von Seebacha v dílně nemocnice Gate ve Štrasburku. věnuje se figurální tvorbě a také krajinomalbě. Byl impresionistickým malířem, je považován za součást čtyř nebo pěti největších malířů alsaské generace.


Haise Václav (1903 - 1990)

více o autorovi...

Narozen 26. 9. 1903 v Buku u Prachatic. Malíř v Praze. Studoval veřejnou školu uměleckých řemesel v Brně, poté ukrajinskou akademii výtvarného umění a poté akademii v Praze. Maluje figurální kompozice, květiny a hlavně krajiny.


Hájek Otakar (1887 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 5. 4. 1887 ve Vršovicích. Malíř, žák umělecko průmyslové školy v Praze ve speciálce u prof. J. Schikanedra. Je vyučený kovorytec, absolvent odborné školy zlatnické.


Hála Antonín (1895 - 1952)

více o autorovi...

Anotnín Hála se narodil roku 1895 v Kutné Hoře, zemřel roku 1952 v Brně. Byl malířem, ilustrátorem, grafikem a žurnalistou.


Hála František (1898 - ?)

více o autorovi...

Narozen 24. 3.1898 v Blatné. Architekt, malíř. Absolvoval vysokou školu architektury. Maloval krajiny a figurální motivy. Zpracovával náměty z jižních Čech, Itálie a ze Slovenska, kde ve Važci pobýval často u bratra, malíře Jana Hály. Vystavoval se Sdružením jihočeských výtvarníků, nejvíce v Českých Budějovicích.


Hála Jan (1890 - 1959)

více o autorovi...

Narodil se 19. 1. 1890 v Blatné a zemřel 17. 5. 1959 Važec. Malíř, grafik a spisovatel ve Važci na Slovensku. Studoval na pražské akademii u profesora Pirnera. Tvořil obrazy figurální i podobizny, zejména ze života havířů, Slováků pod Tatrami a jihočeské motivy.


Hallegger Kurt (1901 - 1963)

více o autorovi...

Malíř a scénograf, narozen 8.7. 1901 v Šumperku, zemřel 10.10. v Mnichově. Studoval na Akademii ve Vratislavi u profesora Müllera, na Akademii ve Vídni a Akademii výtvarných umění v Praze. Byl členem pražské secese, v Praze působil mezi lety 1926 – 1945, mimo jiné cestoval (Itálie, Francie, Maroka, Řecka). Po II. světové válce působil jako scénický výtvarník v Norimberku a v Mnichově, za což získal v Paříži roku 1962 Velkou cenu národů za scénografii.


Hänger Max I (1874 - 1941)

více o autorovi...

Německý malíř narozen roku 1874, zemřel roku 1941. Jeho nejvýznamnější obrazy nesou náměty drůbeže (slepic, kohoutů, kachen, pávů, tetřevů).


Hanych Rudolf (1906 - 1994)

více o autorovi...

Narodil se 11. 4. 1906 ve Svratce. Po nelehkém mládí a složitých životních peripetiích začal studovat v letech 1928 - 1931 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Arnošta Hofbauera, posléze přešel na Akademii výtvarných umění do krajinářské speciálky k profesoru Otakaru Nejdedlému, kde studoval v letech 1931 - 1935. V roce 1935 získal prestižní Schitovu cenu, o rok později absolvoval na AVU čestný rok. Se spolužáky J. V. Sílou a K. Hofmanem cestoval 1935 doItálie, v roce 19388 - 1939 podnikl soukromou studijní cestu do Jugoslávie.


Hanzen Alexei Vasilievich (1876 - 1937)

více o autorovi...

Narodil se 2. 2. 1876 v Oděsy a zemřel roku 1937 ve Švédsku. Ruský malíř švédského původu, studoval u J. K. Ajvazovského v Petrohradě, poté na akademiích v Drážďanech, Mnichově a Berlíně u prof. Salcmanna, Mayera a Brachta. Mezi nejčastější náměty jeho tvorby patří mariny a světové přístavy, ilustroval také námořní literaturu.


Harders Johannes (1871 - 1950)

více o autorovi...

Narodil se roku 1871 v Kellenhusenu, zemřel v roce 1950 v Hamburku. Byl významným malířem mořských scenérii či krajinomaleb. Měl realistický projev malby s mírným fantaskním cítěním.


Harry Bartel

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Hartmann Karl (1861 - 1927)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Háša Jaroslav (1890 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 6. 10. 1890 na Smíchově. Malíř v Praze, žák pražské akademie výtvarného umění v Praze u prof. V. Bukovace a Nechleby. Studijní cesty konal po Francii. Maluje staré pohledy na Prahu, podobizny, miniaturní krajiny s malebnou stafáží, nejvíce na měděných a dřevěných deskách.


