tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do červnové aukce 2024.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Vacátko Ludvík (1873 - 1956)

více o autorovi...

Narodil se 19. 8. 1873 v Simmeringu u Vídně a zemřel 26. 11. 1956 v Kunvaldě. Malíř, sochař a grafik v Horních Měcholupech. Měl nastoupit uměleckou dráhu, ale vstoupil do kadetní školy a jako důstojník byl jmenován učitelem kreslení na pražské kadetní škole. Zároveň vstoupil na akademii výtvarného umění v Praze, kde studoval u prof. Brožíka a Hynaise. L. Marold ho přibral za spolupracovníka na panoramatě "Bitva u Lipan", zejména pro malování koní. Již tehdy měl zálibu v malbě bitevních výjevů a koní. R. 1900 navštívil Paříž a studoval impresionismus. Pak odešel do Mnichova, kde byl žákem malíře zvířat prof. Zügela a Hertericha.


Vacík F. Robert (1880 - 1968)

více o autorovi...

Narodil se 6. 6. 1880 ve Strakonicích a zemřel v Čechách. Maloval podobizny a krajiny. Studoval na soukromé škole malířské K. Reisnera v Praze.


Vacke Josef (1907 - 1987)

více o autorovi...

Narodil se 18.7.1907 v Praze a tamtéž 8.12.1987 zemřel. Byl českým umělcem a akademickým malířem. Nejčastěji maloval krajiny a květiny. Dalším jeho častým motivem, kterému se věnoval, byly kytice. Pouze ojediněle spatříme v jeho obrazech i figurální motivy.


Vaculka Vladislav (1914 - 1977)

více o autorovi...


Vácha Rudolf (1860 - 1939)

více o autorovi...

Narozen 19. 6. 1860 v Hluboké nad Vltavou. Zemřel 10. 2. 1939 v Praze. Malíř podobizen v Praze. Absolvoval reálku v Českých Budějovicích, studoval ve Vídni na akademii umění. V roce 1888 odjel do Paříže, tam studoval u Rixense a současně díla starých mistrů.


Váchal Josef (1884 - 1969)

více o autorovi...

Narozen 23. 9. 1884 v Milavči u Domažlic. Zemřel 10. 5. 1969 ve Studeňanech u Jičína. Malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář a také spisovatel a básník. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se o vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření.


Vajce Stanislav (1935 - 2019)

více o autorovi...

Narozen 26. 4. 1935 v Klatovech. Malíř a grafik. V letech 1954 - 1958 studoval na střední průmyslové škole v Uherském Hradišti a v letech 1959 - 1963 na vysoké škole umělecko průmyslové v Praze u prof. Fišárka. Od roku 1987 žije v Německu. V šedesátých a sedmdesátých letech vytvořil řadu filmových plakátů.


Valenta Bohuslav (1930 - 2003)

více o autorovi...

Narozen 22. 5. 1930 ve Skalici v okrese Hradec Králové v rodině krejčího a zemřel 16. října 2003 v Kladně. V letech 1946 - 1949 studoval na Státní odborné škole pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou u prof. V. Pokorného. V letech 1949 - 1954 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. E. Filly a Antonína Pelce. Celý život se mimo práci věnoval volné grafické a malířské tvorbě, ve které zůstal věrný kubistickému stylu, vytvořil celou řadu ex libris, novoročenek, volných grafických listů, převážně v technikách suché jehly, linorytu a dřevorytu. Těžiště jeho malířské tvorby je v olejomalbách.


Valter Karel (1909 - 2006)

více o autorovi...

Narodil se 17. 2. 1909 v Českých Budějovicích a zemřel 17. 11. 2006 v Táboře. Český malíř a grafik. Život i dílo spojil s krajinou jižních Čech. V rané malířské tvorbě zachycoval její podobu ve fauvisticko - expresivní barevnosti, od 60. let usiloval o postižení její vnitřní podstaty pomocí barevných struktur. Paralelně se věnoval grafice. V roce 1992 výstava v Linci a v Paříži. Valterovy díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze, v Brně, Pardubicích, Hluboké nad Vltavou.


Vasarely Victor (1906 - 1997)

více o autorovi...

Narodil se 9. 4. 1906 v Maďarsku a zemřel 15. 3. 1997 v Paříži. Byl maďarsko-francouzský malíř, grafik a sochař. Je obecně považován za jednoho z představitelů op-artu a kinetického umění.


Vassily N. Baksheev (1878 - 1971)

více o autorovi...

Narozen v Moskvě v prosinci roku 1862. Ruský malíř, mistr krajiny a žánrových obrazů v duchu "Svazu ruských umělců". Baksheev studoval na Moskevské škole malířství, sochařství a architekturu. V roce 1889 mu byla udělena velká stříbrná medaile za obraz "Návrat pouti". V roce 1895 cestoval do Evropy, navštívil Paříž, Mnichov, Vídeň.


