tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do následující aukce.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Jáchym Jan (1874 - ?)

více o autorovi...

Narozen 17. 7. 1874 v Horažďovicích. Malíř portrétista i krajinář v Plzni. Žák Schwaigera. Maloval pohledy na Prahu, její zákoutí, slovácké obrázky atd.


Jakesch Alexander (1862 - 1934)

více o autorovi...

Narozen 9. 6. 1862 v Praze. Zemřel 6. 2. 1934 v Praze. Malíř, grafik a sochař v Praze. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze. Vynikl jako malíř podobizen.


Jakší Josef (1874 - 1909)

více o autorovi...

Narodil se 4. 3. 1874 v Praze a zemřel 19. 11. 1909 v Praze. Malíř a grafik v Mníchově, žák svého bratra Alexandra, poté prof. O. Seitze v Mnichově. Věnoval se hlavně grafice a leptal mnoho listů barevně.


Jakub František (1875 - 1940)

více o autorovi...

Narozen 22. 12. 1875 v Praze a zemřel 24. 1. 1940 na Vinohradech. Malíř v Praze. Žák pražské akademie u prof. Pirnera a Hynaise. Maloval náladové pohledy na pražské přístavy a nábřeží. Jeho pozdější figurální kompozice vynikají barevnými akordy a jeví sklon k dekorativnosti.


Jambor Josef (1887 - 1964)

více o autorovi...

Narodil se 29. 10. 1887 v Pohledci na Moravě a zemřel 17. 9. 1964 v Tišnově. Malíř a grafik v Tišnově na Moravě. Žák pražské akademie na speciálce prof. Švabinského. Cestoval po Jugoslavii, severní Itálii, Německu, Holandsku atd. Obrazy s motivy z Amsterodamu. Věnuje se grafice a krajinářství.


Jančálek Cyril (1891 - 1954)

více o autorovi...

Narodil se 1. 1. 1891 v Týnci u Hodonína. Malíř v Praze, žák Joži Úprky, později na umělecko průmyslové škole v Praze a malířem na akademii v Praze, kde byl žákem prof. Pirnera.


Jandejsek Vladimír (* 1923)

více o autorovi...

Narozen 8. 6. 1923 v Praze. Český malíř a architekt.


Janeček - Pardubský Alois (1894 - 1974)

více o autorovi...

Narozen 3. 12. 1894 v Praze na Žižkově. Malíř v Úvalech. Studoval malířství v Mnichově u prof. V. Schumanna. Umělecké cesty konal po Moravě, Slovensku, Dalmácii, Bosně a Rakousku.


Janeček J.

více o autorovi...

Narodil se 30.8. 1898 v Brně. český malíř a grafik.


Janeček Ota (1919 - 1996)

více o autorovi...

Narodil se 15. 8. 1919 v Pardubičkách a zemřel 1. 7. 1996 v Praze. Malíř, grafik a profesor v Praze. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze u prof. Kysely a Nováka (1941 - 1942), poté na vysoké škole architektury a pozemního stavitelství u prof. Blažíčka a C. Boudy (1937 - 1939). Maluje podobizny, zátiší a figurální kompozice. Sklon ke grotesce a karikatuře. Vliv kubismu. Vystavuje od roku 1937.


Janíček Přemysl (1925 - 2009)

více o autorovi...

Narodil se 28.4. 1925 ve Slavkově u Brna a zemřel 20.1. 2009 v Praze. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze pod vedením prof. Jana Baucha. Byl členem spolu výtvarníků Hollar. Jeho tvorbu řadíme do meziválečné tvorby silné generace českých moderních výtvarníků. Zabýval se především malbou zátiší.


Janke Svatopluk (1909 - 1995)

více o autorovi...

Narozen 3.1. 1909 v Českých Budějovicích, zemřel 25.1. 1995 v Plzni. Vystudoval Vysokou školu architektury a Praze a vzdělával se na soukromé škole malířské pod vedením A. Kalvody. Po studiu pracoval jako projektant a vedoucí ateliérů Národního výboru města Plzně a Stavebního podniku města Plzně. V malbě zachycoval realisticky městskou architekturu, krajinu v Pošumaví, hrady a zámky. Mimo jiné se věnoval i litografii (např. tvorbě exlibris).


Jankowski Johann Wilhelm (1825 - 1870)

více o autorovi...

O J. W. Jankowskim je mnoho neznámého, v prvé se spekuluje o datu jeho narození. V většině případech se uvádí rok 1800 či rok 1825. Zemřel v roce 1870. Byl rakousko-uherským autorem tvořícím malby romantických krajin s hrady či zámky a pohledy na městskou architekturu.


Janouch Ladislav (* 1944)

více o autorovi...

