tlacitko menu
Informace pro dražitele

Připravujeme aukci září.

Předaukční výstava bude probíhat od 4. září 2017

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Sadovský

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Satin Jožo (1913 - 1956)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Satra August (1877 - 1909)

více o autorovi...

Narodil se 30. 11. 1877 v Kouřimi a zemřel 31. 3. 1909 v Clevelandě ve státě Ohio v Americe. Malíř krajinář, žák pražské akademie u prof. Mařáka a Ottenfelda. Jako malíř byl milovník moře, známý svými perokresbami.


Saudek Jan (* 1935)

více o autorovi...

Narodil se 13. 5. 1935 je český fotograf, věnující se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším předmětem jeho fotografií je žena, ženské tělo a motivy vztahu ženy a muže. V počátcích své tvorby se zabýval také tematikou dětství a vztahu mezi dospělými a dětmi. Od roku 1977 své fotografie koloruje. Je dobře znám i ve světě a získal řadu ocenění, mimo jiné se stal i rytířem čestné legie. Je bratrem (dvojčetem) výtvarníka Karla Saudka.


Sedláček Vojtěch (1892 - 1973)

více o autorovi...

Narodil se 9. 9. 1892 v Libčanech u Hradce Králové. Malíř, kreslíř a grafik figurálních scén z venkovského života. Byl žákem prof. Preislera a Švabinského na akademii výtvarného umění v Praze. Vyučoval jako profesor kreslení na střední škole, naposledy v Pardubicích. Od roku 1926 se věnuje výhradně malbě a grafice, motivy z Libčan a záběry z Javornice v Orlických horách.


Seidl Jaromír (1893 - ?)

více o autorovi...

Narozen 10. 12. 1893 v Praze na Žižkově. Malíř v Praze, žák pražské akademie u prof. Ženíška, Hynaise a Preislera.


Sekora Ondřej (1899 - 1967)

více o autorovi...

Narozen 25. 9. 1899 v Králově Poli u Brna a zemřel 4. 7. 1967 v Praze. Výrazný český spisovatel, žurnalista, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista a entomolog, od roku 1964 nositel titulu zasloužilý umělec. Spolupracoval s rozhlasem, televizí, filmem i divadlem. Psal a ilustroval hlavně knihy pro děti. Vytvořil do značné míry autobiografickou figurku Ferdy Mravence, stejně známý je i Brouk Pytlík (1939). Sekorovy příběhy spojují zábavnost s poučností a mravním ponaučením. Jeho ilustrace byly blízké stylu animovaného filmu.


Schade Karl Martin (1862 - 1954)

více o autorovi...


Schadt Karel (1888 - 1955)

více o autorovi...

Narodil se 20. 11. 1888 v Příbrami a zemřel 19. 6. 1952 tamtéž. Malíř krajinář v Příbrami, ateliér měl v Praze. V letech 1911 - 1916 byl žákem A. Kalvody. Studijní cesty konal po Jugoslávii, Německu, Paříži a Itálii. Většina jeho děl vznikla v tatrách.


Schalek Malva (1882 - 1944)

více o autorovi...

Narozena dne 18. 2. 1882 v Praze. Zemřela v roce 1944.


Schams Franz (1823 - 1883)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Schenk Jindřich (1892 - 1975)

více o autorovi...

Narozen 10. 5. 1892 v Karadšské Řečici. Malíř a grafik, profesor výtvarné výchovy na reálném gymnáziu v Táboře. Žák umělecko průmyslové školy v Praze a akademii výtvarného umění u prof. K. Krattnera a T. F. Šimona, rok byl na akademii v Římě u prof. Calcagnadora. Maluje krajiny, podobizny, žánry i kostelní obrazy.


Schikaneder Jakub (1855 - 1924)

více o autorovi...

Narodil se 1. 3. 1855 v Praze a zemřel 15. 11. 1924 v Praze. Malíř a člen výtvarné generace Národního divadla v Praze, profesor umělecko průmyslové školy v Praze. Začal pracovat pod vlivem školy Trenkwaldovy a Sweertsovy. Pak odešel za Liškou do Mnichova, kde s ním studoval u Seitze. Maluje Prahu, ztichlá malostranská a staropražská zákoutí, vltavská nábřeží, v náladách podzimu nebo zimních večerů. Maluje siluetu Hradčan, zasněné vnitřky staropražských příbytků za večerního matného svitu petrolejové lampy s dumající stařenou.


Schleicher Carl (1830 - 1880)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné další podrobnosti.


Schlosser Robert (1880 - 1948)

více o autorovi...

