tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do červnové aukce 2024.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Rabas Václav (1885 - 1954)

více o autorovi...

Narodil se 13. 11. 1885 v Krušovicích u Rakovníka. Malíř, grafik a sochař v Krušovicích. Národní umělec od listopadu 1945. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Roubalíka, Bukovace, Schwaigera a Švabinského. Tvoří nejraději obrazy ze svého kraje u Krušovic na Rakovnicku. Ale také ze Žatecka, Slánska, Žluticka a hlavně krajiny pod Džbánem. Problém červeně a zeleně jsou základním tónem jeho uměleckého díla - země a přírody v součinnosti s lidskou rukou.


Rada Vilém Emil (1901 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 17. 11. 1901 v Brně. Malíř a grafik v Praze, Střešovicích. Malířství se učil u F. Eisenreicha v Plzni. Tvoří zejména krajiny.


Rada Vlastimil (1895 - 1962)

více o autorovi...

Narodil se 5. 4. 1895 v Českých Budějovicích. Malíř, grafik a kreslíř v Praze. Žák grafické školy Švabinského, prof. Preislera a Štursy na akademii výtvarného umění v Praze. Je krajinářem, figuralistou, ilustrátorem a karikaturistou. Roku 1913 pobyl krátce v Paříži. Krajina kolem Železného Brodu ho za války přiblížila k Slavíčkovu směru. Z této doby pocházejí hlavně jeho krajinné akvarely. Od roku 1915 vystavoval v Mánesu.


Radimský Václav (1867 - 1946)

více o autorovi...

Narodil se 6. 10. 1867 v Kolíně nad Labem a zemřel 31. 1. 1946 v Pašince u Kolína. Malíř krajinář, žil v rodinném dvorci v Pašince u Kolína. Žák pražské akademie. Věnoval se umění ze záliby v přírodních náladách, jež sledoval jako náruživý lovec a rybář. Roku 1889 na vídeňské akademii u E. v. Lichtenfelse. Odjel na řadu let do Francie a po válce se vrátil do vlasti. Tvořil ve způsobu A. Chittussiho.


Radulovič Branko (1885 - 1916)

více o autorovi...


Raimund von Wichera (1862 - 1925)

více o autorovi...


Ramberg

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Randa Karel (1912 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 15. září v Praze. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. M. Švabinského.


Rasmussen Georg Anton (1842 - 1914)

více o autorovi...


Raufer-Redwitz Anton (1871 - 1965)

více o autorovi...


Ráž J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Recknagel Theodor (1865 - 1945)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Reich Adolf (1887 - 1963)

více o autorovi...

Narozen v roce 1887 ve Vídni. Zemřel v roce 1963 v Salzburgu.


Reinerová Zdenka (* 1957)

více o autorovi...

Narodila se 21. května 1957. Studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, poté na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Jana Smetany. Její hlavní inspirací pro tvorbu je příroda (soulad živé a neživé přírody, také převážně kameny, úlomky, krystaly). Mimo malbě se věnuje také restaurátorství.


Reinhart Lea (1877 - 1970)

více o autorovi...

Vídeňská malířka, známá též jako Lea Bruneková. Studovala na umělecké škole pro ženy ve Vídni u R. Schaffera a V. F. Seligmanna. Věnovala se malbě portrétů či zátiší s porcelánovými soškami.


Reiss

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné informace.


Reiter Gustav

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Renčín Vladimír (1941 - 2017)

více o autorovi...


Rensosa

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Repin Ilich Yuri (1877 - 1954)

více o autorovi...

Narodil se 29. 3. 1877 v Rusku a zemřel 9. 8. 1954 ve Finsku.


Repin Ilja Jefimovič (1844 - 1930)

více o autorovi...

Narodil se 24. 6. / 5. 8. 1844 v Čuhujivu u Charkova a zemřel 29. 9. 1930 v Repinu u Petrohradu. Ruský malíř pocházející z Ukrajiny, nejvýznamnější z ruských realistů. V letech 1864 – 1871 studoval akademii v Petrohradu, v letech 1873 – 1876 jako stipendista pobýval v Itálii a Francii. Po návratu pracoval v Moskvě, od roku 1882 opět v Petrohradu a od r. 1900 v Repinu. V letech 1894 – 1907 byl profesorem petrohradské akademie, 1898 – 1899 rektorem tamtéž.