Haun August Carl (1815 - 1894)

více o autorovi...

Německý malíř, rytec a litograf.


Hauptmann - Sedláček, Jaromír (1899 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 23. 9. 1899 v Praze. Malíř krajinář a ilustrátor v Praze, žák Josefa Ullmanna. Absolvent ČVUT v Praze. Studijní cesty konal po Francii, Itálii, Belgii a Německu.


Havel Vladimír (1904-?)

více o autorovi...

Narozen 7. 2. 1904 v Malšovicích. Malíř v Praze. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze.


Havelka Roman (1877 - 1950)

více o autorovi...

Narozen 30. 4. 1877 v Jemnici na Moravě a zemřel 20. června 1950 ve Znojmě. Maloval především krajiny v Praze, Bubenči. Studoval 3 roky na pražské umělecko prům. škole u prof. Lišky a Stibrala. Poté přestoupil na akademii do Mařákovi školy, kde byl také půl roku u prof. Ottenfelda.


Havlata Karel (1885 - 1957)

více o autorovi...

Narodil se 9. 11. 1885 v Mnichově Hradišti. Malíř krajinář v Nové Pace. Malířství se učil u malíře V. Kretschmera v Nové Pace. Maluje zimní nálady, podhorské kraje a zátiší.


Havlata Karel (1885-1957)

více o autorovi...

Český malíř se narodil 9.11. 1885 v Mnichově Hradišti. Od čtrnácti let navštěvoval 12 let dílnu akademického malíře Václava Kretschmera. za svůj život vytvořil tisíce obrazů. Stal se vyhledávaným krajinářem, maloval však i na zakázku portréty a zátiší. Věnoval se také malbě betlémů a divadelních kulis či pozvánek na šibřinky.


Havlic Vladimír (1944 - 2004)

více o autorovi...


Havlíková Věra

více o autorovi...

Narodila se 26.7. 1908 v Praze. Absolvovala soukromé vzdělání u malíře A. Kalvody a profesora Stachovského, a na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze u prof. Kulece.


Havránek Bedřich (1821 - 1899)

více o autorovi...

Narozen 4. 1. 1821 v Praze a zemřel 1. 3. 1899 v Praze. Malíř a grafik krajinář v Praze. Žák pražské akademie u Ant. Manesa, Chr. Rubena a M. Haushofera. Proslul jako malíř krajinář úžasných podrobností, malby vynikají dokonalou kresbou detailů.


Havránek František (1887 - 1964)

více o autorovi...

Narodil se 13. 6. 1887 v Čelechovicích na Hané a zemřel 18. 12. 1964 ve Važci. Malíř, studoval na akademii výtvarného umění ve Vídni. V uměleckém vzdělávání pokračoval v Mnichově, Paříži, Londýně, Berlíně. Kromě rodné Hané a Valašska tvořil převážně náměty z podtatranských dědin, měst a Tater. Maloval krajiny a lid.


Heil

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Hejna Václav (1914 - 1985)

více o autorovi...

Narozen 24. 9. 1914 v Praze. Malíř krajin, figurálních obrazů, podobizen a zátiší v Praze. Studoval na Vysoké škole architektury na české technice v Praze (1931 - 1938 Blažíček)


Helekal (Sosnovec) Jindřich (1916 - 1987)

více o autorovi...

Narozen 1. 4. 1916 ve Vjatce v Rusku. Malíř v Praze. Studoval na ČVUT v Praze u O. Blažíčka. Demonstrátor u prof. Blažíčka.


Herbst Jaroslav (1887 - 1971)

více o autorovi...

Narodil se 1.7. 1887 v Dušínkách nad Vltavou, zemřel 8.3. 1971 v Praze. Vystudoval ČVUT v Praze. Od roku 1912 se začal plně věnovat malbě. Většina jeho děl vznikla do třicátých let. Poté se malbě věnoval jen okrajově. Neprošel akademickým školením, přesto v r. 1934 vystavoval na Feiglově galerii v Praze.


Hérink F. Hanuš (1889 - 1958)

více o autorovi...

Narozen 30. 5. 1889 ve Smečně. Malíř krajinář v Moravské Ostravě. Profesorem A. Boudou byl poslán ke studiu do Prahy, kde se učil v ateliéru Al. Kalvody, poté 2 roky u prof. Schwaigera.


Herschel Otto John (1871 - 1937)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Heřman Jiří (1892 - 1969)

více o autorovi...