Narodil se 21. 8. 1880 v Plané u Mariánských Lázní a zemřel 21. 11. 1943 v Praze. Malíř a ilustrátor v PRaze. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze u prof. Lišky, Schikanedra a J. Preisslera. Cesty konal po Itálii, Německu, Francii a Rumunsku.


Schmidt Oskar

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Schmutzler Leopold (1864 - 1941)

více o autorovi...

Narodil se v roce 1864 ve Stříbře a většinu života však strávil v Mnichově. Maloval ve stylu Art Deco převážně figury.


Schneiderka Alois (1896 - 1958)

více o autorovi...

Narodil se 24. 12. 1896 ve Valašském Meziříčí a zemřel 7. září 1958 ve Velkých Karlovicích. Malíř, žák krajináře prof. Rumplera na vídeňské akademii, po světové válce u prof. Sochaczevského, poté v Paříži u prof. Debaque. Studijní cesty konal po Jugoslávii, Itálii, Španělsku, Francii, Bulharsku aj. Žil a pracoval v Dolomitech. Známý alpinista.


Schneiderka Josef (1899 - 1945)

více o autorovi...

Narozen 20. 8. 1899 ve Křivém u Valašského Meziříčí a zemřel 26. 4. 1945 v Uherském Hradišti. Malíř portrétista. Studoval ve Vídni a v Praze na akademii výtvarného umění u Nechleby.


Schneiderka Ludvík (1903 - 1980)

více o autorovi...

Narozen 9. 1. 1903 ve Valašském Meziříčí. Malíř v Praze, bratr Josefa a Aloise. Žák polského malíře A. Sochaczevského, v Praze u V. Hynaise, J. Obrovského a M. Švabinského.


Schoiner

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Schönchen Leopold (1855 - 1935)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Schovánek Emil (1885 - 1947)

více o autorovi...

Narodil se 10. 9. 1885 v Praze a zemřel 11. 7. 1947 v Praze. Žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Bukovace a ve speciálce prof. Hynaise. Již v prvním roce na akademii obdržel Hlávkovo studijní stipendium. Po absolvování mu bylo uděleno cestovní stipendium do Jugoslávie a Itálie a roku 1913 do Paříže. Maluje s oblibou podobizny, žánry, akty, květinová zátiší a s oblibou moře, jež studoval při svých častých výletech na Jadran. V jeho jasných, jásavých barvách je patrný vliv jeho učitelů Bukovace a Hynaise.


Schovánek Emil (1885 - 1947)

více o autorovi...

Narodil se 10. 9. 1885 v Praze a zemřel 11. 7. 1947 v Praze. Malíř figuralista v Praze, žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Bukovace a ve speciálce prof. Hynaise. Bylo mu přiděleno cestovní stipendium do Jugoslávie a Itálie.


Schulz Carl Friedrich (1796 - 1866)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Schusser Josef (1864 - 1941)

více o autorovi...

Narozen 10. 3. 1864 v Cholticích. Zemřel 21. 8. 1941 v Praze. Malíř, profesor na umělecko průmyslové škole v Praze. Žák pražské akademie u V. Hynaise, později studoval v Mnichově u prof. Hertericha, od něhož získal důkladnou technickou průpravu a pevnou kresbu. Věnoval se především podobiznám.


Schuster - Woldan Georg (1864 - 1933)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Schuster J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Schuster Jan Rafael (1888 - 1981)

více o autorovi...

Narodil se v roce 1888 v Březnici u Blatné. Malíř a grafik samouk.


Schwaiger Hanuš (1854 - 1912)

více o autorovi...

Narodil se 28. 6. 1854 v Jindřichově Hradci a zemřel 17. 6. 1912 v Praze - Bubenči. POhřben v Bystřici pod Hostýnem. Malíř v Praze, profesorem na akademii umění v Praze. Vstoupil na malířskou akademii, kde po 4 přípravných letech vstoupil do ateliéru M. Trenkwalda a studoval u něho. Tam studoval antiku, kreslil akty.


Schwalb Marie (1865 - ?)

více o autorovi...

Narodila se v roce 1865. Malířka v Německu, Mnichově.


Schwarz Jan (1880 - 1964)

více o autorovi...

Narodil se 11. 2. 1880 v Míšovicích u Moravského Krumlova. Malíř a grafik v Praze. Studoval ve Vídni a u M. Švabinského v Praze na akademii výtvarného umění 1923 - 1927.


Schwinge Friedrich Wilhelm (1852 - 1913)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Siegert August Friedrich (1820 - 1883)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Sigmund Karel Jan (1897 - 1959)

více o autorovi...

Narozen 7. 2. 1897 v Mělníku nad Labem. Malíř krajin v Heřmanově Městci. Studoval u prof. Schöna v Drážďanech, později u prof. Ot. Nejedlého v Praze. Maluje s oblibou lesní tůně, vrby, lomy a opukové stavby.


