tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do březnové aukce 2024.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Načeradský Jiří (1939 - 2014)

více o autorovi...

Narozen 9. 9. 1939 v Sedleci. Zemřel 16. dubna 2014 v Praze. Profesor, akademický malíř, grafik a vysokoškolský pedagog, významný představitel českého moderního malířství, profesor Akademie výtvarných umění v Praze a Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. Jeho díla jsou charakteristická zejména zaměřením na lidské tělo a lidské postavy, někdy i s erotickým a sexuální podtextem a kontextem. Pražskou Akademii výtvarných umění vystudoval v letech 1957–1963 u Vlastimila Rady. Koncem 60. let dva roky pobýval a tvořil v Paříži. Po roce 1989 se začal věnovat i pedagogické činnosti.


Nagy Ernö (1881 - 1951)

více o autorovi...

Maďarský malíř.


Naske František Xaver (1884 - 1959)

více o autorovi...

Narodil se 2. 6. 1884 v Praze. Malíř dekorativních kompozic, žánrů, podobizen a grafik v Praze. Malířská průprava u malířů V. Slabocha a Karla Reisnera, u něhož získal i první zkušenosti v užité grafice. Poté na akademii výtvarného umění v Praze v přípravce prof. Roubalíka a ve speciálce prof. Schwaigra.


Navrátil Josef Matěj (1798 - 1865)

více o autorovi...

Narodil se 17. 2. 1798 ve Slaném a zemřel 21. 4. 1865 v Praze. Malíř krajin, fresek, dekorací, zátiší, genrů a podobizen v Praze. Propagátor nového názoru na barvu. Malíř druhého rokoka.


Nebeský Zdeněk (1907 - ?)

více o autorovi...

Narozen 4. 8. 1907 v Praze. Malíř krajin v Praze. Studoval soukromě u malířů F. Hladíka a Al. Kalvody, poté u prof. F. Fröhlicha ve Vídni.


Nedbal Václav (1881 - 1953)

více o autorovi...

Narodil se 16.9. 1881 v Příbrami Březové Hora a zemřel 28.7. 1953 v Praze Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. J. Beneše, E. Dítěte aj. Schussera. Vytvářel převážně krajinomalby.


Nechleba Vratislav (1885 - 1965)

více o autorovi...

Narodil se 17. 6. 1885 v Praze na Vinohradech a zemřel 26. 7. 1965 tamtéž. Malíř, portrétista, profesor akademie výtvarného umění v Praze. Žák pražské akademie u M. Pirnera. Od roku 1918 byl profesorem na akademii výtvarného umění v Praze. Tvoří hlavně podobizny, ale s úspěchem zasahuje i do jiných subjektů: maluje krajiny, zátiší i žánry.


Nejedlý Karel (1873 - 1927)

více o autorovi...

Narozen 8. 7. 1873 v Praze. Zemřel 29. 11. 1927 v Praze na Vinohradech. Malíř žánrových obrazů, podobizen a krajin. Žák pražské akademie u prof. Sequense, Mařáka a Schikanedra (1888 - 1894).


Nejedlý Otakar (1883 - 1957)

více o autorovi...

Narodil se 14. 3. 1883 v Roudnici nad Labem a zemřel 17. 6. 1957. Malíř a ilustrátor, krajinář, profesor speciální školy krajinářské na akademii výtvarného umění v Praze. Tři roky studoval na soukromé krajinářksé škole Ferdinanda Engelmüllera. Roku 1904 se stal žákem Antonína Slavíčka v Kameničkách, s nímž se později důvěrně sprátelil, právě jako s Herbertem Masarykem.


Nemastil Zdeněk (1879 - 1942)

více o autorovi...

Narodil se 8. 2. 1879 v Zásmukách a zemřel 24. 2. 1942. Malíř krajinář v Praze. Učil se u Vacátka a Šetelíka. Nejraději volí motivy z okolí Volyně, kde na podzim roku 1923 uspořádal svou soubornou výstavu.


Němejc Augustin (1861 - 1938)

více o autorovi...


Neprakta Winter Jiří (1924 - 2011)

více o autorovi...

Narodil se 12. 7. 1924 a zemřel 30. 10. 2011 v Praze. Český kreslíř, karikaturista, ilustrátor a humorista.Za svůj život nakreslil více než 35 000 kreslených vtipů a ilustroval stovky humoristických knih.


Nepraš Karel (1932 - 2002)

více o autorovi...

Narodil se 2.4. 1932, zemřel 5.4. 2002. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění, v sochařské škole u prof. J. Laudy. Je manželem grafičky a sochařky Naděždy Plíškové. Věnoval se také grafice – ilustroval mnohá díla F. Kafky. Známý je ovšem pro své kovové sochy a asambláže.


Netík Miroslav (1920 - 2018)

více o autorovi...

Narodil se 5.9.1920 ve Vamberku. Malíř, grafik a ilustrátor v Brně. Studie: škola uměl. řemesel v Brně. Přispíval ilustracemi do Lidových novin. Vystavoval v letech 1943 a 1944 na výst. S. V. U. M. "Aleš" jako host. Od něho skládané okno M. J. Husa pro kostel českomor. církve v Uher. Brodě. Výzdoby lékáren, ilustrace dětských knih.


Neubert Louis (Ludwig) (1846-1892)

více o autorovi...


Neubertová Maryša (1899 - 1976)

více o autorovi...

