tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do březnové aukce 2024.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Babůrek Ladislav (1911 - 1973)

více o autorovi...


Baburek Ladislav (1911 - 1973)

více o autorovi...

Narodil se 23. 8. 1911, byl to český malíř, v období mezi světovými válkami odešel do Prahy, protože chtěl malovat a studovat výtvarné umění. Praha se stala hlavním motivem jeho obrazů. Postupně si získal uznání a stal se členem spolku Marold a později členem Svazu výtvarných umělců. Nejplodnější tvůrčí období jeho života nastalo, když se vrátil do svého rodného kraje. Zemřel v roce 1973 při malování jeho posledního obrazu.


Bahner Hermann (1867 - 1938)

více o autorovi...

Narodil se 6. 9. 1867 v Kaiserswerthu a zemřel 7. 5. 1938 v Langen. Byl německým malířem, který dával přednost malování krajin se skupinami lidí a zvířat.


Bachrach - Barée Emmanuel (1863 - 1943)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Bakla Emanuel (1878 - 1943)

více o autorovi...

Narozen 11. 8. 1878 v Praze. Zemřel 17. 3. 1943 v Praze. Žák pražské akademie u Pirnera a Brožíka. Je zobrazovatelem barokní Prahy.


Bakulin

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné informace.


Bakulin Nikolaj (1896 - 1952)

více o autorovi...

Narodil se 29. 3. 1896 v Moskvě. Malíř Rus v Praze, Strašnicích. Studoval na akademii výtvarného umění v Moskvě (1914 - 1915), ČVUT v Praze (1921 - 1922), akademie výtvarného umění v Praze (1922 - 1928) u Obrovského. Maluje hlavně podobizny. Je přednostou malířské školy při ruské akademii věd v Praze a starosta Svazu ruského výtvarného umění.


Balaš Zdeněk (1904-1997)

více o autorovi...

Narodil se 11.8.1904 v Žatci a zemřel 6.10.1997. Studoval architekturu na ČVUT, poté u prof. A. Hofbauera na pražské UMPRUM, současně studoval i kreslení na technice a na FF v Praze. Působil jako profesor na Státní grafické škole v Praze. Náměty jeho obrazů byly krajina, ale i předměstské zahrádky, vagónové kolonie, poutě a maringotky.


Balcar Jiří (1929 - 1968)

více o autorovi...

Český grafik, malíř, ilustrátor, typograf a kreslíř, se narodil 26. 8. 1929 V Kolíně. Patřil k několika poválečným umělcům. Jiří Balcar studoval na gymnáziu v Kolíně, poté byl přijat ke studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové do ateliéru Františka Tichého. Studoval také dějiny umění na Univerzitě Karlově, studium však ukončil a začal se věnovat své vlastní tvorbě.


Balíček Karel (1904 - ?)

více o autorovi...

Narozen 31. 10. 1904 v Chrasti u Chrudimi. Malíř a učitel ve Svratce. Několik let maloval u Gustava Macouna v Kameničkách, také pracoval s R. Hanychem.


Balling Jiří (1890 - ?)

více o autorovi...

Narozen 4. 5. 1890 v Rakovníku. Malíř v Praze. Soukromě se učil u K. Reisnera v Praze. Poté na uměleckoprůmyslové škole a akademii výtvarného umění v Praze u Loukoty, Bukovace a Nechleby.


Banďouch Karl (1893 - 1960)

více o autorovi...

Brněnský malíř Karel Banďouch se narodil 15. 9. 1893. Základy malby studoval u svého strýce Martina Banďoucha ve Vídni, následně pak absolvoval výtvarné kurzy u Fr. Potučka v Brně, prof. Schtarla a R. Steinera ve Vídni. V letech 1918-1921 pak studoval v Praze na UPŠ u profesorů Dítěte, Schussera a Schikanedera.


Bansagi Vincze (1881 - 1960)

více o autorovi...

Maďarský malíř, narodil se 27.12.1881 v Rumunsku (Reşita), studoval v Budapešti a v Paříži, později žil a tvořil na Slovensku, kde 27. 3. 1960 v obci Chľaba v okrese Nové Zámky zemřel.