Narodil se 26. 4. 1892 v Paříži. Malíř v Uherském Hradišti, žák pražské akademie u prof. Hynaise, poté studoval v Paříži. Je synovcem Luďka Marolda. Vynikl svými krajinami podzimních nálad, jež občas vystavuje souborně v Praze. Od r. 1922 maluje valašské motivy.


Hess Heinrich Adolf Carl (1769-1849)

více o autorovi...


Hilšer Theodor (1866 - 1930)

více o autorovi...

Narozen v roce 1866 v Kamenné u Příbrami. Zemřel 5. 12. 1930 v Praze. Malíř historických obrazů a podobizen. Žák pražské akademie u prof. Čermáka, Lhoty a Sequense. Cestoval po Německu, Francii a Holandsku.


Hilverdink Alexander Eduard (1846 - 1891)

více o autorovi...


Hladík František (1887 - 1944)

více o autorovi...

Narodil se 18. 9. 1887 v Praze na Vinohradech a zemřel 8. 10. 1944 ve Skále u Humpolce. Malíř, žák pražské akademie, naposled na speciální škole prof. Hynaise.


Hlava Vratislav (1874 - 1955)

více o autorovi...

Narodil se 13. 4. 1874 v Rabíně u Vodňan. Malíř, žák pražské akademie u prof. Sequense a Hynaise. V roce 1902 obdržel stipendium na cestu do Paříže.


Hlavica František (1885 - 1952)

více o autorovi...

Narozen 23. 1. 1885 ve Vsetíně na Moravě. Malíř, profesor figurálního a krajinářského kreslení na české technické v Brně. V roce 1902 přešel na akademii výtvarného umění v Praze, kde byl žákem profesora H. Schwaigera. Hlavica se stal jeho nejmilejším žákem.


Hlavica Rudolf (* 5. 4. 1897)

více o autorovi...

Narozen 5. 4. 1897 ve Vsetíně na Valašsku. Sochař v Brně. Vyučený řezbář. Ve světové válce se dostal 19. 8. 1917 do italského zajetí, poté v československé legii v Itálii. Poté studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze.


Hlávka Ladislav (1899 - ?)

více o autorovi...

Narozen 15. 6. 1899 v Praze na Vinohradech. Malíř a grafik v Praze. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze, na akademii výtvarného umění u prof. Nechleby a na grafické škole prof. M. Švabinského do roku 1922.


Hlavsa

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Hlavsa Lutobor (1924 - 2015)

více o autorovi...

Narozen v roce 1924 v Praze rodině malíře pražských motivů Stanislava Hlavsy. Byl soukromým žákem Františka Tichého. Zpočátku tvořil surrealistické kompozice založené na pozitivní kresbě dle skutečnosti. Později přešel k abstraktní malbě silného strukturálního zaměření blížící se až ke koncepci informelu. Je zastoupen ve sbírkách u nás, v Německu, Švýcarsku, USA a jinde.


Hlavsa Oldřich (1889 - 1936)

více o autorovi...

Narodil se 1. 11. 1889 v Německé Rybné a zemřel 11. 2. 1936 v Praze. Malíř ve Vamberku, žákem akademie výtvarného umění v Mnichově u prof. Halma a Hertericha, později v Praze na akademii u prof. Ženíška a po návratu z legií u prof. Hynaise. Namaloval mnoho krajin a žánrů z Orlických hor, zejména z Německé Rybné.


Hlavsa Stanislav (1880 - 1947)

více o autorovi...

Narozen 11. 7. 1880 v Praze. Malíř a skladatel.


Hlavsa Václav

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Hlinomaz Josef (1914 - 1978)

více o autorovi...

Narodil se 9. 10. 1914 v Praze a zemřel 8. 8. 1978 ve Splitu. Český herec, novinář, ilustrátor a významný naivní malíř.


Hložek Pavel (1898 - 1982)

více o autorovi...

Narodil se v Čachovicích dne 16.4. 1898 a zemřel 24.10. 1982. Byl absolventem uměleckoprůmyslové školy v Düsseldorfu, studoval také ve škole Ferdinanda Engenmüllera. Na Akademii výtvarných umění v Praze studoval u prof. Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského. Při příležitosti ročního studijního pobytu v Paříži navštěvoval přednášky Františka Kupky. Byl členem Jednoty umělců, s kterými pravidelně vystavoval. Je autorem obrazů zátiší, krajin, portrétů, aktů. Inspiraci čerpal zejména na Mladoboleslavsku.


Hložník Vincent (1919 - 1997)

více o autorovi...