Narozena 1. 4. 1899 v Praze. Malířka krajin a květinových zátiší v Praze. Malířství se učila v soukromé krajinářské škole A. Kalvody, V. Malého a M. Kopfa.


Neumann Emil (1842-1903)

více o autorovi...

Friedrich Emil Neumann se narodil 7.11. 1842 v Pojerstieten, ve východním Prusku, zemřel pak v Kasselu dne 4.1. 1903. Studoval na Akademii umění v Konisberg u prof. A. Behrendsena, poté na Akademii umění v Kassel u A. Bromeise. Působil jako učitel výtvarné výchovy a později jako nezávislý umělec, stal se dokonce profesorem na akademii v Kassel, kdy místo převzal po svém učiteli. Věnoval se především krajinomalbě a malbě mořských scenérií.


Nevečera

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Niedmann August Heinrich (1826 - 1910)

více o autorovi...

Narodil se 3.5. 1826 v Braunschweigu, zemřel dne 18.1. 1910. Byl německým malířem. První malířské lekce obdržel od svého otce M. D. Niedmanna, který pracoval jako učitel a malíř miniatur. Stal se žákem Akademie pod vedením W. Kaulbacha. Motivy pro své obrazy čerpal převážně z Bavorska a Rakouska či Holandska. Byl výborným realistickým figuralistickým malířem a měl cit pro kompozici a prostor.


Nikolov D.

více o autorovi...

Bulharský malíř. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace a Obrovského. Byl převážně krajinářem, ale vytvářel i figurální kompozice a maloval portréty.


Nolč Vojtěch (1912 – 1989)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Novák Ada (1912 - 1990)

více o autorovi...

Ada (Adolf) Novák byl český grafik, malíř a fotograf. Ve svých krajinomalbách se převážně zaměřoval na jihočeské motivy a okolí Českých Budějovic. Převzal cézannovskou metodu budování prostoru a objemu z barevných ploch. Nemalou část jeho umělecké tvorby tvoří i fotografie. Jeho osobitý fotografický styl je spojen s malou hloubkou ostrosti a nezvyklými úhly záběru. Byl spoluiniciátorem první fotografické výstavy Linie.


Novák Josef (1883 - ?)

více o autorovi...

Český sochař.


Novák Josef (1888 - ?)

více o autorovi...

Narozen 20. 3. 1888. Malíř a grafik na Žižkově. Tvořil převážně staropražské motivy.


Novák Karel

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Novák Láďa (1865 - 1944)

více o autorovi...

Narodil se 7. 10. 1865 v Praze a zemřel 16. 1. 1944 v Praze. Žák pražské akademie, odtud vstoupil na pražskou techniku. V malířstí mu byli učiteli Petr Maixner a Karel Javůrek, vzory mu byli Aleš a Schwaiger. Z počátku kreslil akvareli, později maloval i olejové obrazy, kreslil a maloval návrhy pro sgrafita, malby na skle.


Novák Václav (1880 - 1917)

více o autorovi...

Narozen 17. 6. 1880 v Mělníku u Nového Bydžova. Zemřel v roce 1917 v Praze. Sochař na Vinohradech, žák umělecko průmyslové školy a akademie umění v Praze u prof. Myslbeka.


Novák Václav Vojtěch (1901 - 1969)

více o autorovi...

Narozen 19. 10. 1901 v Semilech. Malíř v Praze, žák pražské akademie u prof. Bukovace, Pirnera a Nechleby; pak v Paříži, kde poznal Deraina, Matisse, Dufyho a jiné moderní Francouze. V malbě zátiší byl ovlivněn Braquem a Picassem. Maloval většinou krajiny, zátiší, ale také podobizny (např. básníka Hory).


Novák Vláďa (1898 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 19. 2. 1898 v Karlíně. Malíř na umělecko průmyslový výtvarník v Praze. Navštěvoval ornamentální kurz na umělecko průmyslové škole v Praze.


Nováková Marie Zdenka (* 1939)

více o autorovi...

Narodila se 20. listopadu 1939 v Jičíně. Je to česká architektka a malířka. Pro svá díla čerpá inspiraci především z přírody, hudby či tance. Zabývá se rozsáhlými cykly, jež se utváří v průběhu let.


Nový Vilibald (1872 - 1903)

více o autorovi...

Narodil se 21. 6. 1872 v Českých Budějovicích a zemřel 31. 5. 1903 tamtéž. Malíř genrů, žák akademie umění ve Vídni u prof. Rumplera a Eisenmengera.


Nowak Willi (1886 - 1977)

více o autorovi...

Narodil se 3. 10. 1886 v Mníšku u Dobříše. Malíř a grafik. Willi Nowak studoval v Praze na Akademii výtvarných umění v ateliéru Františka Thieleho (1903–1906). Účastnil se obou výstav Osmy v letech 1907 a 1908, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Jeho dílo je původně expresionistické postupně přechází k novoklasicismu. V letech 1929–1939 byl profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze. Pomáhal spoluzaložit Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Často pobýval v zahraničí převážně ve Vídni, Berlíně a Mnichově. Je pochován na Vyšehradském hřbitově v Praze.


Nowopacký Jan (1821 - 1908)

více o autorovi...

Narodil se 14. 11. 1821 v Nechanicích u Hradce Králové a zemřel 3. 7. 1908 ve Slavětíně u Loun. Malíř krajinář a grafik. Učil se u vídeňského prof. F. Schrotzberga, jenž ho připravil na malířskou akademii ve Vídni, kde se stal žákem Gselhoferovým.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do BŘEZNOVÉ AUKCE.