Barnet Josef Václav (1907 - 1990)

více o autorovi...


Bárta Josef (1864 - 1919)

více o autorovi...

Narodil se 14. 6. 1864 v Praze a zemřel 15. 3. 1919. Malíř a grafik. Žák prof. Pirnera a od roku 1896 Mařáka na pražské akademii. V grafice si všímá nejen přírodních jevů, ale i portrétů, jež provádí barevným leptem.


Bártek Julius (1930 - 2004)

více o autorovi...

Slovenský akademický malíř a výtvarník. Vystudoval fotografickou školu v Trnavě a malbu a grafiku na VŠVÚ v Bratislavě. Bartek své umělecké nadání zúročil v četných architektonických realizacích právě v Trnavě, kde spolu s J. Dókom st. spoluutvářel podobu interiérů a fasád nově rostoucích budov. Kromě toho se věnoval také krajinomalbě a abstraktní tvorbě.


Bartoněk Vojtěch (1859 - 1908)

více o autorovi...

Narodil se 28. 3. 1859 v Praze a zemřel 25. 8. 1908 v Praze. Malíř, žák Swertsův na pražské akademii u F. Čermáka, A. Lhoty, Sequense a Pirnera tamtéž. Ve studiích pokračoval v Paříži. Maloval nejprve historické obrazy, poté se obrátil k žánrům. Nejraději maloval výjevy z pražských ulic, nádvoří a trhů.


Bashinzhagyan Georgy Zakharovich (1857 - 1925)

více o autorovi...


Bašek Josef (1868 - 1917)

více o autorovi...

Narozen 6. 2. 1868 v Pulicích, zemřel v roce 1917. Malíř krajin, žák pražské akademie u prof. Mařáka.


Bauer Jiří Josef (1886 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 9. 10. 1886 v Praze. Malíř a grafik v Praze. Studie - soukromě u K. Reisnera, střední průmyslová škola v Brně, umělecko průmyslová škola v Praze, dále Vysoká škola kreslířská a malířská (Dítě), speciální škola dekor. kreslířská a malířská (Schikaneder) a speciální škola figurálních maleb (Preisler).


Bauer Petr K.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Bauch Jan (1898 - 1995)

více o autorovi...

Narodil se 16. 11. 1898 v Praze a zemřel 9. 1. 1995 tamtéž. Malíř, grafik a sochař v Praze. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze u prof. Dítěte, později ve speciálce u prof. Brunnera, dále na akademii výtvarného umění u Švabinského.


Bayer Theodor (1892 - 1915)

více o autorovi...

Narodil se 1. 7. 1892 ve Zbirově a zemřel 25. 3. 1915. Malíř, žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. F. Ženíška. Obrátil na sebe pozornost na výroční výstavě pražské akademie umění. Topičův sborník reprodukuje jeho "Dragounskou hlídku v zasněžené krajině", v níž vidíme cosi alšovského. Ironie osudu chtěla tomu, že rok poté, v zimě, padl na severním bojišti.


Bayer Theodor (1896-1915)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Bazovský Miloš (1899 - 1968)

více o autorovi...

Narozen 11. 1. 1899 v Turanech a zemřel 15. 12. 1968 v Trenčíně. Slovenský malíř, zakladatel slovenské výtvarné moderny. Malířská studia započal v Budapešti, poté na pražské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a Obrovského. Maluje selské a prosté motivy z vesnic pod Tatrami.


Bedlina F.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Bechník Theodor (1917 - ?)

více o autorovi...

Narozen 1. 5. 1914 v Kroměříži. Malíř, žák umělecko průmyslové školy v Praze u prof. Z. Kratochvíla, u něhož získal základy kompozice v malířství, grafice a ilustracích.


Bělocvětov Andrej (1923 - 1997)

více o autorovi...