Rérych Jaroslav (1888 - 1965)

více o autorovi...

Narozen 11. 7. 1888 v Kropáčově Vrutici. Malíř krajin a podobizen, grafik, sochař, profesor reál. gymnázia v Havlíčkově Brodě. Žákem akademie výtvarného umění v Praze u prof. Pirnera. Od roku 1923 profesorem kreslení v Praze, poté České Třebové a Havlíčkově Brodě.


Reschreiter R. M.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Reynek Bohuslav (1892 - 1971)

více o autorovi...

Narodil se 31. 5. 1892 v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Malíř, grafik a básník. Soubory svých prací vystavil v Pardubicích a Grenoblu ve Francii.


Rieck Emil (1852 - 1939)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Rieder C. (1840 - 1905)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Riegel Jaroslav (1893 - 1995)

více o autorovi...

Narozen 1. 8. 1893. Malíř, žák prof. A. Jakesche a E. Dítěte na umělecko průmyslové škole v Praze, později studoval na akademii ve Vídni.


Richter Georg - Lossnitz (1891 - 1938)

více o autorovi...

Narodil se 31. 1. 1891 v Lipsku a zemřel 8. 7. 1938.


Rodionov Nikolaj Michajlovic (* 1896 - ?)

více o autorovi...


Röhling Vladislav (1878 - 1949)

více o autorovi...

Narodil se 23. 5. 1878 v Praze. Malíř a grafik v Praze. Studoval v Praze na umělecko průmyslové škole na oddělení K. Lišky, poté na akademii výtvarného umění ve speciálce prof. F. Ženíška. Později se specializuje v grafice. Pěstuje všechny grafické techniky, lept černý i barevný.


Rohrhirsch Karl (1875 - 1954)

více o autorovi...

Malíř krajinář a žánrových scén. Je pravděpodobné, že neměl žádné akademické vzdělání, sám se považoval za malíře samouka. Je spojován s Mnichovem.


Rolín Viktor (1887 - 1942)

více o autorovi...

Narodil se 26. 12. 1887 ve Varšavě v Polsku a zemřel 31. 7. 1942 v koncentračním táboře v Rakousku. Malíř a grafik v Praze. Studoval na akademiích umění v Petrohradě a Mnichově u prof. Sambergera. Za 1. sv. války byl jako voják v Rusku. Maloval zátiší, podobizny a krajiny.


Romako Anton (1832 - 1899)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Rombald

více o autorovi...

Podrobnosti o autorovi nenalezeny.


Romberg Michail Borisovič (1918 - 1982)

více o autorovi...

Narodil se 18. 4. 1918 v Poltavě. Malíř, kreslíř a grafik, Rus. Žák prof. Musatova v Praze, poté na umělecko průmyslové škole v Praze.


Ronek Jaroslav (1892 - 1962)

více o autorovi...

Jaroslav Ronek, narozen 22. 5. 1892 v Praze-Vršovicích, byl český malíř a ilustrátor. Studoval soukromě u prof. Reisnera a prof. Preislera v Praze. Fascinovaly ho lokomotivy a jiné průmyslové objekty, které se tak staly častým námětem pro jeho díla. Nejčastější je pro něj malba lokomotivy 387.0 známá pod přezdívkou Mikádo, podle krátkého komínu. Ilustroval časopis "Moře a plavba" v Praze. Zemřel roku 1962 ve věku 70 let.


Roos Peter Philipp (1655/57 - 1706)

více o autorovi...

Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1655 (nebo 1657), zemřel v roce 1706. Německý barokní malíř působící v oblasti Itálie, poblíž Říma. Naučil se malovat od svého otce, krajináře J. H. Roose. Byl jmenován dvorním malířem Karla I., který byl uměním P.P. Roose tak okouzlen, že mu zaplatil cestu do Říma. V Římě maloval například pro samotného papeže.


Rosenmayer Franz (1864 - 1912)

více o autorovi...


Roškotová - Piťhová Helena (1906 - ?)

více o autorovi...

