tlacitko menu
Informace pro dražitele

Připravujeme aukci září.

Předaukční výstava bude probíhat od 4. září 2017

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Jáchym Jan (1874 - ?)

více o autorovi...

Narozen 17. 7. 1874 v Horažďovicích. Malíř portrétista i krajinář v Plzni. Žák Schwaigera. Maloval pohledy na Prahu, její zákoutí, slovácké obrázky atd.


Jakesch Alexander (1862 - 1934)

více o autorovi...

Narozen 9. 6. 1862 v Praze. Zemřel 6. 2. 1934 v Praze. Malíř, grafik a sochař v Praze. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze. Vynikl jako malíř podobizen.


Jakší Josef (1874 - 1909)

více o autorovi...

Narodil se 4. 3. 1874 v Praze a zemřel 19. 11. 1909 v Praze. Malíř a grafik v Mníchově, žák svého bratra Alexandra, poté prof. O. Seitze v Mnichově. Věnoval se hlavně grafice a leptal mnoho listů barevně.


Jakub František (1875 - 1940)

více o autorovi...

Narozen 22. 12. 1875 v Praze a zemřel 24. 1. 1940 na Vinohradech. Malíř v Praze. Žák pražské akademie u prof. Pirnera a Hynaise. Maloval náladové pohledy na pražské přístavy a nábřeží. Jeho pozdější figurální kompozice vynikají barevnými akordy a jeví sklon k dekorativnosti.


Jambor Josef (1887 - 1964)

více o autorovi...

Narodil se 29. 10. 1887 v Pohledci na Moravě a zemřel 17. 9. 1964 v Tišnově. Malíř a grafik v Tišnově na Moravě. Žák pražské akademie na speciálce prof. Švabinského. Cestoval po Jugoslavii, severní Itálii, Německu, Holandsku atd. Obrazy s motivy z Amsterodamu. Věnuje se grafice a krajinářství.


Jančálek Cyril (1891 - 1954)

více o autorovi...

Narodil se 1. 1. 1891 v Týnci u Hodonína. Malíř v Praze, žák Joži Úprky, později na umělecko průmyslové škole v Praze a malířem na akademii v Praze, kde byl žákem prof. Pirnera.


Jandejsek Vladimír (* 1923)

více o autorovi...

Narozen 8. 6. 1923 v Praze. Český malíř a architekt.


Janeček - Pardubský Alois (1894 - 1974)

více o autorovi...

Narozen 3. 12. 1894 v Praze na Žižkově. Malíř v Úvalech. Studoval malířství v Mnichově u prof. V. Schumanna. Umělecké cesty konal po Moravě, Slovensku, Dalmácii, Bosně a Rakousku.


Janeček J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Janeček Ota (1919 - 1996)

více o autorovi...

Narodil se 15. 8. 1919 v Pardubičkách a zemřel 1. 7. 1996 v Praze. Malíř, grafik a profesor v Praze. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze u prof. Kysely a Nováka (1941 - 1942), poté na vysoké škole architektury a pozemního stavitelství u prof. Blažíčka a C. Boudy (1937 - 1939). Maluje podobizny, zátiší a figurální kompozice. Sklon ke grotesce a karikatuře. Vliv kubismu. Vystavuje od roku 1937.


Janíček Přemysl

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jankowski Johann Wilhelm (1825 - 1870)

více o autorovi...


Janoušek Josef

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Janoušek Josef

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné informace.


Janovská Ludmila (1907 - ?)

více o autorovi...

Narodila se 14. 9. 1907 ve Splitu (Jugoslávie). Malířka v Praze na Smíchově, dcera malíře J. K. Janovského. Studovala na akademii výtvarného umění v Praze v letech 1929 - 1935 u prof. Nechleby. Účastnila se členských výstav S. V. U. a výstav Zlínského salonku od roku 1938. Maluje především podobizny, květiny a zátiší.


Jansa Václav (1859 - 1913)

více o autorovi...