Narozen 8. 10. 1923 v Praze. Zejřel 19. 4. 1997 v Praze. Studoval od roku 1933 ruské gymnázium v Praze kde jej v jeho malířských začátcích vedl Grigorij Musatov, současně však docházel na hodiny k Nechlebovu žáku Nikolaji Bakulinovi. Od roku 1938 studoval na grafické škole u profesora Josefa Solara. Již od roku 1941 si jeho prací cenili mimo jiných Jan Zrzavý a Josef Sudek a od roku 1943 pravidelně vystavoval v Umělecké Besedě. Po válce byl přijat, jako výjímečný talent bez zkoušek na Akademii výtvarných umění, kde studoval v ateliérech Vlastimila Rady a Emila Mináře, ale studium z vlastní vůle opustil. Jako člen skupiny Máj 57 vystavoval jak na kolektivnách, tak samostatných výstavách do roku 1965. Politickými zásahy pak byla vynucena odmlka, která trvala až do roku 1984. Po té, až do roku 1989, vystavoval více - méně mimo Prahu, i když těchto výstav bylo poměrně hojně. V Praze to pak byly zéjména výstavy v Galerii Bratří Čapků, výstava spojená s beneficí v Lichtenštějnském paláci atd.


Belsky Bogdanov, N. P. (1868 - 1945)

více o autorovi...

Narodil se v roce 1868. Umění začal studovat na Semen Rachinski škole, poté moderní umění na Moskevské škole. V roce 1890 pracoval v soukromém studiu v Paříži. Zemřel v roce 1945 v Berlíně.


Bělský František V. (1884 - 1968)

více o autorovi...

Narodil se 12. 8. 1884 v Kosmonosích. Malíř a grafik, prof. a ředitel v České Třebové, žák pražské akademie u prof. Hynaise a Brömse, na akademii výtvarného umění v Mnichově u O. Seitze. Studijní cesty po Itálii, Německu, Francii a Holandsku.


Bém Rudolf (1874 - 1955)

více o autorovi...

Narodil se 13. 4. 1874 v Rabíně u Vodňan. Malíř, žák pražské akademie u prof. Sequense a Hynaise. V roce 1902 obdržel stipendium na cestu do Paříže. Viz Hlava Vratislav


Benda Břetislav (1897 - 1983)

více o autorovi...

Narozen 28. 3. 1897 v Lišnici u Tábora. Sochař v Praze. Studoval na státní průmyslové škole v Hořicích. Navštěvoval speciálku prof. J. V. Myslbeka, poté u Štursy na akademii výtvarného umění v Praze. Studijní cesty konal po Francii, Itálii a Řecku.


Benda Jan (1897 - 1967)

více o autorovi...

Narodil se 16. 5. 1897 v Praze. Malíř a kreslíř v Praze. Studoval školu pro pokročilé litografisty a umělecko průmyslovou školu v Praze. Vystavoval krajiny z Polabí, zátiší, květiny a kresby.


Beneš Karel (1881 - 1941)

více o autorovi...

Narodil se 4. 3. 1881 v Hlinsku a zemřel tamtéž. Malíř a kreslíř, profesor reál. gymnázia v Náchodě. Byl žákem prof. E. K. Lišky, Maška, Preislera a Jakesche. Působil v Praze, Příbrami, Roudnici a od roku 1911 v Náchodě. Maluje a kreslí hlavně motivy starých svérázných stavení a malebných koutů českého venkova.


Beneš Vincenc (1883 - 1979)

více o autorovi...

Narodil se 22. 1. 1883 ve Velkých Lišicích u Chlumce nad Cidlinou. Malíř a grafik v Praze. Studuje na umělecko průmyslové škole v Praze, odtud vstupuje na akademii, kde je žákem prof. V. Bukovace a R. Ottenfelda.


Beneš Vlastimil (1919 - 1981)

více o autorovi...

Narozen 3. 10. 1919. Zemřel 17. 3. 1981. Český malíř a sochař. Byl ovlivněn lidovým uměním, tvořil obrazy s civilistními náměty (pražská předměstí, pískovny, navigace), později průmyslové a volné krajiny a figurální motivy.


Benka Martin (1888 - 1971)

více o autorovi...