Sigmund Zdeněk (1924 - ?)

více o autorovi...

Narozen 29. 10. 1924 v Praze. Malíř v Heřmanově Městci, syn malíře K. J. Sigmunda. Vystavoval se Skupinou 5 v lednu 1946 v Praze.


Simon Jan (1883 - 1925)

více o autorovi...

Narozen 5. 1. 1883 v Praze. Zemřel 11. 4. 1925 v Praze. Malíř, žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Pirnera. Byl profesorem na reálce v Praze.


Sitte Jindřich (1888 - 1951)

více o autorovi...

Narozen 10. 5. 1888 v Bělém u Police nad Metují. Malíř, žák krajinářské školy F. Engelmüllera a Františka Jakuba, později ve speciálce prof. Schikanedera.


Sivko Václav (1923 - 1974)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Skála František (1817 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 27. 4. 1817 v Písku. Malíř v Písku a v Praze. Žil v Písku a většinu svých obrazů a miniaturních podobizen vytvořil tamtéž.


Skála Karel V. (1908 - 2001)

více o autorovi...

Narodil se 23. 10. 1908 v Praze a zemřel 20. 8. 2001 tamtéž. Malíř v Praze, žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Nechleby. Maluje podobizny, figurální obrazy i krajiny.


Skála Valentin (1843 - 1891)

více o autorovi...

Narodil se 14. 2. 1843 v Písku a zemřel 11. 2. 1891 na Žižkově v Praze. Malíř, žák pražské akademie výtvarného umění.


Skála Vít (1883 - 1967)

více o autorovi...

Narodil se 18. 1. 1883 v Praze na Vinohradech. Malíř, žák pražské akademie u prof. Pirnera v letech 1899 - 1906. Pochází z malířské rodiny. Je krajinářem a figuralistou.


Sklenář Zdeněk (1910 - 1986)

více o autorovi...


Skramlík Jan (1860 - 1936)

více o autorovi...

Narodil se 1. 7. 1860 v Praze a zemřel 6. 9. 1936 v Praze. Malíř v Praze, pocházel ze staropražské rodiny. Svou uměleckou dráhu nastoupil v Praze, studoval na pražské akademii, poté se přesunul do Mnichova na 8 let k Lindenschmidtovi. Na čas přesídlil do Paříže, kde se seznámil s V. Brožíkem a když se Brožík vrátil jako profesor pražské akademie do vlasti, stal se Skramlík jeho žákem a v jeho ateliéru po léta maloval. Maloval podobizny, náboženské motivy a historické žánry , jimiž se proslavil. Později volil menší formáty obrazů a zůstával věrný historickým kostýmovým žánrům a portrétům.


Skřivánek Jaromír (1923 - 2010)

více o autorovi...

Narozen 10. října 1923 v Praze. Zemřel 4. května 2010 v Praze. Český malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, básník, překladatel a cestovatel.V letech 1939–42 studoval na uměleckoprůmyslové škole grafické, později na grafické škole v Praze, v roce 1982 byl na studijním pobytu v Anglii. Hodně cestoval nejen po Evropě, ale hlavně po Indii a Srí Lance, úspěšně tak navázal na přední české malíře tvořící v Indii, Otakara Nejedlého a Jaromíra Hněvkovského. J. Skřivánek byl členem výtvarného spolku Marold (od 1951), spoluzakladatelem Skupiny Máj 57 (1957), členem Svazu československých výtvarných umělců (od 1959), Sdružení pražských malířů (od 1990) a Asociace volných grafiků (od 1990).


Skula M. František (1891 - 1977)

více o autorovi...

Narodil se 24. 2. 1891 v Brně. Malíř, žák J. Horváta, Spanneho a F. Engelmüllera. Maluje krajiny z Českomoravské vysočiny i zátiší. Po studijních cestách po Jugoslávii a Slovensku se usazuje trvale na vysočině.


Slabý František (1863 - 1919)

více o autorovi...

Narodil se roku 1863 v Sázené u Velvar a zemřel 22. 6. 1919 tamtéž. Malíř žánrů, krajin, výjevů na poli, lukách, u řeky, v lese i loveckých. Žák pražské a krakovské akademie. Studium dokončil opět na malířské akademii u prof. Pirnera.


Sládek Jan Václav (1909 - 1992)

více o autorovi...

Narozen 21. 2. 1909 v Hukvaldech u Místku na Moravě. Malíř v Hukvaldech. Žák umělecko průmyslové školy v Praze. Maluje expresionisticky jak krajiny, tak náměty z průmyslové ostravské oblasti.


Slavíček Antonín (1870 - 1910)

více o autorovi...