Narodil se 21. 10. 1859 v Německých Zlatníkách a zemřel 29. 6. 1913 v Černošicích u Prahy. Malíř krajinář. Studoval v Praze u Lhoty, poté u Lichtenfelsa a L. C. Müllera ve Vídni. Chtěl se věnovat figurální malbě, ale časté cesty po Čechách a jeho vnitřní vlastenecká touha ho vedly ke krajinářství, v němž našel svůj hlavní obor. Roku 1898 byl Maroldovým spolupracovníkem na panoramatu "Bitva u Lipan". Jeho krajiny pocházejí především z údolí Otavy, zejména z okolí Písku.


Janus Jindřich (1912 - 1985)

více o autorovi...

Narodil se 5. 7. 1912 v Plzni. Malíř a učitel v Plzni. Studoval soukromě u malíře prof. Pořického, Krátkého i odborného učitele Eisenreicha v Plzni. Studijní cesty konal po Itálii a Německu. Maluje figurální náměty, zátiší i krajiny.


Jaroněk Bohumír (1866 - 1933)

více o autorovi...

Narodil se 23. 4. 1866 ve Zlíně na Moravě a zemřel 18. 1. 1933 ve Zlíně na Moravě. Malíř a grafik. Byl autodidaktikem a byl původně vyučen řezbářství. V letech 1883 až 1887 absolvoval ve Valašském Meziříčí odbornou školu pro umělecký průmysl dřevařský společně s F. Úprkou. Po čtyři roky jezdil na zimní a jarní měsíce do Egypta, kde akvareloval. Zcestoval poté Palestinu, Řecko, Sýrii, Malou Asii, Turecko, Itálii a Francii. V jeho namalovaném díle se odráží celé Valašsko od Vizovic a Zlína až po Slezsko ve všech ročních dobách, hlavně podzim.


Jaroš Bohumil (1856 - 1924)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jaroš F.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jaroš Josef (1909 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 11. 3. 1909 v České lípě. Malíř a profesor v Kutné Hoře. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Obrovského a Loukoty.


Jaroš Karel

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jaroš Petr (1859 - 1929)

více o autorovi...

Narodil se 29. 6. 1859 v Praze a zemřel 26. 8. 1929 tamtéž. Malíř krajin, žák H. Ullika v Praze a J. Kautského ve Vídni. Pak studoval v Mnichově a v Drážďanech.


Jaschke J. J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Javůrek Karel (1815 - 1909)

více o autorovi...

Narozen 30. 7. 1815 v Praze. Zemřel 24. 3. 1909 v Praze. Historický malíř. V roce 1837 vstoupil na akademii výtvarného umění k prof. Tkadlíkovi.


Jelínek

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jelínek Adolf J. Alex (1890 - 1957)

více o autorovi...


Jelínek František

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jelínek František A. (1890 - 1977)

více o autorovi...

Narodil se 8. 3. 1890 v Praze. Malíř, žák pražské akademie u prof. Roubalíka, Bukovace a na speciálce prof. H. Schwaigra.


Jelínek Oldřich (1930 - 2000)

více o autorovi...


Jelínek P. A.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jelínek Rudolf (1880 - ?)

více o autorovi...

Narodil se roku 1880 v Brně. Malíř samouk v Brně. Maluje pohledy, okolí a podobizny.


Jelínek, Cína František (1882 - 1961)

více o autorovi...

Narodil se 6. 6. 1882 v Karlíně. Malíř krajinář v Českých Křižánkách u Svratky. Žák umělecko průmyslové školy v Praze u prof. E. K. Lišky, poté na pražské akademii umění u prof. V. Hynaise a R. z Ottenfeldů. Pokoušel se o podobiznářství, odddal se však potom výhradně krajinářství. Maluje hlavně české horské kraje, nálady letní i zimní.


Jíra Josef (1929 - 2005)

více o autorovi...

Narodil se 11. 10. 1929 v Turnově. Studoval na odborné šperkařské škole v Turnově. Studium na akademii výtvarného umění v Praze zahájil v přípravce u K. Mináře, po roce studoval u M. Holého. V roce přijetí na akademii se stal členem reprezentačního družstva lyžařů. 1949 dobrovolně opustil s Jiřím Malým školu, ale roku 1950 utrpěl při lyžování úraz a vrátil se na školu, kde se ho ujal O. Nejedlý. Studium dokončil na figurální škole u V. Rady.


