tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do červnové aukce 2024.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Ťápal Richard (1912 - 1990)

více o autorovi...

Narozen 17. 6. 1912 ve Vídni. Zemřel v roce 1990 v Brně. Malíř a chemik v Jihlávce. Výrobce malířských barev. Studoval na ukrajinské akademii výtvarného umění v Praze.


Tasev Atanas (1897 - 1991)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Teige Karel (1900 - 1951)

více o autorovi...

Narodil se 13.12.1900 a zemřel 1.10.1951 v Praze. Literární kritik a teoretik umění, publicista, typograf a překladatel. Mnohostranně orientovaná osobnost – zasáhl do architektury, výtvarného umění, filmu, fotografie i literatury.


Terš August (1870 - 1928)

více o autorovi...

Narozen 6. 9. 1870 v Praze. Malíř a profesor kreslení v Praze, žák pražské akademie u prof. Lhoty, Pirnera, Hynaise a Brožíka.


Thamm Walter (1885 - 1938)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Thiele F.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Thoma Josef (1828 - 1899)

více o autorovi...

Josef Thoma byl rakouským malířem, kterký se narodil v roce 1828. Mnoho jeho uměleckých prací bylo prodáno v dražbě. Maloval především hornaté krajiny.


Ticha Hans (* 1940)

více o autorovi...

Narozen 2. 9. 1940 v Děčíně. Německý malíř, grafik a ilustrátor. Po vyhnání z Československa navštěvoval školu v letech 1946 - 1958 v Schkeuditzu, poté v letech 1958 - 1962 studoval pedagogiku (výtvarná výchova a historie) na univerzitě Karla Marxe v Lipsku. V roce 1965 začal studovat na Vysoké škole výtvarného a užitého umění v Berlíně. Po ukončení studia pracoval v letech 1970 - 1990 na volné noze jako malíř a ilustrátor knih. Obrázky Tichá lze nalézt mimo jiné v Germánském národním muzeu v Norimberku, Berlínském muzeu a muzeu historie Spolkové republiky.


Tichý František (1896 - 1961)

více o autorovi...

Narodil se 24. 3. 1896 v Praze a zemřel 7. 10. 1961 tamtéž. Malíř, kreslíř a grafik, od roku 1945 profesor vysoké školy umělecko průmyslové v Praze. Žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Obrovského a Krattnera. Roku 1929 odešel do ciziny, roku 1930 přistál přes Marseille v Paříži. Ve Francii pracoval v továrnách na látky, koloroval porcelán. Pařížské prostředí bylo mocnou vzpruhou k jeho osobitému uměleckému tvoření. Tvořil výjevy z cirku, kaváren, ulic a městských periferií. V Paříži setrval do roku 1936. Působil na něj Picasso a Seurat, ze starších Chardin a Daumier.


Tittelbach Vojtěch (1900 - 1971)

více o autorovi...

Narozen 30. 7. 1900 v Mutějovicích u Rakovníka a zemřel 16. 9. 1971 v Praze. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze. Jeho profesor byl M. Švabinský. Student na umělecko prům. škole v Praze, kde byl žákem prof. E. Dítěte. Stal se sám profesorem na akademii výtvarného umění v Praze.


Tmej Zdeněk (1920 - 2004)

více o autorovi...

Narodil se 5. 7. 1920 v Praze. Zemřel 22. 7. 2004 v Praze. Významný český reportážní a dokumentární fotograf. Vystudoval Státní grafickou školu a několik let dělal asistenta špičkovému českému reportérovi Karlu Hájkovi. Proslavil se svými fotografiemi z válečného totálního nasazení. Své fotografie publikoval v prvorepublikovém tisku již od svých 16 let. Spolupracoval zejména s časopisy nakladatelství Melantrich a s Pestrým týdnem. Za druhé světové války a ještě několik let po ní spolupracoval s dalšími špičkovými autory Karlem Ludwigem a Václavem Chocholou při fotografování divadla a baletu (většinou pro tiskovou službu Národního divadla nebo pro Lucernafilm). Do dějin světové fotografie se zapsal originálním souborem z totálního nasazení v polské Vratislavi (tehdejší německá Breslau). Tmej zde byl nasazen mezi roky 1943-1944 na práci při překládání poštovních zásilek. Během svého pobytu zde vytvořil soubor několika desítek fotografií zachycujících běžný život nasazených mužů. V jeho snímcích není prvoplánový vzruch, není tam nikdo mučen či mlácen, přesto z nich dýchá smutek, drobné lidské utrpení, ani ne újma fyzická jako spíš duševní. Fotografoval většinou za přirozeného osvětlení nebo s jedinou žárovkou na film s nevelkou citlivostí 19 DIN. Fotografie vyšly knižně po válce pod názvem Abeceda duševního prázdna s doprovodným textem Aleny Urbanové. V roce 1944 uprchl do Prahy. Během květnové revoluce vyfotografoval několik snímků, z nichž mezi nejsilnější patří raněný německý voják na pražské dlažbě. Společně s Ludwigem a Chocholou těsně po skončení války podnikl dobrodružnou fotografickou cestu do poraženého Německa.


Tolkounov Nikolai (1917 - 1996)

více o autorovi...


Toman František Sylva (1886-1942)

více o autorovi...


Toman Karel (1888 - ?)

více o autorovi...