Současně žijící a tvořící český sochař se narodil 14.6. 1944 v Praze. Po studiu na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho raná tvorba byla expresivní až barokní s náměty sportovců a symbolistní, z níž se postupně dopracovával až k tvorbě s čistých linií ženského torzech. čerpat též náměty z antiky a v poslední řade se zabýval tématikou člověka jako takového. Jeho volba materiálů pro tvorbu prošla též vývojem – zpočátku využíval dřevo a pískovec, propracoval se postupně k mramoru až bronzovým odlitkům.


Janoušek Josef

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Janoušek Josef

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné informace.


Janoušková Věra (1922 - 2010)

více o autorovi...


Janovská Ludmila (1907 - ?)

více o autorovi...

Narodila se 14. 9. 1907 ve Splitu (Jugoslávie). Malířka v Praze na Smíchově, dcera malíře J. K. Janovského. Studovala na akademii výtvarného umění v Praze v letech 1929 - 1935 u prof. Nechleby. Účastnila se členských výstav S. V. U. a výstav Zlínského salonku od roku 1938. Maluje především podobizny, květiny a zátiší.


Jansa Václav (1859 - 1913)

více o autorovi...

Narodil se 21. 10. 1859 v Německých Zlatníkách a zemřel 29. 6. 1913 v Černošicích u Prahy. Malíř krajinář. Studoval v Praze u Lhoty, poté u Lichtenfelsa a L. C. Müllera ve Vídni. Chtěl se věnovat figurální malbě, ale časté cesty po Čechách a jeho vnitřní vlastenecká touha ho vedly ke krajinářství, v němž našel svůj hlavní obor. Roku 1898 byl Maroldovým spolupracovníkem na panoramatu "Bitva u Lipan". Jeho krajiny pocházejí především z údolí Otavy, zejména z okolí Písku.


Janus Jindřich (1912 - 1985)

více o autorovi...

Narodil se 5. 7. 1912 v Plzni. Malíř a učitel v Plzni. Studoval soukromě u malíře prof. Pořického, Krátkého i odborného učitele Eisenreicha v Plzni. Studijní cesty konal po Itálii a Německu. Maluje figurální náměty, zátiší i krajiny.


Jaroněk Bohumír (1866 - 1933)

více o autorovi...

Narodil se 23. 4. 1866 ve Zlíně na Moravě a zemřel 18. 1. 1933 ve Zlíně na Moravě. Malíř a grafik. Byl autodidaktikem a byl původně vyučen řezbářství. V letech 1883 až 1887 absolvoval ve Valašském Meziříčí odbornou školu pro umělecký průmysl dřevařský společně s F. Úprkou. Po čtyři roky jezdil na zimní a jarní měsíce do Egypta, kde akvareloval. Zcestoval poté Palestinu, Řecko, Sýrii, Malou Asii, Turecko, Itálii a Francii. V jeho namalovaném díle se odráží celé Valašsko od Vizovic a Zlína až po Slezsko ve všech ročních dobách, hlavně podzim.


Jaroš Bohumil (1856 - 1924)

více o autorovi...

Narodil se 14.4. 1856 v Jičíně a zemřel 17.12. 1924 v Praze. Byl synem malíře dekorací Emanuela Jaroše. Živil se původně jako malíř pokojů, avšak čtyři roky byl žákem malířské školy a poté nastoupil jako soukromý žák J. Subiče aj. Mařáka. Je znám především pro krajinomalbu, zachycoval prostředí Posázaví, Moravy, Šumavy a také Slovenska. Věnoval se také restaurátorství fresek.


Jaroš F.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jaroš Josef (1909 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 11. 3. 1909 v České lípě. Malíř a profesor v Kutné Hoře. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Obrovského a Loukoty.


Jaroš Karel

více o autorovi...

Narodil se 9.4. 1954.


Jaroš Petr (1859 - 1929)

více o autorovi...

Narodil se 29. 6. 1859 v Praze a zemřel 26. 8. 1929 tamtéž. Malíř krajin, žák H. Ullika v Praze a J. Kautského ve Vídni. Pak studoval v Mnichově a v Drážďanech.


Jaschke J. J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Javůrek Karel (1815 - 1909)

více o autorovi...

Narozen 30. 7. 1815 v Praze. Zemřel 24. 3. 1909 v Praze. Historický malíř. V roce 1837 vstoupil na akademii výtvarného umění k prof. Tkadlíkovi.


Jelínek

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jelínek Adolf J. Alex (1890 - 1957)

více o autorovi...

Narodil se 25.4. 1890 v Strmilově u Jindřichova Hradce a zemřel v Praze dne 2.9. 1957. Byl grafikem, malířem a spisovatelem. Studoval na Uměleckorpůmyslové škole v Praze u M. Švabinského a na Akademii v Mnichově. Byl vynikající portrétista a figuralista. Častým zobrazujícím motivem byl pro něj pohyb, ať u vzpínající se koně, jezdci, cikáni, zobrazoval také konstrukce staveb a mostů. Ilustroval si své vlastní romány.