Narodil se 21. 9. 1888 v Kiripolci u Malacek na Slovensku. Touha za uměním ho vedla do Vídně, kde se seznámil s českým novinářem, který ho poslal ke Kalvodovi do Prahy. Autor zvláštních monumentálních krajin s figurálními skupinami, charakterizující specifiku sl. lidu a přírody. Národní umělec 1953


Benlliure José Y Gil (1855 - 1937)

více o autorovi...

Narodil se 30.9.1855 ve Valencii, pocházel z rodiny umělců, jeho otec, Juan Antonio Benlliure, byl také malíř. Přestěhoval se do Říma a tam strávil téměř 20 let. Zemřel 5. 4. 1937.


Beran Alois (1907 - 1990)

více o autorovi...

Narozen 15. 4. 1907 v Podgórze u Krakova (Polsko), zemřel 22. 10. 1990 v Olomouci. Středoškolský profesor, malíř, ilustrátor, grafik.


Beran Josef (1916 - 1989)

více o autorovi...

Josef Beran se narodil roku 1916 v Chropyni, zemřel roku 1989 v Uherském Hradišti. Byl malířem a pedagogem.


Beránek Václav (1915 - 1982)

více o autorovi...


Beregi Sándor (1876 - 1943)

více o autorovi...

Členem Spolku výtvarných umělců Zakarpatské oblasti. Maloval portréty, krajinomalby. Působil v Užhorodě a Miškolci.


Berghauer Bohumil (1910 - 1972)

více o autorovi...

Narozen 23. 1. 1910 v Rosicích u Brna. Malíř krajin, podobizen, kreslil návrhy a ilustrace.


Bergler

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Berkes Antal (1874 - 1938)

více o autorovi...

Maďarský malíř. Žil v Paříži a nějaký čas, zde maloval městské scenérie poté se přesunul do Budapešti a Vídně.


Bertalan Garzó (1882 - 1959)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Bílek

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Bílek Alois (1887 - 1960)

více o autorovi...

Narodil se 15. června 1887 ve Skoupém u Petrovic a zemřel 18. ledna 1961 v Praze. Byl to český malíř, grafik, ilustrátor a architekt. Znalci umění ho řadí mezi největší české umělce abstraktní tvorby. Studoval na malířské akademie u prof. Pirnera. Podnikl studijní cestu do Paříže, kde se sblížil s Františkem Kupkou. Brzy se stal populárním po celé Paříži a jeho obrazy se dostaly na mnoho výstav známých galerií např. Galerie Des Arts Décoratifs nebo la Boetie. Podle mnoho kritiků mají Bílkovy obrazy osobní rázovitost. Jeho díla se vyznačují živými barvami, které pozorovatele vybízejí v zasnění k přemýšlení.


Bílek František (1907 - 1985)

více o autorovi...

Narozen 1. 10. 1907 v Zaječicích u Chrudimi.


Bím Tomáš (* 1946)

více o autorovi...

Narozen 12. 11. 1946. Malíř, grafik a ilustrátor. Od roku 1978 se zabývá volnou grafikou - především litografií, v poslední době se věnuje převážně malbě.


Bino Josef (1881 - 1947)

více o autorovi...

Narodil se 26. 8. 1881 v Kouřimi. Malíř a grafik, často maloval krajiny. Žák u prof. Mako na ukrajinské akademii, učil se též u Kalvody. Vytvořil asi 200 grafických listů Prahy a krajin. Studijní cesty v Jugoslávii a Italii. S malířem Nemastilem maloval v Posázaví.


Birulla - Bialynitski Vitold (1872 - 1957)

více o autorovi...


Blažek Bedřich (1901 - 1960)

více o autorovi...

Po druhé světové válce byl členem pražského Spolku výtvarných umělců Marold. Soukromě studoval malířství u Oldřicha Blažíčka a Václava Radimského. Maloval krajiny a výjevy z vesnického prostředí z oblasti Kolínska. Řadu jeho obrazů vlastní Regionální muzeum v Kolíně.