Narozen v roce 1888 v Příboře na Moravě. Malíř a grafik, zejména krajin a pohledů z moravských měst. Žil v Prostějově.


Toman Václav (1896 - 1962)

více o autorovi...

Narodil se roku 1896 v Brňanech u Bohušovic nad Ohří a zemřel roku 1962. Působil jako malíř ve Zlonicích. Nejčastěji jeho obrazy zobrazují pohledy na krajinu, architekturu, různá zátiší, ale i podobizny. jedna z jeho významných maleb je i podobizna generála M. R. Štefánika.


Tomec Jindřich (1863 - 1928)

více o autorovi...

Narozen 13. 9. 1863 v Praze. Zemřel 12. 7. 1928 ve Vídni. Malíř krajinář. Žák vídeňské akademie u Lichtensfelse.


Tomič R.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Tomsa Karel (1869 - 1930)

více o autorovi...

Narodil se 8. 8. 1869 ve Velvarech a zemřel 31. 3. 1930 v Praze. Malíř amatér, studoval u Václava Jansy. Maluje akvarely ze zmizelého Podskalí.


Toyen (Marie Čermínová, 1902 - 1980)

více o autorovi...

Narodila se 21. 9. 1902 v Praze a zemřela 9. 11. 1980 v Paříži. Česko - francouzská malířka, jedna z představitelek evropského surrealismu. Studovala na umělecko průmyslové škole v Praze. Vedle své tvorby byla velmi aktivní v uměleckém světě, byla členkou Devětsilu a Spolku výtvarných umělců Mánes. Zakladatelka Skupiny surrealistů v ČSR (1934). Zpočátku ovlivněna kubismem a purismem, také eroticismem, „výlety“ do naivismu.


Trach

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Trampota Jan (1889 - 1942)

více o autorovi...

Jan Trampota se narodil 21. 5. 1889 v Praze na Žižkově a zemřel 19. 10. 1942 v Poděbradech. Byl malířem převážně působícím v Pěčíně a Orlických horách. Studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze u prof. Dítěte a u prof. Preislera. Dále navštěvoval i soukromou školu V. Beneše a O. Nejedlého. Patří mezi přední představitele moderní české krajinomalby. Roku 1927 se zúčastnil členské výstavy Mánesa v Praze. V jeho tvorbě můžeme spatřit prvky kubismu a expresionismu. V jeho pozdějších pracích se projevuje vliv francouzského krajinářství.


Trampota Vratislav (1921 - 1979)

více o autorovi...

Narodil se 11. 6. 1921 v Praze a zemřel 25. 1. 1979 v Hradci Králové. Malíř v Žamberku. Studoval na vyšší průmyslové škole stavebnické v Hradci Králové. Syn Jana Trampoty.


Trnka Jiří (* 1946)

více o autorovi...

Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze. Autor kreslených a animovaných filmů Československé televize, reklamního studia Merkur a Krátkého filmu.


Trnka Jiří (1912 - 1969)

více o autorovi...

Narozen 24. 2. 1912 v Plzni a zemřel 30. 12. 1969 v Praze. Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a loutkový divadelní i filmový výtvarník. Hlavním oborem jeho umělecké činnosti je ilustrace a jevištní výprava. Knižní ilustrace Karafiátových "Broučků", Erbenových a Grimmových pohádek aj. Maluje krajiny, figurální obrazy i kytice (oleje, tempery, pastely, kvaše) a tvoří dětské hračky. Za práce pro děti byl roku 1940 poctěn cenou České akademie výtvarné a umělecké v Praze.


Trsek Vilém (1862 - 1937)

více o autorovi...

Narozen 7. 1. 1862 v Bělči u Křivoklátu. Zemřel 6. 5. 1937. Malíř, žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. A. Lhoty, F. Sequense a M. Pirnera. Krajinář a genrista.


Truppe Karl (1887 - 1959)

více o autorovi...

Narozen v roce 1887 v Radsburgu v Korutanech. Zemřel v roce 1959. Malíř a grafik, jenž působil v Brně. Žák vídeňské akademie, kde obdržel římskou cenu. Souborná výstava jeho obrazů v Brně byla v roce 1929 v Domě umělců.


Tříska František (1901 - 1975)

více o autorovi...


Tůma Karel (1859 - 1936)

více o autorovi...

Narozen 28. 2. 1859 v Bubenči. Zemřel 21. 4. 1936 v Písku. Malíř podobizen, krajin a válečných výjevů v Písku, kde žil jako plukovník. Studoval na pražské akademii.


Turek Václav (1924 - 1988)

více o autorovi...

Narodil se 2. července 1924 na Slovensku a zemřel 29. ledna 1988 v Praze. Turek byl český malíř, grafik a sochař. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Rady. Ve svých dílech byl schopen oddělit abstrakci od moderního realismu. V tvorbě Václava Turka můžeme cítit zřejmou reflexi vrcholného období klasiků evropské i české moderní malby v osobité interpretaci podbarvené křehkou atmosférou kultivované barevnosti a světelné režie.


Tužínský Alois (1907 - ?)

více o autorovi...

Narozen 24. 7. 1907. Malíř krajin, lidových typů a žánrů. Žák malíře Jos. Jambora na Moravě, poté u prof. Maka na akademii výtvarného umění v Praze. Vystavoval na Slovensku a v Čechách. Studijní cesty konal po Německu, Švédsku, Dánsku a Norsku.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do ČERVNOVÉ AUKCE.