Narodil se 22. 10. 1919 v Svederníku na Slovensku a zemřel 10. 12. 1997 v Bratislavě. Slovenský malíř, grafik, ilustrátor a pedagog, bratr Ferdinanda Hložníka. Studoval v letech 1937–1942 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Josefa Nováka a Františka Kysely. Od roku 1958 vyučoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Mezi jeho žáky patřil například Albín Brunovský. V jeho díle je důležité osobité pojetí expresionismu, které vychází ze zkušeností z války, v 60. letech nachází specifickou symboliku. Vedle grafik je také autor ilustrací, hlavně knih pro děti a také autor řady československých známek.


Hlubučková - Soukupová Natálie (* 1929)

více o autorovi...

Narodila se 4.10. v Praze. Dva roky studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, r. od r. 1950 studovala na Akademii výtvarnýc umění v Praze u prof. V. Rady a O. Nejedlého. Na Akademii se poznala s Vladimírem Hlubočkem a provdala se za něj. První samostatné výstavy měla v Praze r. 1962 a 1963. Svou tvorbu zasvětila několika okruhům (např. pražské motivy, česká krajina, krajina českého ráje,..).


Hněvkovský Jaroslav (1884 - 1956)

více o autorovi...

Jaroslav Hněvkovský 10.4.1884 (Žebrák) - 9.6.1956 (Praha). Malíř v Praze-Bubenči. Po skončených studiích na technice vstoupil do státní služby jako zeměměřič v Hercegovině. Vykonal studijní cestu po Itálii a pobyl na Akademii umění v Římě roku 1908. Pak opět ve státní službě v Dalmácii a koncem roku 1909 vykonal cestu na Ceylon s malířem Ot. Nejedlým. Na Ceylonu a v Indii pobyl do r. 1912. Od této doby se účastní uměleckých výstav J. U. V. aj. Výstava: Indické obrazy v Alšově síni U. B. v Praze.


Hnízdo J. Vladimír (1914 - 1978)

více o autorovi...

Narodil se 17. 7. 1914 v Českých Budějovicích. Sochař, grafik a divadelní výtvarník v Kolíně. Žák umělecko průmyslové školy v Praze u prof. Mařatky a akademii výtvarného umění u prof. Kafky. Studijní cesty konal do Paříže, Mnichova, Berlína a Drážďan.


Höbart A. (1834 - 1905)

více o autorovi...

Vlastním jménem Albert Rieger, narozen 6.5. 1834, zemřel 5.2. 1905 ve Vídni.


Hodek Josef (1888 - 1973)

více o autorovi...

Narodil se 12. 6. 1888 v Hořehledech na Plzeňsku. Malíř a grafik v Plzni. Jako malíř je figuralistou, jako grafik pěstuje užitkovou grafiku. Uměleckého vzdělání se naučil od otce.


Hodiener Hugo Hodina (1886 - 1945)

více o autorovi...

Hugo Hodiener se narodil 23.3. 1886 v Moravské Třebové, zemřel v roce 1945 v Klais). Začal studovat na Akademii výtvarných umění ve Vídni a odešel do Mnichova, kde se učí na akademii u Ludwiga von Löfftze a Martina von Feursteina. Během první světové války působil na frontě a byl zajatcem ruského tažení. Bezprostředně po válce se věnuje a rozvíjí akvarelovou a kvašovou krajinnou tvorbu.


Hodonský František (* 1945)

více o autorovi...

Narozen 19. února 1945 v Moravském Písku. Český malíř a grafik. Studoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Hofmana, poté absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u Františka Jiroudka. Po sametové revoluci se na pražské akademii stal vedoucím ateliéru krajinářské a figurální malby. Od roku 1998 působil jako profesor současné malby na akademii v Banské Bystrici. Jeho díla jsou inspirována přírodou, krajinou, tematicky tu hrají roli plynoucí voda, rostliny, lužní lesy.


Hodr Karel (1910 - 2002)

více o autorovi...

Narodil se 17. 8. 1910 v Praze. Malíř ve Slaném. Studoval soukromě u prof. Kleina, Homoláče a v Jugoslávii u prof. Gregoriče. Studijní cesty po Jugoslávii a Itálii.


Hofbauer Arnošt (1869 - 1944)

více o autorovi...

Narozen 26. 4. 1869 v Praze. Zemřel 11. 1. 1944 v Praze. Malíř a grafik, profesor na umělecko průmyslové škole. Žák prof. Fr. Ženíška. Na akademii výtvarného umění v Praze u Pirnera a Hynaise.


Hofman Ansen Eduard (1820 - 1904)

více o autorovi...