Blažek Josef Tomáš (1884 - 1962)

více o autorovi...

Narozen 7. 3. 1884 v Dolní Kalné, okr. Nová Paka. Malíř, profesor kreslení na reálce v Karlíně. Byl žákem umělecko průmyslové školy v Praze (Liška, Preisler, Hofbauer). Poté přestoupil na akademii na speciálku prof. M. Pirnera, kde byl dva roky.


Blažíček Oldřich (1887 - 1953)

více o autorovi...

Narodil se 5. 1. 1887 ve Slavkovicích u Nov. Města na Moravě. Malíř vnitřních prostor kostelů, krajin, genrů a zátiší. Vyučen jako malíř pokojů u svého bratra. Žák prof. Dítěte, Maška, H. Schwaigera.


Blažková Ema (1924 - 2003)

více o autorovi...

Ema Blažková se narodila v Praze 31. 8. 1924 v úřednické rodině. Za války, kdy studovala gymnázium v Roudnici nad Labem, se stala jednou z obětí tažení proti českému studentstvu v období heydrichiády. Byla společně s ostatními studenty převezena do Terezína, odkud byla propuštěna 2. 11. 1942. Její kresby zachycují každodenní život vězněných. Zemřela v den svých 70. narozenin, dne 31. 8. 2003 v Praze.


Bloman Antonín (1876 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 22. 4. 1876 v Praze na Smíchově. Malíř v Praze. Malířství se učil soukromě u J. Ullmana a A. Kalvody, poté na ukrajinské akademii v Praze.


Boehm Eduard (1830 - 1890)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Boettinger Hugo (1880 - 1934)

více o autorovi...

Narodil se 30. 4. 1880 v Plzni a zemřel 9. 12. 1934 v Praze. Malíř, grafik a kreslíř karikaturista. Kreslířsky nadán, miloval od malička humor. Byl žákem umělecko průmyslové školy v Praze u prof. E. K. Lišky a F. Jeneweina, na pražské akademii umění u prof. Pirnera. V jeho obrazech jsou zachyceny veselé podobizny a portrétní kresby, hudební přátelé, mezinárodní hosté pražských koncertních síní, literáti, učenci z Akademie a hlavně také obrazy mladých dívek a žen z různých generací.


Boháč Emanuel (1867 - 1940)

více o autorovi...

Narozen 23. 3. 1867 v Táboře. Zemřel 19. 1. 1940 v Praze. Malíř a ilustrátor v Praze. Žák vídeňské a pražské akademie výtvarného umění.


Boháček Karel (1886 - 1928)

více o autorovi...

Narodil se 4. 8. 1886 ve Velkých Zámachách a zemřel 21. 8. 1928 na Vinohradech. Malíř, žák prof. Bukovace, Thieleho a Krattnera na akademii umění v Praze. Byl krajinářem i figuralistou, jeho význam však tkví hlavně v krajině, jeho obrazy měly selské motivy.


Böhm Gustav (1885 - 1974)

více o autorovi...

Narozen v roce 1885 v Jindřichově Hradci. Malíř v Brně.


Böhme Karl Theodor (1866 - 1939)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenazeleny žádné podrobnosti.


Bochořáková-Dittrichová Helena (1894 - 1982)

více o autorovi...

Narodila se 31. 7. 1894 ve Vyškově na Moravě. Malířka a grafička v Brně. Na pražské akademii umění byla v letech 1919-1922, kde absolvovala graf. speciálkuu prof. Aug. Brömse. Roku 1923 obdržela státní cestovní stipendium do Paříže, kde studovala moderní francouzskou grafiku.


Bokšay Josef (1891 - 1975)

více o autorovi...

Narodil se 2. 10. 1891 v Kobylech u Poljany. Malíř z Užhorodu, kde je od roku 1918 profesorem kreslení. Zabývá se malířstvím. V malířství se vzdělal na akademii výtvarného umění v Budapešti. Studijní cesty konal po Itálii, Německu, Vídni a Paříži. Malíř podobizen, a krajinomaleb, zejména z Podkarpatské Rusi a lidové ruské žánry.