Jiránek Jára

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jirásek

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jirotka Jaroslav

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jirotka Jaroslav (1902 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 21. 10 1902 v Dobříči u Kralovic. Malíř a grafik v Praze - Dejvicích. Žák umělecko průmyslové školy v Praze u prof. Kysely a pražské akademie výtvarného umění u prof. Švabinského a T. F. Šimona.


Jiroudek František (1914 - 1991)

více o autorovi...

Narodil se 17. 2. 1914 ve Lhotě u Semil. Malíř v Praze. Studoval na umělecko průmyslové škole v letech 1933 - 34, poté na vysoké škole technické v Praze 1934 - 35 a nakonec na akademii výtvarného umění (1935 - 1939) u W. Nowaka.


Jiřincová Ludmila (1912 - 1994)

více o autorovi...

Narodila se 9. 5. 1912 v Praze a zemřela 22. 1. 1994 tamtéž. Malířka a grafička v Praze. Studie na státní keramické škole v Praze a soukromá škola malíře Rudolfa Vejrycha, poté akademie výtvarného umění v Praze u prof. Šimona.


John Jiří (1923 - 1986)

více o autorovi...

Narozen 6. 11. 1923 v Třešti a zemřel 22. 6. 1972 v Praze. Český malíř a ilustrátor. Byl členem Umělecké besedy, skupiny UB 12 a sdružení Hollar. Pocházel z chudé venkovské rodiny. Za 2. světové války se učil zámečníkem a instalatérem a pracoval ve venkovské továrně. Do Prahy na výtvarnou školu se dostal až ve dvaadvaceti letech. Studoval na Státní grafické škole (Z. Balaš), v letech 1946 – 1951 na VŠUP (J. Kaplický). Od roku 1963 učil na pražské Akademii výtvarných umění kresbě. Ovlivněn byl především díly Jana Zrzavého a vnitřně mu byl blízký Josef Šíma. Díky svému talentu velmi brzy umělecky vyzrál. Kresbě se věnoval od mládí, maloval vodovými a později olejovými barvami. Kombinoval malbu s kresbou a výtvarně tak obohatil dějiny malířství. Kresbu později nahradil grafikou, asi proto, že vypadá definitivněji, dá se rozmnožovat, vyžaduje více práce, námahy a soustředění. Celkově je jeho tvorba stylově velmi čistá a ucelená.


Jurutka Josef (1880 - 1945)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Justich Rainhold (1885 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 9. 3. 1885 v Praze. Malíř v Praze - Bubenči. Po přípravě na umělecko průmyslové škole v Praze vstoupil na pražskou akademii umění, zde ve speciální škole prof. Hynaise studoval. Tvoří zejména podobizny, akty a figurální náměty v moderním názoru na impresi pohybu i barvy.


Justich Rainhold (1885 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 9. 3. 1885 v Praze. Malíř v Praze - Bubenči. Po přípravě na umělecko průmyslové škole v Praze vstoupil v roce 1902 na pražskou akademii umění, zde ve speciální škole prof. Hynaise studoval. Tvoří zejména podobizny, akty a vůbec figurální náměty v moderním názoru na impresi pohybu i barvy.


Justitz Alfred (1879 - 1934)

více o autorovi...

Narodil se 19. 7. 1879 v Nové Cerekvi u Pelhřimova a zemřel 9. 2. 1934 v Bratislavě. Maluje podobizny, krajiny i zátiší v Praze. Z počátku studoval arachitekturu na české technice u J. Kotěry, poté žákem prof. Pirnera a prof. Thieleho na pražské akademii. Studuje v Karlsruhe u Schmitt Reutteho a W. Trübnera v Berlíně. Roku 1910 se odebral do Paříže, kde na něho velmi působilo poznání několika obrazů Cézanna. Byl malířem a kreslířem moderních směrů. Poslední léta ho přivedla ke kubistickým, dekorativně působivým kompozicím, zátiším apod.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či přijmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do aukce září 2017