Narodil se 16. 5. 1870 v Praze a zemřel 1. 2. 1910 v Praze. Jeho dílem vrcholí český impressionismus. Žák akademie výtvarného umění u Mařáka. Na akademii určil jeho směr právě Mařák, poté se octl pod vlivem Chittusiho a dále přešel k novému způsobu tvoření a koloritu.


Slavíček Jan (1900 - 1970)

více o autorovi...

Narozen 22. 1. 1900 v Praze. Zemřel v roce 1970. Syn malíře Antonína Slavíčka. Žák pražské akademie v letech 1916 - 1925 u Jana Preislera, Vr. Nechleby, M. Švabinského a Ot. Nejedlého. Vykonal studijní cesty po Paříži, Florencii, Římu, Holandsku a Španělsku.


Směšný Josef (1907 - 1990)

více o autorovi...

Narozen 3. 7. 1907 v Bludově u Šumperka na Moravě. Malíř v Praze. Žák akademie výtvarného umění a studoval ve speciálce u prof. M. Švabinského. Studijní cesty po Německu, v letech 1937 - 1941 pobyl v Paříži.


Smetana

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny zadne informace.


Smetana Jan (1918 - 1998)

více o autorovi...

Narozen 3. 10. 1918 v Praze. Malíř v Praze. Studoval na ČVUT u O. Blažíčka, na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Bendy a Strnadela.


Solovjev Arkadi (1902 - 1948)

více o autorovi...

Narozen 2. 10. 1902 v Kolupě (Lotyšsko). Malíř krajin v Praze, žák pražské akademie výtvarného umění u prof. Nechleby a O. Nejedlého. Studijní cesty konal po Itálii, Francii, Německu a Korsice.


Sosnovskij Arsenij Petrovic (1895 - 1967)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Souček Karel (1885 - 1972)

více o autorovi...

Narozen 1. 6. 1885 v Náchodě. Zemřel 9. 11. 1972. Malíř a sochař v Praze. Po praxi u sochaře J. Říhy studoval na umělecko průmyslové škole v Praze, poté v Rusku, v Tiflisu na odbočce petrohradské akademie umění. V Rusku působil jako sochař, později jako učitel kreslení a modelování v Tiflisu. V roce 1918 se stal profesorem, poté ředitelem umělecké školy v Samarkandě. Roku 1922 se vrátil do vlasti.


Souček Karel (1915 - 1982)

více o autorovi...

Narodil se 26. 9. 1915 v Kročehlavech a zemřel 26. 11. 1982 v Kladně. Malíř a knižní ilustrátor v Kladně. Žák umělecko průmyslové školy v Praze a na akademii výtvarného umění v Praze.


Soukup

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Soukup František (1879 - 1957)

více o autorovi...

Narozen 7. 2. 1879 ve Dvoře Králové nad Labem. Malíř tamtéž. Žák pražské umělecko průmyslové školy a speciálky prof. C. Kloučka a St. Suchardy. Pokračoval ve studiích v Paříži a v Mnichově. Tvoří většinou krajiny, kromě toho však též žánry a podobizny.


Soukup František Ladislav (1888 - 1954)

více o autorovi...

Narozen 19. 1. 1888 v Praze. Malíř v Praze, žák Jaroslava Panušky a V. Jansy. Malíř krajin.


Soukup Josef (1890 - 1970)

více o autorovi...

Narodil se 28. 1. 1890 v Praze na Vinohradech. Malíř v Praze. Byl žákem umělecko průmyslové školy v Praze u prof. E. Dítěte, K. Maška a Schikanedra. Renovoval obrazy v kostelích na Žatecku, fresky v zámku Herbersteinském v Budini. Roku 1910 se vydal na studijní cesty po Itálii. Ve světové válce byl v zajetí v Rusku.


Spáčil (Žeranovský) Jan (1892 - 1982)

více o autorovi...

Narodil se 12. 1. 1892 v Praze. Malíř krajinář na Vinohradech, žák Kalvodův a Šetelíkův, dokončuje svá studia v Mnichově. V letech 1916 - 1917 působil jako profesor na uměleckém výtvarném učilišti v Rusku.


Sparmann Karl Christian (1805 - 1864)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Spaun Paul, von (1876 - 1932)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Stadler Jan (1795? - ?)

více o autorovi...

Narodil se kolem roku 1795 v Tachově. Malíř; syn tachovského malíře, žák praž. akademie od 1817 do 1820.


Staeger - Springer

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Stark Karel

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Stehlík Ctirad (1938 - 2003)

více o autorovi...