Narozen ve Vídni roku 1820. Je známý pro vyobrazování prostředí obchodu s otroky, scén z harému obsahující ženské akty a orientálními náměty z prostředí pouště.


Hofman František (1891 - 1969)

více o autorovi...

Narodil se 1.9. 1891 v Přešticích a zemřel 3.3. 1969 v Praze. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Františka Ženíška a Augusta Brömseho. Vystavoval na Výstavě soudobé kultury v Brně nebo například s Jednotou umělců výtvarných v Topičově salonu v Praze. Ve své tvorbě se věnoval malbě ženských aktů a podobiznám.


Hofman Vlastimil (1881 - 1970)

více o autorovi...

Narodil se v roce 27. 5. 1881 v Praze a zemřel 6. 3. 1970. Významný meziválečný a poválečný polský malíř.


Hofman Vlastimil (1914 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 10. 3. 1914 v Praze. Malíř ve Vysočanech. Žák umělecko průmyslové školy v Praze. Po válce na akademii u prof. V. Pukla.


Hofman Vlastislav (1884 - 1964)

více o autorovi...

Narodil se 6. 2. 1884 v Jičíně. Architekt, malíř a grafik v Praze. Studoval na Vysoké škole technické v Praze.


Hofmann Karl (1852 - 1926)

více o autorovi...

Narodil se 10.9.1852 v Lienzu. Rakouský malíř, který studoval v Innsbrucku a Vídni, kde byl také dlouholetým učitelem. Hofmann maloval převážně jižní krajiny, moře, pobřežní krajiny, ale také motivy jeho tyrolského domova.


Hofmann Marie

více o autorovi...

O této autorce nenalezeny žádné podrobnosti.


Höger Rudolf Alfred (1877 - 1930)

více o autorovi...

Höger se narodil na Moravě a zemřel ve Vídni. Maloval převážně žánrové umění s nostalgickými tématy.


Hohaus Viktor (1890 - ?)

více o autorovi...

Narozen 30. 8. 1890 v Brně. Malíř a grafik v Prostějově. Studoval soukromě u S. Brunnera a Al. Kalvody. Maluje motivy krajin na Slovensku a městské pohledy ulic oživené skupinami lidí.


Holáček Bedřich (1903 - 1984)

více o autorovi...


Holan Karel (1893 - 1953)

více o autorovi...

Narodil se 4. 12. 1893 v Praze a zemřel 4. 10. 1953. Malíř a grafik, žák pražské akademie pod Pirnerem, poté pod Krattnerem. Předtím studoval rok na technice. Slavíčkův impressionismus byl jeho spíše technickým než malířským východiskem.


Holeček Jan

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Holeček Jaroslav (1902 - 1957)

více o autorovi...

Narodil se 5. 7. 1902 v Kročehlavech. Malíř krajin a profesor na gymnáziu v Příbrami. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze u prof. Schussera, současně obor profesury na Karlově univerzitě v Praze. Působil na Slovensku a vystavoval jako člen U. B. v Bratislavě.


Holmstedt Johann (1851 - 1929)

více o autorovi...


Holoubek František (1879 - 1934)

více o autorovi...

Narodil se 17.12 1879 v Benešově u Prahy a zemřel roku 1934. Byl absolventem Uměleckoprůmyslové školy v Praze a pražské Akademie výtvarných umění. zúčastnil se několika samostatných výstav, tou největší je výstava 160 obrazů a přes 400 kreseb, která se konala v roce 1926 v Benešově. Maloval obrazy s náměty z Konopiště, věnoval se také tvorbě podobizen a karikatur.


Holub Georg (Jiří) (1861 - 1919)

více o autorovi...

Narodil se 29.11. 1861 v Brně, zemřel 6.4. 1919 ve Vídni. Nejprve se živil jako kadeřník, později byl přijat na vídeňskou Akademii výtvarných umění. jako Olejomalbou i akvarelem zobrazoval východní Alpy, je považován za vynikajícího krajináře, ale vytvářel i pohlednice s různými náměty.


Holub Josef (1870 - 1957)

více o autorovi...

Narodil se 13. 11. 1870 ve Slaném a zemřel 22. 8. 1957 ve Kvasinech. Maloval převážně v Kralupech nad Vltavou. Žák pražské akademie u prof. Mařáka. Vyučil se jako malíř pokojů v Mělníku. Studium u Mařáka byla jeho nejkrásnější doba života. Dostal řadu stipendií, za které se vypravil do Dalmácie a Černé Hory, kde maloval pro dvorní divadlo. Studoval v německých a rakouských galeriích.