Borgella Frédéric (1833 - 1901)

více o autorovi...


Born Adolf (1930 - 2016)

více o autorovi...

Narodil se 12. 6. 1930 v Českých Velenicích. Český malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista, apod. V letech 1949-1950 Adolf Born studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1960 byla jeho díla vystavena po celém světě a získal za ně mnoho cen. Jeho doménou je grafika - suchá jehla, lept a především litografie. Jeho nejznámější díla zahrnují ilustrace knih od Miloše Macourka (Mach a Šebestová, Žofka, apod.), Julese Verna (Trosečník z Cynthie), A. Dumase staršího (Tři mušketýři), Vojtěcha Steklače (série Boříkovy lapálie) a jiné. Je mj. také autorem kostýmů a dekorací k opeře Antonína Dvořáka Čert a Káča inscenované v Národním divadle.


Bossi J. D.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Boštík Václav (1913 - 2005)

více o autorovi...

Byl český malíř, grafik a ilustrátor, narodil se 6. 11. 1913 a zemřel 7. 5. 2005. Od roku 1942 byl členem Umělecké besedy. V roce 1960 se stal jedním ze zakládajících členů skupiny UB 12, která výrazně poznamenala vývoj československého umění v 60. letech.


Bouda Cyril (1901 - 1984)

více o autorovi...

Narodil se 14. 11. 1901, byl český malíř, grafik, ilustrátor a profesor na Karlově univerzitě. Cyril Bouda pocházel z rodiny, jejímž přítelem byl Mikoláš Aleš, otec byl středoškolským profesorem kreslení a matka, věnující se rovněž výtvarné práci, pocházela ze sochařské rodiny. Zemřel 29. 8. 1984.


Boudník Vladimír (1924 - 1968)

více o autorovi...

Narodil se 17. 3. 1924 v Praze, byl to český grafik a malíř, představitel aktivní a strukturální grafiky. Založil vlastní umělecký směr, tzv. explosionalismus. Zemřel 5. 12. 1968.


Bous Julius (1878 - 1944)

více o autorovi...

Narozen 20. 6. 1878 v Nepolisech u Chlumce nad Cidlinou. Zemřel 23. 10. 1944 v Českých Budějovicích. Malíř krajinář. Žák umělecko průmyslové školy v Praze u prof. E. K. Lišky, ve speciální škole u prof. K. V. Maška. Studijní pobyt a cesty: Mnichov, Vídeň, Drážďany, Jugoslavie aj.


Bratkowski Roman (1869 - 1954)

více o autorovi...


Braunerová Zdenka (1858 - 1934)

více o autorovi...

Narodila se 9. 4. 1858 v Praze a zemřela 23. 5. 1934 tamtéž. Malířka a grafička v Praze. Jako dcera známého politika Dr. F. Braunera měla příležitost rozvíjet své vlohy a vrozený krasocit jako žačka vynikajících pražských umělců Soběslava Pinkase a Antonína Chittusiho. Záhy se dostala do středu výtvarného evropského života, do Paříže, kde se učila u Courtoise a oddala se studiu velkých francouzských interpretů krajiny, zejména Rousseaua, Cazina aj., malby mistrů barbizonských a jejich příroda. Poprvé vystavovala v Paříži na ženské výstavě v Champs Elysées. Miluje náruživě minulost staré Prahy, takže po návratu z Paříže zachycuje s vytrvalou oddaností půvab jejích zamklklých uliček a zákoutí.


Brázda Oskar (1888 - 1977)

více o autorovi...

Narodil se 30. 9. 1888 v Rosicích u Pardubic a zemřel 19. 12. 1977 v Líčkově u Žatce. Malíř podobizen, krajin a zátiší. Byl na vídeňské akademii žákem Bachera, pak portretisty Pochwalskiho, poté studoval v Itálii.


Brousek Karel (1880 - 1953)

více o autorovi...

Narozen 6. 9. 1880 ve Vel. Přítočně u Kladna. Malíř a grafik v Praze, žák umělecko průmyslové školy a akademie umění v Praze.