Studoval u prof. B. Dobiáše st. na SUPŠ keramické v Bechyni, žák prof. K. Součka a L. Čepeláka na AVU. Malíř, grafik. Zpočátku se věnoval krajinomalbě (Sedlčansko a Milevsko), později převládla grafika (barevná litografie). Dalším tématem tvorby byla zátiší vytvářená z předmětů denního života nebo figur.


Stehlík Jindřich (1905 - 1991)

více o autorovi...

Narozen 6. 12. 1905 v Milevsku. Malíř v Praze, žák O. Nejedlého na pražské akademii výtvarného umění. Vystavoval v kulturním době v Moravské Ostravě.


Stehlík K.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Stehlík Karel (1912 - 1985)

více o autorovi...

Narodil se 21. 5. 1912 v Milevsku. Malíř v Milevsku. Soukromě se učil u O. Pejši. Účastnil se členských výstav S. V. Praha.


Stěhule Karel (1899 - 1975)

více o autorovi...

Narodil se 2. 5. 1899 v Břevnově u Prahy. Malíř a grafik v Břevnově, žák J. Bendy na umělecko průmyslové škole v Praze.


Stein V.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Steinský

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Stejskal Ladislav (1910 - 1983)

více o autorovi...


Stepanov Aleksej Stepanovic (1858 - 1923)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Sterbik Hans (1907 - 1944)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Stoilov Vasil Antonov (1904 - 1990)

více o autorovi...

Narozen 29. 2. 1904 v Sofii (Bulharsko).


Stojanow C. Pjotr (1887 - ?)

více o autorovi...

Narozen v roce 1887 v Bulharsku.


Straka Přemysl (1926 - 2003)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny bližší informace.


Strážnický František (1913 - 1985)

více o autorovi...

Narozen 13. 4. 1913 v Olomouci. Malíř a profesor ve Vsetíně. Žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Obrovského a Nechleby.


Stretti Viktor (1910 - 1957)

více o autorovi...

Narodil se 13. 8. 1910 v Plasích u Plzně. Malíř a grafik v Praze. Žákem umělecko průmyslové školy v Praze, poté 3 roky na akademii umění v Praze u prof. Ženíška, a v Mnichově u prof. C. Marra. Nejvíce na něj působil prof. Petr Halm.


Stretti-Zamponi Jaromír (1882 - 1959)

více o autorovi...

Narozen 11. 6. 1882 v Plásích u Plzně.


Strnad Josef (1889 - 1952)

více o autorovi...

Narozen 28. 2. 1889 v Praze. Malíř v Praze. Žák umělecké školy v Záhřebě, kde byl žákem prof. B. Csikoše a R. Auera, poté na akademii výtvarného umění v Praze. Maluje chodský, jihočeský a jugoslávský lid, postavy dudáků apod.


Stroeminger Vilem (1845 - 1901)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Stroff Karel (1881 - 1929)

více o autorovi...

Narodil se 28. 10. 1881 v Kutné hoře a zemřel 12. 6. 1929 v Praze, Dejvicích. Malíř, ilustrátor, karikaturista. Prvním učitelem na umělecko průmyslové škole v Praze mu byl E. K. Liška. Poté přešel na akademii výtvarného umění v Praze (Ženíšek) odtud odešel do Mnichova k prof. Stuckovi. Již za pobytu na umělecko průmyslové škole začal ilustrovat.


Strützel Otto (1855-1930)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Stříbrný Vladimír (1905 - 1970)

více o autorovi...

Narodil se 7. 10. 1905 v Českých Budějovicích. Malíř žánrů a podobizen. Žák pražské akademie u prof. Obrovského a Nechleby. Na uměleckých cestách v Itálii, Francii a Německu. S oblibou maluje ženské tělo.


Střížek Antonín (* 1959)

více o autorovi...

Narozen 22. 5. 1959 v Rumburku. V letech 1983 až 1988 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavuje od roku 1983 a je zastoupen v domácích i zahraničních sbírkách.


Stuhlmüller Karl (1859 - 1930)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Stuchlík Kamil (1863 - 1940)

více o autorovi...

Narodil se 15. 11. 1863 v Děčíně a zemřel 2. 12. 1940 v Praze. Malíř v Praze, žák pražské akademie, odtud odešel do Mnichova. Malířství se oddal původně jako nadaný diletant, až pak v Mnichově v ateliéru L. Löfftze nabyl technické jistoty a věnoval se jen umění. Pracoval v ateliérech W. Firle a C. Mayera, odkud přicházely jeho první práce do Prahy. Kolem roku 1889 byly nejčastěji reprodukovány jeho perokresby, postavy dívek v kroji, pohledy do holandských jizeb atd. Maloval především podobizny.


Suba Karel

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Sudek Josef (1896 - 1976)

více o autorovi...