Narozena 21. 1. 1906 v Praze. Malířka v Praze - Bubenči, soukromě studovala u prof. Vejrycha, v Drážďanech u prof Dietzeho a v Pařiži dva roky v Academia de la Grande Chaumeiére u prof. Ch. Leblance


Roškotová Anna (1883 - 1967)

více o autorovi...

Narozena 9. 2. 1883 ve Vlašimi. Malířka v Praze. Žákyní V. Jansy a A. Hölzla. Malířka pražských i cizích krajin a zvířat.


Rotrekl Teodor (1923 - 2004)

více o autorovi...

Narozen 1. 6. 1923 v Brně. Zemřel 1. 9. 2004 v Praze. Český výtvarník a ilustrátor, věnující se především žánru sci-fi, ale i naučné literatuře pro děti. Studoval na gymnáziu a Škole uměleckých řemesel v Brně, v roce 1942 pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou vlivem válečných událostí dokončil až v roce 1949. Nejprve začal v roce 1950 pracovat pro SNDK, kde ilustroval například knihu komunistických pohádek Pavla Kohouta "O černém a bílém". V roce 1954 nastoupil do Mladé fronty. Ilustroval řadu vědeckofantastických románů od Stanislava Lema, Františka Běhounka a dalších autorů, pracoval i pro další nakladatelství a časopisy. V roce 1959 se zapojil do umělecké skupiny Radar, která se snažila vytvářet moderní umění proti tehdy upřednosňovanému socialistickému realismu. V roce 1970 byla skupina rozpuštěna. V 70. letech měl kvůli odmítnutí invaze sovětských vojsk zakázáno vystavovat své práce v pražských galeriích. Po roce 1980 mohl znovu publikovat a věnoval se prakticky výhradně sci-fi až do své smrti.


Rous František Jun. (1872 - 1936)

více o autorovi...


Rubio Munoz Ramon (1867 - 1910)

více o autorovi...

Narodil se v Jaén ve Španělsku roku 1867, zemřel v roce 1936, v Madridu. Studoval na Akademii výtvarných umění San Fernando v Madridu. Byl proslulý malíř a portrétista.


Rusňák Jan (1911 - 2001)

více o autorovi...

Narodil se 19. prosince 1911 v Podolí u Brna a zemřel 13. července 2001 v Pardubicích. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vratislava Nechleby.


Růžička H. L.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Rybchenkov Fedorovich Boris (1899 - 1994)

více o autorovi...


Rychlík Viktor Jan (1875 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 28. 12. 1875 v Plzni. Malíř krajinář, žák vídeňské akademie. Podle jeho akvarelů provedeny byly mnohé barevné lepty pražských pohledů.


Rychlovský Antonín (1910 - 1994)

více o autorovi...

Narodil se v Hranicích na Moravě. Studoval v Praze na AVU, krajinářské speciále u prof. O. Nejedlého. Věnoval se i plakátové a reklamní tvorbě. Byl výtvarníkem ve svobodném povolání, zaměřoval se na krajinomalbu a grafiku. Inspiraci čerpal ve středních Čechách a také ve své rodné domovině. Vycházel z realistické tradice, přikláněl se k lyrickému způsobu malířského vyjádření.


Říha František (1910 - 1986)

více o autorovi...


Říha Vít (1886 - ?)

více o autorovi...

Narozen 27. 8. 1886 v Letkách u Kralup nad Vltavou. Malíř, kreslíř a grafik v Praze. Žák L. Vacátka a F. Engelmüllera.


Říhánek Dalibor (* 1946)

více o autorovi...

Narozen 8. 3. 1946 v Plzni. Žák prof. B. Dobiáše na SPŠ keramické v Bechyni, prof. F. Jiroudka na AVU v Praze. Malíř, grafik, sochař, pedagog. V roce 1972 absolvoval stipendijní pobyt v oboru malba u Zorana Petroviče v Bělehradu a 1983 na Academia di belle Arti v Římě u Emilia Greca v oboru malba a plastika. V letech 1972 - 1999 je ve svobodném povolání, od 1999 vyučuje grafiku a textil na Soukromé střední umělecké škole v Písku.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do ČERVNOVÉ AUKCE.