Brož Josef (1904 - 1980)

více o autorovi...

Narodil se 13. 8. 1904 v Krásně u Valašského Meziříčí. Malíř v Praze. Studoval na odborné škole pro zpracování dřeva, poté v letech 1927 - 1934 na umělecko průmyslové škole v Praze.


Brož Vladimír (518) (* 1978)

více o autorovi...


Brožík Václav (1851 - 1901)

více o autorovi...

Narodil se 5. 3. 1851 v Železném Hamru u Třemošné a zemřel 15. 4. 1901 v Paříži. Malíř českých dějin, historických výjevů, žánrů a podobizen, člen výtvarné generace Národního divadla v Praze. Brožík pocházel z nejchudších poměrů. Učil se litografem a v porcelánce. Od roku 1868 studoval na akademii výtvarných umění v Praze, Drážďanech a Mnichově. V roce 1879 podnikl studijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré vlámské a holandské malíře. U podobizen šlo Brožíkovi o věrné vystižení podoby a společenského postavení portrétovaného a ne o jeho psychologickou charakteristiku.


Brunner Antonín (1881 - 1958)

více o autorovi...

Narozen 13. 6. 1881 v Praze. Malíř, grafik a restaurátor obrazů v Náchodě. Žák prof. Lišky na umělecko průmyslové škole v Praze, později v Paříži u J. P. Laurense a Luciena Simona. Maluje obrazy, figurální podobizny i krajiny.


Brunovský Albín (1935 - 1997)

více o autorovi...

Narozen 25. 12. 1935 a zemřel 17. 1. 1997. Slovenský malíř, grafik a ilustrátor. Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, kde byl žákem profesora Vincenta Hložníka; školu ukončil roku 1961. V letech 1970-90 byl profesorem na VŠVU v Bratislavě. Brunovský patří k nejvýznamnějším slovenským umělcům. Je osobitý představitel fantazijního realismu, založeného na dokonalé kresbě obsahující filosofické a etické poselství. Autor bývalých československých bankovek a řady ilustrací děl klasické literatury (například Gogola, Andersena); působivé jsou rovněž jeho obrazy provedené přesnou drobnomalbou na dřevě.


Březina Václav (1862 - 1906)

více o autorovi...

Narozen 15. 9. 1862 v Pátku nad Ohří a zemřel 9. 9. 1906 v Jindřichově Hradci. Malíř, žák malířské akademie v Praze, ve speciálce prof. Julia Mařáka.


Bubeníček Jindřich (1856 - 1935)

více o autorovi...

Narodil se 13. 7. 1856 ve Kšelích u Českého Brodu a zemřel 9. 8. 1935 ve Svratce. Malíř krajinář v Uhříněvsi. Roku 1874 vstoupil jako absolvent vyšší reálky na malířskou akademii v Praze za ředitele Sweertse. Kreslil a akvareloval stavební, venkovské a městské památky.


Bubeníček Ota (1871 - 1962)

více o autorovi...

Narodil se 31. 10. 1871 v Uhříněvsi a zemřel 10. září 1962 v Mladé Vožici. Malíř a krajinář v Uhříněvsi, bratr malíře Jindřicha B. Zprvu se probíjel v Haasově litografii jako litograf. Touha po umělecké volnosti ho zavedla na pražskou akademii umění k Mařákovi a Ottenfeldovi.


Bukáček František (1910 - ?)

více o autorovi...

Narozen 25. 4. 1910 v Křižánkách u Nového Města na Moravě. Malíř a restaurátor v Poličce. Žák akademie výtvarného umění v Praze v letech 1934 - 1939 u Loukoty a Nechleby. Maluje podobizny a zátiší.


Bukovac Ivanka (1899 - 1978)

více o autorovi...

Narodila se 9. 7. 1899 v Cavtatu. Malířka v Praze, dcera a žačka V. Bukovace, dále Nechleby a Thieleho na akademii výtvarného umění v Praze. Účastnila se výstav S. V. U. "Myslbek". Maluje podobizny a interiéry oživené postavami.