Narodil se 17. 3. 1896 v Kolíně a zemřel 15. září 1976 v Praze. Významný a slavný český fotograf pražských motivů, ateliérových aranžmá, zátiší, reportáže, krajiny i reklamy.


Sucharda Stanislav (1866 - 1916)

více o autorovi...

Narozen 12. 11. 1866 v Nové Pace. Zemřel 5. 5. 1916 v Praze. Sochař a medailér v Praze. Po kratším pobytu na vídeňské akademii studoval na umělecko průmyslové škole sochařské u prof. J. V. Myslbeka. V roce 1892 byl jmenován pomocným učitelem modelování na této škole a roku 1899 profesorem.


Suchý

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Svoboda Jaro (1901 - ?)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Svoboda Josef (1901 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 24. 4. 1901 v Mar. Lázních. Malíř a grafik v Praze. Učil se tři roky u malíře E. Čiháka, grafický kurs u Alexandra de Piana. Studijní cesty konal po sev. Africe, Francii, Turecku, Jugoslavii a Italii. Maluje především krajiny.


Svobodová - Alšová Maryna (1882 - 1973)

více o autorovi...


Sychra Vladimír (1903 - 1963)

více o autorovi...

Narodil se 28. 1. 1903 v Praze a zemřel 20. 2. 1963 v Praze. Malíř a grafik v Praze, od roku 1947 profesor pražské akademie. Žák umělecko průmyslové školy v Praze u prof. Dítěte a akademie výtvarného umění v Praze u prof. Švabinského.


Sýkora Gustav (1889 - 1966)

více o autorovi...

Narodil se 10. 12. 1889 v Teplicích-Šanově a zemřel 29. 11. 1966 v Praze. Žák pražské akademie výtvarných umění u prof. V. Hynaise. Jeho náměty jsou často inspirovány Jižní Amerikou, kde několikrát pořádal i své výstavy.


Sylla Miroslav (1887 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 15. 1. 1887 v Kostelci nad Labem. Malíř, grafik a profesor ve Skalici na Slovensku. V letech 1904 - 1905 navštěvoval večerní kurz figurálního kreslení u prof. A. Jakesche, poté školu malíře V. Županského. Pak vstoupil na umělecko průmyslovou školu, postupně u prof. Dítěte, Preislera a Maška, dále ve speciálce prof. Kotěry.


Szabo Julius (1907 - 1972)

více o autorovi...

Narodil se 8. 6. 1907 v Budapešti a zemřel 25. 5. 1972 v Praze. Základy malířství získal u F. Gyurkovitse v Lučenci. 1937-38 studoval v Paříži, 1936-38 studijní cesty v Rakousku, Švýcarsku, Švédsku a Francii. Po roce 1945 se mimo malby věnoval i grafice.


Šafařík Jan (1886 - 1915)

více o autorovi...

Narozen 5. 1. 1886 v Prostějově. Malíř v Prostějově a Paříži. V roce 1903 byl přijat na pražskou akademii výtvarného umění, kde však byl jen jeden rok. V akvarelování se cvičil u malíře J. Köhlera.


Šaroun - kos J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Šašek Miroslav (1916 - 1980)

více o autorovi...

Narodil se 18. 11. 1916 v Praze. Grafik v Praze. Studoval na vysoké škole technické v praze (škola architektury a kreslení). Učil se u prof. O. Blažíčka do roku 1939. Studijní cesty v letech 1937 a 1938 konal po Německu, Belgii, Holandsku, Anglii a Skotsku.


Šebek Jan (1890 - 1966)

více o autorovi...

Narozen 7. 3. 1890 v Praze. Malíř a ilustrátor v Domažlicích, žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Švabinského, od roku 1926 pracuje u prof. A. Muchy. Maluje figurální obrazy, krajiny a zátiší.


Šedivá Emanuela (1880 - ?)

více o autorovi...

Narozena v roce 1880 v Hostivicích u Prahy. Malířka na Smíchově. Maluje zátiší.


Šedivý Josef, Jan (1887 - 1956)

více o autorovi...

Narodil se 14. 5. 1887 v Kutné Hoře. Malíř krajin i figurálních obrazů v Kutné Hoře. V letech 1905 - 1906 studoval na umělecko průmyslové škole v Praze, v letech 1906 - 1911 na akademii v Praze u prof. Roubalíčka, Bukovace a Pirnera.


Šetelík Dimitrij (1908 - 1991)

více o autorovi...

Jediný syn Jaroslava Šetelíka, studoval krajinomalbu na Akademii výtvarných umění u Otakara Nejedlého a restaurátorství u Bohuslava Slánského. Jeho doménou byly krajiny a zátiší. Zvláště mistrovsky zvládal oblohu v jejích proměnách. V roce 1950 musel z politických důvodů emigrovat a až do své smrti žil v Austrálii. Pracoval jako restaurátor v Národní galerii v Sydney a ve své profesi se zařadil mezi světovou špičku.