Holý M.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Holý Miloslav (1897 - 1974)

více o autorovi...

Narozen 4. 10. 1897 v Praze 3. 3. 1974 tamtéž. Malíř a grafik v Praze, žák pražské akademie ve speciální škole prof. Švabinského. Tehdy vytvořil řadu barevných litografií. Poté se věnoval nejvíce malbě a každoročně vystavoval v Praze, cizině a také mimo jiné ve skupině Holan (Holý, Kotík, Kotrba).


Holzer Robert (1859 - 1938)

více o autorovi...

Narodil se 7. 6. 1859 v Prostějově a zemřel 23. 9. 1938 v Praze. Malíř dekorační i krajinář. Byl zaměstnán ve Vídni v ateliéru dvorních dekoračních malířů, přitom navštěvoval akademii. Pro Národní divadlo zhotovil řadu skvělých dekorací, jež vynikaly svěžestí koloritu.


Homoláč Oldřich (1872 - 1957)

více o autorovi...


Honsa Jan (1876 - 1937)

více o autorovi...

Jan Honsa se narodil 6. 6. 1876 v Tisové u Vysokého Mýta a zemřel 9. 9. 1937 v Poličce. Působil jako malíř, grafik a krajinář v Běstovicích u Chocně. Studoval na pražské Akademii malířské na krajinářské škole J. Mařáka. Roku 1903 se vydal na studijní cestu s Františkem Tavíkem Šimonem do Paříže a do Normandie. Jeho umělecký projev se zaměřuje na trvalý a hluboký kontakt přírodou. V začátcích jeho tvorby lze spatřit vliv impresionismu. Ve svých dílech se Honsa zaměřuje na motivy z Podorlicka a z Vysočiny.


Horáček Ferdinand (1888 - 1956)

více o autorovi...

Narozen v roce 1888. Zemřel 1956 ve Vídni.


Horejc František (1885 - 1963)

více o autorovi...

Narodil se 1. 3. 1885 v Praze. Žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Bukovace a Ženíška. Cestoval po severní Africe. V Egyptě pobýval 2 roky v Káhiře, kde také vystavoval krajiny i podobizny.


Horejc Jaroslav (1886 - 1983)

více o autorovi...

Narodil se 15.6. 1886 v Praze a zemřel dne 3.1. 1983, taktéž v Praze. Byl českým sochařem, návrhář uměleckořemeslných předmětů. Studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u E. Nováka, S. Suchardy a J. Drahoňského. Pro zajištění financí na studia pracoval jako štukatér při výzdobě novostaveb. V r. 1918 by na UMPRUM v Praze jmenován profesorem, vedoucím ateliéru pro umělecké zpracování kovů. Je předním představitelem dekonstruktivismu a art deca. Jeho raná tvorba se odráží od secesního umění, brzy si však vytvořil osobitý projev stylizace protáhlé a přitom zavalité lidské figury. Často spolupracoval s architekty.


Horký František (1879 - 1953)

více o autorovi...

Narodil se 7. 12. 1879 ve Strakonicích a zemřel 21. 3. 1936 v Praze. Malíř a grafik, žák prof. Ženíška na akademii umění v Praze. Studijní cesty konal do Paříže, Mnichova a Holandska. Jeho práce jsou převážně krajinářské. Jindy zase tvoří ve směru H. Schwaigra.


Horn Julius (1900 - ?)

více o autorovi...

Narozen 26. srpna 1900 v Praze. Malíř a grafik, kreslíř exlibris. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze (prof. Dítě, Kysela). Studijní cesty konal po Vídni, Německu a Paříži.


Horváth

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Horváth J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné informace.


Hořánek Jaroslav (1925 - 1995)

více o autorovi...

Narodil se 5. 12. 1925 v Praze a zemřel 18. 1. 1995 také v Praze. Studovaů na AVU v Praze u prof. Obrovského a prof. Nechleby. Věnoval se grafice, malbě, ilustraci a grafickým technikám (linoryt, serigrafie, barevná rytina). Byl členem Jednoty umělců výtvarných a SVU Mánes, předsedou SČUG Hollar. Dále také působil jako učitel kresby a serigrafii a ilustrátor knih.


Hořovský

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné informace.


Hosperger Emanuel (1891 - 1984)

více o autorovi...

Narodil se 21. 3. 1891 v Karlíně zemřel v roce 1984. Ve svých dílech se zaměřuje na mořské a přímořské motivy. Studoval na AVU v Mnichově u profesora Brucknera. Dodatečně pak ovlivněn Benešem Knüpferem při jeho pobytu v Praze r. 1908. Inspiraci pro svá díla často nacházel u moří z francouzské a italské Riviery, Korsiky, Sardinie a dlabat pobřeží.


