tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do březnové aukce 2024.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Dalí Salvador (1904 - 1989)

více o autorovi...

Významný katalánský malíř, který se proslavil svými surrealistickými díly.


Daněk - Sedláček František (1892 - 1974)

více o autorovi...

Narodil se 28. 1. 1892 v Praze, Košířích. Malíř krajinář, žák umělecko průmyslové školy a V. Nechleby v Praze. Jeho pohledy připomínají naše starší plenairisty. Maluje s oblibou daleké výhledy do kraje, lesní interiéry, průhledy lesem, potoční zákoutí, staré uličky a zámky.


Daubigny Karl Pierre (1846 - 1886)

více o autorovi...

Karl Pierre Daubigny byl francouzský malíř, příslušník umělecké kolonie v Barbizonu. Jeho otcem a učitelem byl Charles François Daubigny, považovaný za významného předchůdce impresionismu, jeden z představitelů barbizonské školy a jeden z nejvýznamnějších krajinářů své doby.


David Jiří (* 1956)

více o autorovi...

Narozen 28.8.1956 v Rumburku. Současný český malíř, fotograf a umělec. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Je spoluzakladatelem skupiny Tvrdohlaví.


Dědina Jan (1870 - 1955)

více o autorovi...

Narodil se 1. 9. 1870 ve Strakách u Nymburka a 14. 5. 1955 zemřel v Tatobitech u Semil. Malíř genrů, podobizen, ilustrátor a kreslíř v Praze-Bubenči. Žák prof. Ženíška. Studoval i sochařství u J. V. Myslbeka. Poté přichází na akademii k prof. Pirnerovi.


Dědina Jaroslav (1914 - ?)

více o autorovi...

Narozen 14. 4. 1914 v Praze. Malíř v Praze.


Demartini Eduard (1892 - 1961)

více o autorovi...


Demel Karel (* 1942)

více o autorovi...

Narodil se 28. 2. 1942 v Praze. Grafik, ilustrátor. Nejprve začal studovat na pražské konzervatoři, poté působil jako učitel hudební teorie. Studoval také grafiku a knižní ilustraci na VŠUP v Praze, kde byl žákem prof. Z. Sklenáře aj. Anderleho. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů imaginativního realismu sedmdesátých a osmdesátých let.


Diblík František X. (1887 - 1955)

více o autorovi...

František Xaver Diblík, narozen 18. 10. 1887 v Nalžovicích u Sedlčan, byl akademický malíř grafik a československý legionář. Byl žákem pražské akademie u H. Schwaigra. Narukoval do 1. světové války, po návratu do vlasti byl přidělen Památníku odboje. Navrhl plukovní prapory československé armády. Maloval převážně genry a podobizny, ale také se věnoval žánrové malbě a miniaturám. Zemřel 19. 1. 1955 v Praze.


Dier Erhard Amadeus (1893 - 1969)

více o autorovi...

Narodil se 8. 2. 1893 ve Vídni, byl rakouský malíř a grafik. Studoval na Akademii výtvarných umění. Svoji uměleckou kariéru započal jako ilustrátor. Maloval portréty, zvířecí obrazy a pracoval jako grafik a malíř porcelánu.


Dietrich Franz Xaver (1882 - 1962)

více o autorovi...

Narodil se v roce 1882, byl německý malíř, studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a poté studoval na Akademii výtvarných umění. Maloval hlavně obrazy církve, kromě toho také portréty a žánrové scény ze života měšťanů, vesničany a mnichy v klášterech.


Dimitri Emil'evich MARTEN (1860-1918)

více o autorovi...


Dlouhy Benno (1893 - 1956)

více o autorovi...

Narozen 21. 3 . 1893 ve Vrchlabí, zemřel asi 1955 v Köthenu (Německo - Sasko-Anhaltsko). Německý malíř českého původu.


Dobrovolný Viktor (1909 - 1987)

více o autorovi...

Narodil se 2. 3. 1909 v Borové u Přibyslavi. Glyptik v Praze na Spořilově, žákem umělecko průmyslové školy v Praze u prof. Drahoňovského.