Šetelík Jaroslav (1881 - 1955)

více o autorovi...

Narodil se 10. 8. 1881 v Táboře a zemřel 12. 12. 1955 v Praze. Malíř krajinář v Praze. Několik měsíců se učil ve škole F. Engelmüllera. Zanechal právnických studií a odebral se do Mnichova, odtud se vrátil do Prahy s úmyslem věnovat se malířství. Stal se Žákem E. K. Lišky na umělecko průmyslové škole, poté přešel na akademii výtvarného umění, kde byl žákem prof. Ottenfelda. Jeho záliba je především ke staropražským pohledům.


Šíma Josef (1859 - 1929)

více o autorovi...

Narodil se v roce 1859 v Praze. Malíř a profesor kreslení na vyšší dívčí škole v Praze, na řemeslné škole v Jaroměři a na střední průmyslové škole v Brně. Studoval na pražské technice ve škole architektury.


Šimon Tavík František (1877 - 1942)

více o autorovi...

Narodil se 13.5. 1877 v Železnici u Jičína a zemřel 19. 12. 1942 v Praze-Bubenči. Malíř a grafik v Praze-Bubenči, žák pražské akademie v let. 1894-1900 u prof. Pirnera.


Šimorda Alois (1887 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 2. 2. 1887 v Kostelci u Holešova. Malíř samouk v Brně. Vyučený dekorační malíř. Věnoval se malbě krajin a zátiší.


Šimotová Adriena (1926 - 2014)

více o autorovi...


Šimůnek J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Šimůnek Jaroslav (1872 - 1939)

více o autorovi...

Narodil se 14. 2. 1872 v Praze na Smíchově a zemřel 23.12.1939.


Šimůnek Karel (1869 - 1942)

více o autorovi...

Narodil se 31. 8. 1869 v Berouně a zemřel 19. 7. 1942 v Praze. Malíř ilustrátor - akvarelista, žák pražské akademie u prof. Brožíka a Pirnera. Vynikl jako plakatista a scenerista Národního divadla.


Šindlerová Milada (1875 - 1941)

více o autorovi...


Šípek

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Škrabánek František (1901 - 1971)

více o autorovi...

Narodil se 7. 8. 1901 v Humpolci. Malíř v Herálci u Humpolce. Žák krajinářské školy Engelmüllerovy. Je malíř krajinář, zejména zimní přírody. Vystavuje v Rubešově galerii v Praze.


Škrdlík Vojtěch (1903 - ?)

více o autorovi...

Narozen 1. 5. 1903 v Telnici u Brna. Malíř v Praze.


Šlár Josef (1908 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 18. 3. 1908 v Žiželicích. Malíř, žák A. Kalvody, později na uměl. prům. škole v Praze. Maloval pražské motivy a zátiší.


Špála Václav (1885 - 1946)

více o autorovi...

Narodil se 24. 8. 1885 v Žlunicích, okr. Nový Bydžov a zemřel 13. 5. 1946 v Praze. Malíř v Praze, národní umělec. Po absolvování odborné školy pro umělé zámečnictví v Hradci Králové přešel roku 1902 na um. prům. školu v Praze. V letech 1903 - 1908 na akademii u prof. Bukovace a Thieleho. Konal časté cesty do zahraničí, zejména Itálie a Dalmácie.


Špálová - Benešová Milada (1884 - 1963)

více o autorovi...

Narodila se 30. 5. 1884 v Berouně. Malířka krajin v Praze, Nuslích. Žila v Sevljuši (Podkarpatská Rus), později v Užhorodě, kde byla provdána za F. Špálu. Studovala na umělecko průmyslové škole v Praze.


Špillar Jaroslav (1869 - 1917)

více o autorovi...

Narozen roku 1869 v Plzni a zemřel 30. 11. 1917 v Dobřanech, pohřben ve Šťáhlavech. Malíř, byl žákem prof. Ženíška a J. Schikanedra. Odtud přestoupil na pražskou akademii k Pirnerovi. Od roku 1890 do 1901 vystavuje v Rudolfinu.


Špillar Karel (1871 - 1939)

více o autorovi...

Narozen 21. 11. 1871 v Plzni, zemřel 17. 4. 1939 v Praze. Malíř, grafik a kreslíř žánrů, bratr Jaroslava Špillara. Profesor umělecko průmyslové školy v Praze.


Špitník Ladislav (1901 - ?)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Šrámek Josef (1893 - 1971)

více o autorovi...