Houdek Jiří Novák (1934 - 1992)

více o autorovi...


Houra Miroslav (1933 - 2006)

více o autorovi...

Narozen 3. 8. 1933 v Krhanicích. Zemřel 19. 1. 2006 v Ústí nad Labem. Český ilustrátor, pedagog, grafik, malíř, typograf a kurátor. V letech 1948 - 1952 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze (K. Müller), v roce 1955 absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze (u Cyrila Boudy, Karla Lidického, Martina Salcmana). Základ Hourovy tvorby tvoří grafika, zejména dřevořez a linoryt. Jeho tvorba dále zahrnuje malbu, kresbu, monumentální realizace pro architekturu (mozaiky, dřevořezby, mříže, vitráže, tkané i netkané tapisérie), ilustraci, publicistiku.


Hradečný Bohumil (1876 - 1960)

více o autorovi...

Narodil se 7. 2. 1876 v Prostějově. Malíř a spisovatel. Původně byl profesorem na kadetní škole v Sibini v Sedmihradsku. Potom studoval na AVU v Karlsruhe v Badensku u prof. Julia Bergmanna (malba zvířat a krajin), dále u prof. Waltra Conze.


Hrnčárek Jan (1918 - 2009)

více o autorovi...

Narodil se 15. 8. 1918 ve Frýčovicích. Soukromě se učil u krajináře prof. O Schüllera, dále žák spec. školy prof. O. Nejedlého na AVU v Praze. V srpnu 1944 vystavuje soubor svých maleb ve Frenštátě p. R.


Hroch Vladimír (1907 - 1966)

více o autorovi...

Narozen 3. 4. 1907 v Praze. Malíř a profesor školy umění ve Zlíně. Soukromě studoval u F. Engelmüllera a na akademii výtvarného umění v Praze u O. Nejedlého.


Hromnickij Pavel (1889 - 1977)

více o autorovi...

Ukrajinský malíř. Studoval v Petrohradě u Serova a Repina, poté odešel do Paříže, kde se spřátelil s Matissem.


Hron František Karel (1874 - 1928)

více o autorovi...

Narodil se 3. 12. 1874 v Praze, Karlíně a zemřel 31. 3. 1928 v Praze. Malíř v Praze a v Benecku. Žák umělecko průmyslové školy v Praze. V letech 1897 až 1899 pokračoval ve studiích v Mnichově u prof. Gysise, předtím také u Luďka Marolda. Nazýván malířem Krkonoš. Přešel od figurální malby ke krajinářství. Občas se zabýval portrétem.


Hron Josef (1915 - 2006)

více o autorovi...

Josef Hron se narodil 8. 12. 1915 ve Valtínově a zemřel roku 2006 v Praze. Hron byl akademický malíř, který v době komunistického režimu propůjčil své jméno Jaroslavu Brožkovi. V jeho dílech se objevují kubizující a expresionistické prvky. Často maloval zátiší nebo pohled na krajinu.


Hřivnáč Tomáš (* 1959)

více o autorovi...

Narozen 1. 11. 1959 v Praze. Grafik a malíř, věnuje se především volné grafice, nečastěji suché jehle. Jeho světem je svět ženy a poetiky, která ji obklopuje a utváří. Grafické listy jsou jakoby záznamem okamžiků, v nichž se projeví záblesk akce, situace, gesta. Tomáš Hřivnáč je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, absolvoval řadu samostatných a skupinových výstav u nás i v zahraničí.


Hudeček Antonín (1872 - 1941)

více o autorovi...

Narodil se 14. 1. 1872 v Loucké u Budyně nad Ohří, zemřel 11. 8. 1941 v Častolovicích. Malíř krajinář, žák pražské akademie u prof. Pirnera a Brožíka. V Mnichově se učil u Oty Seitze. U Brožíka v Praze dokonce tvořil akty. Byl snivým lyrikem, malířem tichých večerů a měsíčních nocí a snivých podzimků.


Hudeček František (1909 - 1990)

více o autorovi...

František Hudeček, narozen 7. 4. 1909 v Němčicích u Holešova, byl český malíř a grafik působící v Praze. Studoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Kysely. Tvořil a vystavoval v rámci Skupiny 42 po boku Františka Grosse a Ladislava Zívra. Vystavoval od roku 1932. Zemřel 13. 5. 1990 v Praze.


Hudeček Jiří (1910 - 1971)

více o autorovi...