Dobrý Václav (1897 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 2. 6. 1897 v Plzni. Soukromě studoval u prof. Ehrenhafta ve Vídni a Jindřicha Bubeníčka v Uhříněvsi. Každoročně vystavoval v atelieru.


Doerell Arnošt Gustav (1832 - 1877)

více o autorovi...

Narodil se 22. 8. 1832 ve Freibergu a zemřel 18. 3. 1877 v Ústí nad Labem. Maloval především Polabské krajiny.


Dokoupil Georg Jiří (* 1954)

více o autorovi...


Doležil Adalbert Vojtěch (1882 - 1961)

více o autorovi...

Narodil se 11. 6. 1882 ve Velkých Kunčicích na Moravě. Malíř a profesor na stát. ženském učitelské ústavě v Praze.


Dolgov A.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Douba Josef (1866 - 1928)

více o autorovi...

Narozen 15. 5. 1866 v Divišově. Zemřel 8. 4. 1928 v Domažlicích. Malíř žánrista a ilustrátor, žák pražské akademie u prof. Pirnera a Sequense). Studijní cesty po Itálii, Berlíně, Drážďanech a Mnichově.


Doubek František Bohumil (1865 - 1945)

více o autorovi...

Narozen 20. 3. 1865 v Českých Budějovicích. Malíř, kreslíř a ilustrátor v Praze. Studoval na kreslířské škole a na akademii výtvarného umění v letech 1880 - 1885 u prof Sequense, Fr. Čermáka a Ant. Lhoty. V letech 1885 - 1888 pokračoval ve studiích na mnichovské akademii u prof. O. Seitze a A. von Lietzen - Mayera. Věnoval se hlavně žánrovému malířství a podobiznám.


Drobík Alexander (1890 - 1968)

více o autorovi...

Malíř, po absolvování vyššího reálného gymnázia v Těšíně působil jako učitel kreslení, od roku 1912 studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Rudolfa Jettmara a Aloise Deluga, dále na Akademii výtvarných umění v Mnichově u Eugena Felixe Prospera Brachta. Od roku 1914 byl v ruském zajetí. Náměty obrazů čerpal z Těšínska, Beskyd, Alp, Dolomit. Vedle krajiny zpracovával průmyslová a sportovní témata.


Drtikol František (1883 - 1961)

více o autorovi...

Narodil se 3. 3. 1883 v Příbrami a zemřel 13. ledna 1961. Významný český fotograf tvořící v letech 1901 až 1935. Proslavil se zejména svými portréty a akty ve stylu pozdní secese, později ovlivněné kubisticko - futuristickými prvky, ale také svou duchovní praxí východních učení, především buddhismu. Je právem označován za Patriarchu českého buddhismu. Po studiích na místním gymnáziu se zde vyučil fotografem ve fotografickém ateliéru Antonína Maltase. Významným krokem pro jeho další rozvoj bylo studium na odborné fotografické škole Lehr und Versuchsanstalt für Photographie v Mnichově v letech 1901 až 1903. V roce 1935 svoji fotografickou činnost ukončil. Po roce 1935 se opět vrátil k malbě a plně se věnoval duchovním naukám. V roce 1948 se na základě své malířské tvorby stal členem Svazu československých výtvarných umělců.


Držkovic Valentin (1888 - 1969)

více o autorovi...

Narodil se 10. 2. 1888 a zemřel 27. 10. 1969. Byl český malíř a grafik. Patří k významným uměleckým osobnostem 1. pol. 20. století na Ostravsku.


Dubský Vladimír

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné informace.


Duchoslav František Ludvík (1834 - 1909)

více o autorovi...

Narodil se 25. 8. 1834 v Praze a zemřel 13. 9. 1909 tamtéž. Studoval soukromě u Josefa Matěje Navrátila. Byl malířem romantických horských scenérií a restaurátor.


Dumont François (1850 - ?)

více o autorovi...

Francouzský malíř portrétů.


Duncan Douglas David (1916 - 2018)

více o autorovi...


Duntze Johannes Bartholomäus (1823 - 1895)

více o autorovi...