Bukovský Ivan (* 1949)

více o autorovi...

Narodil se 7. 7. 1949 v Praze. Malíř a středoškolský pedagog. Ivan Bukovský patří k mladší generaci širokého proudu české Nové figurace, která původně vzešla z informelu a ponechala si jeho existenciální východiska a expresivitu. Navázala na tvorbu zakladatelů české moderny z poloviny 60. let, aby po svém reagovala na normalizační atmosféru, v níž se mísila beznaděj, společenská přetvářka a absurdita všedního konání, která se někdy blížila grotesce. Tato generace, která opustila školu v době tuhé normalizace ve druhé polovině 70. let, nalézala možnost vystavovat většinou pouze v neoficiálních nebo mimopražských galeriích. Každý pokus chovat se nezávisle neprodleně následovaly zákazy. Bukovský byl ovlivněn renesanční a barokní malbou i Rembrandtem, italským civilismem a evropskou Novou figurací. Jako mnozí z jeho generačních druhů ve své tvorbě reaguje na psychicky vypjatou malbu Francise Bacona, expresivní malbu Chaima Soutina nebo Františka Mertla. Ivan Bukovský již během studia maloval obrazy s citem pro monumentální prostor, ve kterých dramaticky řešená kompozice a silné figurální gesto vytváří celistvou, scénograficky komponovanou arénu. Ve své rané tvorbě Bukovský nalézal témata v prostředí rockové hudby a studentských večírků. Změna nastala v letech 1977-1978, kdy spolu s Jiřím Sozanským jezdil do Malé pevnosti v Terezíně studovat archivy a výpovědi svědků. Během následného tříměsíčního výtvarného sympozia (1980), kterého se kromě nich zúčastnili také Zdeněk Beran, Oldřich Kulhánek nebo Lubomír Janečka, vytvářeli v bývalých celách instalace, které měly revokovat něco z hrůzy, kterou prožívali vězni koncentračního tábora. Komunisté vcelku správně poznali, že jde o zrcadlo nastavené jakékoli totalitě a proto se pokoušeli nejprve areál uzavřít a potom výstavu předčasně ukončili. Ivan Bukovský patří k minořádným umělcům současnosti, a to nejen ve střední Evropě. Jeho vidění světa je nejen osobité a originální, ale expresivně, sociálně obohacené, budované na perfektní znalosti řemeslných a kompozičních technik. V roce 2015 mu byla udělena cena Laureát Identifikačního kódu Slovenska.


Burian Zdeněk (1905 - 1981)

více o autorovi...

Narodil se 11. 2. 1905 v Kopřivnici na Moravě a zemřel 1. 7. 1981 v Praze. Malíř figuralista i portrétista v Praze, ilustrátor knih pro mládež. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Obrovského.


Bürkel Heinrich (1802 - 1869)

více o autorovi...

Narodil se 29. května 1802 v Pirmasens a zemřel 10. června 1869 v Mnichově. Byl to německý malíř, který se zaměřoval na vyobrazení krajin. Své malířské dovednosti zdokonalil studiem v Mnichově, Schleissheimu a v Drážďanech. Podnikl studijní cestu do Říma. Byl oceňován převážně pro svou představivost a humor. Častým motivem jeho děl jsou vojenské scenérie, pohledy na krajinu, především zimní krajinu nebo motiv dobytku.


Burnet Joseph Simon (1884 - 1945)

více o autorovi...


Bušek Konstantin (1861 - 1938)

více o autorovi...

Narodil se 8. 1. 1861, byl kreslíř, řezbář a publicista. Jeho dílem byly figurální modely římských vojáků, bohyně, chlapce, lovce, portrétní busty národních buditelů, stejně jako reliéfy, plakety a běžné vybavení interiéru (věšáky, žardiniéry, stojany na hole, uhláky, stolky, svícny, hodinové skříňky, mísy, kalamáře, zábradlí). Po přesídlení do Prahy pracoval jako redaktor a kreslíř pro časopisy a knihy.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do BŘEZNOVÉ AUKCE.