Jelínek František (1908 - 1990)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jelínek František A. (1890 - 1977)

více o autorovi...

Narodil se 8. 3. 1890 v Praze. Malíř, žák pražské akademie u prof. Roubalíka, Bukovace a na speciálce prof. H. Schwaigra.


Jelínek Oldřich (* 1930)

více o autorovi...

Narodil se 26.2. 1930 v Košicích. Společně s Adolfem Bornem studoval u prof. Antonína Pelce na Akademii výtvarných umění v Praze. Proslavil se karikaturami a ilustracemi knih. Spolu s Bornem, díky podobnému kreslířskému stylu, pak tvořili ilustrace (např. do časopisu ABC, Pionýr,…).


Jelínek P. A.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jelínek Rudolf (1880 - ?)

více o autorovi...

Narodil se roku 1880 v Brně. Malíř samouk v Brně. Maluje pohledy, okolí a podobizny.


Jelínek, Cína František (1882 - 1961)

více o autorovi...

Narodil se 6. 6. 1882 v Karlíně. Malíř krajinář v Českých Křižánkách u Svratky. Žák umělecko průmyslové školy v Praze u prof. E. K. Lišky, poté na pražské akademii umění u prof. V. Hynaise a R. z Ottenfeldů. Pokoušel se o podobiznářství, odddal se však potom výhradně krajinářství. Maluje hlavně české horské kraje, nálady letní i zimní.


Jelínková-Jirásková Božena (1880 - 1951)

více o autorovi...

Malířka genrů a krajin v Praze XII. Dcera spisovatele Al. Jiráska, vdova po spisovateli Dr. Hanuši Jelínkovi. Studovala na umělecké průmyslévé škole v Praze a soukromě u Ant. Slavíčka. Žila delší čas v Paříži, kde malovala krajiny z pařížské periferie, od břehů Seiny, i genrové výjevy. Účastnila se v letech 1922 a 1923 výstav v Salonu d'Automne, Sal. des Indépendants a v Sal. des Tuilleries v Paříži.


Ježek Alois (1887 - 1943)

více o autorovi...

Narodil se 1.8. 1887 v Praze a zemřel roku 14.3. 1943, taktéž v Praze. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Dítěte a Maška. Jeho hlavním námětem výtvarných děl byla Stará Praha, tvoři převážně akvarelem či perokresbou.


Jičínská Věra (1898 - 1961)

více o autorovi...

Věra Jičínská, narozena 3. 7. 1898 v Petřikovicích, byla významná česká malířka. Studoval grafiku u prof. F. H. Ehmeckeho. V ranném období její tvorby můžeme zpozorovat vliv purismu a kubismu. Poté co prošla studiem u prof. A. Lhote v Paříží, se odpoutala od kubizujících tvarů a začala malovat v duchu neoklasicismu. Námětově v její tvorbě převládají ženské akty. V době kdy se vrátila zpět do Čech se v jejích dílech zintenzivnila barevnost a uvolnily se tvary. Umřela 27. 3. 1961 v Praze.


Jílek Karel (1896 - 1983)

více o autorovi...

Narodil se 26.11. 1896 v Moravičanech a zemřel 18.11. 1983 v Brně. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. M. Švabinského. Po studiu se usadil v Brně a vstoupil do Sdružení výtvarných umělců v Brně. Stal se profesorem na Škole uměleckých řemesel v Brně. Maloval obrazy zachycující kulturní život města Brna, hojně maloval zátiší, krajiny, ale věnovat se také tvorbě portrétní a figurální. Navrhoval knižní obálky a vazby knih, designoval návrhy scén oper a činoher pro Zemské divadlo v Brně.


Jindra Jaromír (1895 - 1984)

více o autorovi...

Narodil se 26.3. 1895 ve Vackově a zemřel 23.12. 1984 v Praze. Studoval soukromě v Praze u prof. Engelmüllera, absolvoval několik kurzů na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Působil na českých školách i chvíli ve Vídni jako pedagog. Jeho nejčastější námětem byly zachycované okamžiky života rušných pražských ulic kvašovou temperou. Věnoval se také krajinomalbě středočeské krajiny, vydal se na kole do okolních zemí, aby zaznamenával stopy II. Světové války.


Jíra Josef (1929 - 2005)

více o autorovi...

Narodil se 11. 10. 1929 v Turnově. Studoval na odborné šperkařské škole v Turnově. Studium na akademii výtvarného umění v Praze zahájil v přípravce u K. Mináře, po roce studoval u M. Holého. V roce přijetí na akademii se stal členem reprezentačního družstva lyžařů. 1949 dobrovolně opustil s Jiřím Malým školu, ale roku 1950 utrpěl při lyžování úraz a vrátil se na školu, kde se ho ujal O. Nejedlý. Studium dokončil na figurální škole u V. Rady.