Narodil se 6. 1. 1893 ve Střebovicích ve Slezsku. Malíř krajinář a odborný učitel kreslení v Ostravě, žák umělecko průmyslové školy v Praze, později ve speciální škole prof. O. Nejedlého na akadademii výtvarného umění v Praze. Po několika studijních cestách po Německu, Itálii a Francii se usadil v rodném Slezsku, kde se věnuje krajinářství.


Šrůtek Václav Alois (1912 - 2006)

více o autorovi...

Narozen 17. 11. 1912 v Praze. Malíř a profesor v Praze.


Štáfl Otakar (1884 - 1945)

více o autorovi...

Narodil se 30. 12. 1884 v Havlíčkově Brodě a zemřel 14. 2. 1945. Zahynul se svojí chotí při náletu na Prahu. Malíř a grafik v Praze. Žák krajinářské školy F. Engelmüllera a umělecko průmyslové školy v Praze.


Štěpánek Vladimír (1906 - 1991)

více o autorovi...


Štětina Karl

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Štika Jaroslav (1906 - 1940)

více o autorovi...

Narodil se 15. 8. 1906 v Praze a zemřel 9. 3. 1940 v Praze. Malíř a grafik v Praze. Rok studoval na akademii výtvarného umění u prof. Obrovského, poté v Římě na Akademii di B. Arti. Pak pracoval v různých reklamních ateliérech, zabývaje se užitkovou grafikou, plakáty, kresbami atd.


Štolovský Josef (1879 - 1936)

více o autorovi...

Narodil se 2. 8. 1879 v Rychnově nad Kněžnou a zemřel 10. 2. 1936 v Praze. Malíř, komerční rada v Praze. Studoval na pražské akademii u prof. Ottenfelda jako jeden z nejmladších členů školy Mařákovy, poté byl v Mnichově 2 roky u prof. C. Marra, ve figurální speciálce. Již v Mnichově se zabýval studiem barev, které střídal se svou prací v ateliéru s laboratoří. Tam našel v tomto oboru učitele, chemika A. W. Keima, jenž ho zasvěcoval do výroby barev. Po odchodu z Mnichova se odebral na studijní cesty. Po svých Mnichovských zkušenostech si sám vyráběl barvy pro své malování. Rozšířil tak svoji výrobu o barvy olejové, akvarelové a temperové.


Štursa Jan (1880 - 1925)

více o autorovi...

Narozen 15. 5. 1880 v Novém Městě na Moravě. Zemřel 2. 5. 1925 v Praze. Sochař, profesor akademie výtvarného umění v Praze. Vzdělával se na odborné škole sochařské a kamenické v Hořicích. V letech 1899 - 1903 byl žákem byl žákem speciální sochařské školy prof. J. V. Myslbeka na akademii.


Štyrský Jindřich (1899 - 1942)

více o autorovi...

Narozen 11. 8. 1899 v Čermné u Kyšperku. Zemřel 21. 3. 1942 v Praze. Český malíř, fotograf, grafik, výtvarník, básník, představitel surrealismu a teoretik. Jeho rané umělecké práce vznikly částečně pod vlivem kubismu, hlavním stylem se pro něj ale později stal surrealismus. Během letního pobytu roku 1922 se seznámil s Marií Čermínovou, která později začala používat pseudonym Toyen. Jako umělecká dvojice úzce spolupracovali. Společně se pak stali členy Devětsilu a v letech 1925–1928 žili v Paříži. Tam také založili svůj vlastní směr, české odvětví surrealismu – artificialismus. Po návratu do Prahy byl šéfem výpravy Osvobozeného divadla. Roku 1934 se spolu s Toyen, Bohuslavem Broukem, Vítězslavem Nezvalem či Karlem Teigem stal spoluzakladatelem Skupiny surrealistů v ČSR v Praze.


Švabinský Max (1873 - 1962)

více o autorovi...

Narodil se 17. 9. 1873 v Kroměříži a zemřel 10. 2. 1962 v Praze. Malíř, kreslíř a grafik, profesor na akademii výtvarného umění v Praze. Národní umělec. Od listopadu 1945 je čestným členem profesorského sboru na akademii vývarného umění v Praze. Již jako hoch budil pozornost svým kreslířským nadáním. Byl na malířské škole u prof. Pirnera. Stává se členem spolku akademiků - výtvarníků Mánes.


Švarc Václav (1886 - 1956)

více o autorovi...

Narodil se 15. 8. 1886 v Kožlanech u Plzně. Malíř v Jindřichově Hradci, žák prof. Hynaise na pražské akademii. Roku 1912 byl v Paříži na Hlávkovo stipendium. Tvoří krajiny, podobizny, zátiší.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či přijmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do aukce září 2017