Narodil se 6. 5. 1823 v Rablinghausenu. Byl žákem Wilhelma Krause v Berlíně. Duntze je nejvíce známý díky svým dílům z Nizozemských zemí, jeho zimní scény s bruslaři před vesnicí, včetně prvků z každodenního života, mlýna, dřeva.


Duša Ferdiš (1888 - 1958)

více o autorovi...

Narozen 13. 1. 1888 ve Frýdlantě nad Ostravou. Malíř, grafik a keramik, působil střídavě ve Frýdlantě nad Ostravou a v Praze.


Dvorský Bohumír (1902 - 1976)

více o autorovi...

Narodil se 21. 10. 1902 a zemřel 11. 1. 1976. Malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie výtvarného umění v Praze u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes aj. Výstavoval po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., Zasloužilý umělec, Národní umělec.


Dvořáček Václav (1913 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 26. 9. 1913 v Sulicích u Prahy. Absolvent mistrovské školy pro malíře písma. Vzdělával se v kurzech výtvarné výchovy. Naivní umělec. Žil v Radlíku u Jílového. Většinou zobrazoval vzpomínky na zážitky z jihočeské krajiny. Několikrát samostatně vystavoval v Jílovém. Zúčastnil se řady kolektivních výstav amatérské tvorby nebo naivního umění. Zastoupen ve sbírkách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.


Dvořák

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Dvořák Antonín (1817 - 1881)

více o autorovi...

Narodil se 16.12.1817 v Němčicích u Litomyšle a zemřel 6.4.1881 v Praze. Studoval nejprve na pražské akademii, následně pokračoval ve studiu na vídeňské akademii, studium dokončil v Praze. Vyučoval kreslení na piaristickém gymnáziu v Litomyšli. Portrétoval litomyšlské měšťany (např. členy rodiny Julia Mařáka) a ve svých obrazech zachytil život obyvatel Litomyšle a okolí. Z důvodu úbytku malířských příležitostí zakládá v Litomyšli fotografický ateliér. V roce 1865 se stěhuje do Prahy a opět učí kreslení. V této době maluje hlavně zátiší. Kvůli vážnému očnímu onemocnění přestal malovat a své dosavadní zkušenosti z malířské a pedagogické práce zužitkovává v publikační činnosti.


Dvořák Bohuslav (1867 - 1951)

více o autorovi...

Narodil se 30. 12. 1867 v Praze. Malíř krajinář v Praze. V roce 1889 vstoupil do krajinářské školy prof. Julia Mařáka na akademii výtvarného umění v Praze. S Panuškou a Plaškem se octl poprvé v Podkrkonoší. Touha po realističtějším malování a barevnější paletě po způsobu Chittussiho ho zavedla spolu s Kavánem a Holubem do Železných hor. Dvořák vystihuje barvou i stavbou obrazu všechny příznačné složky chudého podhorského kraje a jeho ovzduší s vysokým nebem, putujícími oblaky, břízami, jeřáby a kvetoucími loukami, jak se obrážejí v jeho citlivé duši. Je jedním ze zakladatelů SVÚ Mánes.


Dvořák Břetislav (1918 - 1988)

více o autorovi...

Narozen 8. 2. 1918 v Hradci Králové.


Dvořák František (1862 - 1927)

více o autorovi...

Narozen 14. 11. 1862 v Přelouči. Zemřel 7. 6. 1927 v Praze. Malíř žánrů a podobizen. V roce 1879 studoval na pražské akademii umění u prof. F. Čermáka, poté na vídeňské akademii.


Dvořák Zdeněk (1897 - 1943)

více o autorovi...

Narozen 24. 7. 1897 ve Velkých Hlušicích. Zemřel 25. 4. 1943 v Osvětimi u Krakova, byl zatčen Němci 30. 4. 1940. Sochař a medailér. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze u prof. B. Kafky. Od něho jsou různé medaile a plakety, některé zhotovené v československé státní mincovně v Kremnici. Účastnil se soutěže o návrh na československou pětikorunu.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do BŘEZNOVÉ AUKCE.