Jiran Robert (* 1975)

více o autorovi...

Narodil se roku 1975. Je to akademický malíř tvořící ve směru postmoderna-kubismus. Jeho obrazy jsou plné barev a vyjadřují pozitivní energii. Jeho díla se objevují ve sbírkách v Japonsku, Austrálii, USA, Kanadě, Kubě a ve více státech Evropy.


Jiránek Jára

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jirásek

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jirotka Jaroslav

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Jiroudek František (1914 - 1991)

více o autorovi...

Narodil se 17. 2. 1914 ve Lhotě u Semil. Malíř v Praze. Studoval na umělecko průmyslové škole v letech 1933 - 34, poté na vysoké škole technické v Praze 1934 - 35 a nakonec na akademii výtvarného umění (1935 - 1939) u W. Nowaka.


Jiřincová Ludmila (1912 - 1994)

více o autorovi...

Narodila se 9. 5. 1912 v Praze a zemřela 22. 1. 1994 tamtéž. Malířka a grafička v Praze. Studie na státní keramické škole v Praze a soukromá škola malíře Rudolfa Vejrycha, poté akademie výtvarného umění v Praze u prof. Šimona.


John Jiří (1923 - 1986)

více o autorovi...

Narozen 6. 11. 1923 v Třešti a zemřel 22. 6. 1972 v Praze. Český malíř a ilustrátor. Byl členem Umělecké besedy, skupiny UB 12 a sdružení Hollar. Pocházel z chudé venkovské rodiny. Za 2. světové války se učil zámečníkem a instalatérem a pracoval ve venkovské továrně. Do Prahy na výtvarnou školu se dostal až ve dvaadvaceti letech. Studoval na Státní grafické škole (Z. Balaš), v letech 1946 – 1951 na VŠUP (J. Kaplický). Od roku 1963 učil na pražské Akademii výtvarných umění kresbě. Ovlivněn byl především díly Jana Zrzavého a vnitřně mu byl blízký Josef Šíma. Díky svému talentu velmi brzy umělecky vyzrál. Kresbě se věnoval od mládí, maloval vodovými a později olejovými barvami. Kombinoval malbu s kresbou a výtvarně tak obohatil dějiny malířství. Kresbu později nahradil grafikou, asi proto, že vypadá definitivněji, dá se rozmnožovat, vyžaduje více práce, námahy a soustředění. Celkově je jeho tvorba stylově velmi čistá a ucelená.


Juhas Knotek Václav (1891 - 1954)

více o autorovi...


Jurutka Josef (1880 - 1945)

více o autorovi...

Josef Jurutka se narodil v roce 1880 v Maďarské republice Pri-Oszacta, zemřel v květnu roku 1945 v St Peter in de Au v Rakousku. Byl členem Slovenské výtvarné asociace v Bratislavě. Účastnil se výstav v Bulharsku, Mnichově, Paříži, Bratislavě či Berlíně. Jeho nejčastějším zobrazovaným motivem jsou zátiší.


Justich Rainhold (1885 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 9. 3. 1885 v Praze. Malíř v Praze - Bubenči. Po přípravě na umělecko průmyslové škole v Praze vstoupil na pražskou akademii umění, zde ve speciální škole prof. Hynaise studoval. Tvoří zejména podobizny, akty a figurální náměty v moderním názoru na impresi pohybu i barvy.


Justich Rainhold (1885 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 9. 3. 1885 v Praze. Malíř v Praze - Bubenči. Po přípravě na umělecko průmyslové škole v Praze vstoupil v roce 1902 na pražskou akademii umění, zde ve speciální škole prof. Hynaise studoval. Tvoří zejména podobizny, akty a vůbec figurální náměty v moderním názoru na impresi pohybu i barvy.


Justitz Alfred (1879 - 1934)

více o autorovi...

Narodil se 19. 7. 1879 v Nové Cerekvi u Pelhřimova a zemřel 9. 2. 1934 v Bratislavě. Maluje podobizny, krajiny i zátiší v Praze. Z počátku studoval arachitekturu na české technice u J. Kotěry, poté žákem prof. Pirnera a prof. Thieleho na pražské akademii. Studuje v Karlsruhe u Schmitt Reutteho a W. Trübnera v Berlíně. Roku 1910 se odebral do Paříže, kde na něho velmi působilo poznání několika obrazů Cézanna. Byl malířem a kreslířem moderních směrů. Poslední léta ho přivedla ke kubistickým, dekorativně působivým kompozicím, zátiším apod.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do NÁSLEDUJÍCÍ AUKCE.