Narozen 1. 5. 1910. Malíř krajinář a grafik, syn malíře Antonína Hudečka. Cestoval s ním a pracoval v jeho atelieru až do jeho smrti. Maluje krajiny, figurální obrazy a květinová zátiší. Motivy z Itálie, okolí Častolovic a Beskyd.


Hudeček Stanislav (1872 - 1947)

více o autorovi...

Narozen 26. 3. 1872 v Polsku. Malíř ilustrátor, žák akademie výtvarného umění v Praze.


Hundertwasser Friedensreich (1928 - 2000)

více o autorovi...


Hürden Erich (1884 - 1969)

více o autorovi...

Narodil se ve Vídni jako Ernst Robert Rudolph Heinrich Hlaváček dne 22.8. 1884, zemřel 27.4. 1969 v Salzburku. Jeho otec byl malíř Antonín Hlaváček. Spolu s otcem podnikali spoustu studijních cest. Byl milovníkem přírody Hrubého Jeseníku, jenž také nejčastěji zobrazoval ve svých dílech.


Hůrka Otakar (1889 - 1966)

více o autorovi...

Narozen 10. 9. 1889 v Kolodějích a zemřel 21. 7. 1966 v Praze. Žák na akademii výtvarného umění v Praze. Malíř a grafik krajinář, žák krajinářské školy A. Kalvody. České krajině zůstal věrný celý život. V letech 1920 - 1923 byl na studijní cestě ve Francii (stipendium od prezidenta T. G. Masaryka). Již v roce 1921 vystavoval v pařížském Jarním salonu Českou krajinu s velkým ohlasem v listech Echo de Paris, Petit Parisien, Journal. Umělecké revue Les Tablettes a La Revue Modeme přinesly řadu reprodukcí jeho děl. Na Podzimním salonu téhož roku vystavoval mimo jiné dvě velká plátna z bojiště první světové války z francouzského Terronu, kde se bojů v roce 1918 zúčastnily i československé legie. Byl jmenován členem Salon d'automne jako šestý Čech (Kotěra, Kupka, Stretti, Zamponi, Šimon). Po návratu do vlasti, kterou již nikdy potom neopustil, maloval a vystavoval svoje krajiny převážně z oblasti Polabí a hlavně ze svého milovaného Posázaví. Za svůj život vytvořil velkou řadu olejů, je autorem knižních ilustrací a z grafiky jsou ceněny dřevoryty, které vyšly souborně pod názvem Album Posázaví. V roce 1948 byl vyloučen ze Svazu výtvarných umělců a do konce svého života nemohl vystavovat a ani jiným způsobem veřejně prezentovat své práce.


Hurt Josef (1881 - 1945)

více o autorovi...

Narodil se 11. 4. 1881 v Olešnici u Jihlavy a zemřel mezi 10. a 14. dubnem 1945 v Terezínské pevnosti. Malíř krajinář a divadelní ředitel. Žák S. Suchardy na umělecko průmyslové škole v Praze. Navrhuje jevištní divadelní výpravy. Své motivy čerpal ze Slovenska, Moravy a Podkarpatské Rusi.


Husáriková Jindra (1931 - 2016)

více o autorovi...

Narodila se 14. 4. 1931 v Ústí nad Labem. Zemřela 16. 4. 2016 v Praze. Studovala na Státní keramické škole v Teplicích a na umělecko průmyslové škole v Praze. Věnuje se především malbě. Její obrazy jsou zážitky, vize a příběhy baladické, mytologické. Neméně důležitá je i grotesknost vidin, které předvádí. V malbách olejem často do hotové malby zasahuje ještě nožem.


Hynais Vojtěch (1854 - 1925)

více o autorovi...

Narozen 14. 1. 1854 ve Vídni. Zemřel 22. 8. 1925 v Praze. Významný český malíř a autor současné opony Národního divadla. Studoval umění ve Vídni, Benátkách a Paříži, kde udržoval úzké kontakty s A. Chittussim a V. Brožíkem. Maloval portréty. Byl součástí tzv. "Generace českého Národního divadla". Po požáru Národního divadla roku 1881 byl vyzván, aby pro ně vytvořil novou oponu. Její návrh vypracoval v Paříži, modelem mu stála francouzská malířka Suzanne Valadon. Pro Národní divadlo také vytvořil soubor obrazů Apoteóza zemí Koruny české. Od roku 1893 Hynais působil na pražské Akademii výtvarných umění. Je pohřben na Vyšehradském Slavíně.


Hýžová Jaroslava (1915 - 1992)

více o autorovi...

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do NÁSLEDUJÍCÍ AUKCE.