Vašíček Vladimír (1919 - 2003)

více o autorovi...

Narozen 29. září 1919 v Mistříně. Zemřel 29. srpna 2003 ve Svatobořicích. Český malíř, představitel abstraktní malby 2. pol. 20. st.. Vystudoval akademii výtvarných umění v Praze. 1935 nastoupil do učení dekoratérské dílny Antonína Sychry.


Vavřina František (1879 - 1935)

více o autorovi...


Veith Eduard (1856 - 1925)

více o autorovi...

Eduard Veith ( 1856 Nový Jičín - 1925 Vídeň) byl absolventem vídeňské školy uměleckých řemesel a komerčně úspěšným malířem a dekoratérem, který se podílel na vnitřní výzdobě řady reprezentačních budov na vídeňské Ringstrasse. Specializoval se zejména na iluzivní divadelní dekorace a jevištní výpravy. Spolupracoval s proslulou vídeňskou stavební kanceláří Feller a Helmer, která na konci 19. století vystavěla desítky divadel a operních domů v rakousko-uherském mocnářství od Karlových Varů až po Lvov. V pražském Německém divadle (dnes Stání opera) zanechal památku v podobě malované opony a osmi nástropních obrazů. Podobně se podílel na výzdobě pražského Rudolfina či divadel v Ostravě a Brně.


Vejrych Rudolf (1882 - 1939)

více o autorovi...

Narodil se 18. 1. 1882 v Podmoklech v Čechách a zemřel 18. 2. 1939 v Praze. Malíř žánrů, krajin a zátiší v Praze. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze a na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Pirnera. Jako Hlávkův stipendista odešel do Paříže, kde ho zejména zaujali Bonnard a Vuillard. Po návratu žil v Kozlově. Scházel se tu umělecky se Švabinským.


Velčovský Josef (* 1945)

více o autorovi...

Narodil se 7. 10. 1945 ve Václavovicích. Malíř a grafik. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1963 - 69) u prof. K. Součka a na střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1958 - 63).


Veleba Karel (1931 - 2012)

více o autorovi...

Narodil se 24. 9. 1931 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Zemřel 29. 12. 2012 v Brně. Akademický malíř a grafik – textilní výtvarník. V letech 1948 – 1951 studoval na Škole uměleckých řemesel a na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně. V letech 1951 – 1956 studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze u prof. A. Kybala a profesora A. Fišárka. Po absolutoriu nastoupil jako návrhář v Textilní tvorbě a po jejím zrušení nastoupil do funkce detašovaného ateliéru n. p. Tiba v Brně. Už v roce 1960 začal vyučovat návrhářství jako profesor na Střední průmyslové škole textilní v Brně, kde pracoval až do 90-tých let, než odešel do důchodu. Po celou dobu zůstal aktivním malířem a výtvarníkem. Byl členem tvůrčí skupiny Parabola /od r. 1962/, členem Sdružení Q Brno a SČSVU. Od roku 1957 vystavoval svoje díla na mnoha skupinových i samostatných výstavách u nás i v zahraničí.


Velenovský Josef (1887 - 1967)

více o autorovi...

Narodil se 3. 3. 1887 v Písku. Malíř, profesor na státní reálce v Písku. Absolvoval vysokou školu technickou v Praze. Žák pražské akademie výtvarného umění u prof. Bukovace a Ženíška. Je krajinář. Studijní cesty konal po Vídni, Drážďanech, Mnichově, Itálii, Sicílii, Černé hoře.


Verheyen Jan Hendrik (1778 - 1846)

více o autorovi...


Veris (Zamazal) Jaroslav (1900 - 1983)

více o autorovi...

Narodil se 10. 7. 1900 ve Vsetíně na Moravě. Malíř, žije střídavě v Paříži a v Praze. Žák pražské akademie výtvarného umění u prof. Preislera, Nechleby a na speciálce u prof. Krattnera. Tvoří obrazy po způsobu starých italských a holandských mistrů, vniká i do způsobu jejich míchání barev a nanášení na plátno, napodobuje i dobovou patinu obrazů. Odtud přechází k impresionistickému portrétu francouského typu a k novoklasické hladké malbě.


Vestenický Vladimír (1919 - 1978)

více o autorovi...


Věšín Jaroslav (1859 - 1915)

více o autorovi...

Narodil se 23. 5. 1859 ve Vraném u Slaného a zemřel 8. 5. 1915 v Sofii v Bulharsku. Malíř, žák pražské akademie v letech 1876 - 1880. Poté odešel do Mnichova, kde se stal žákem prof. Pilotyho a Józefa Brandta. V Praze na sebe upozornil obrazem Putující kramáři, kde postavou slováckého děvčete zahajuje řadu obrazů ze života Slováků. V roce 1884 se odhodlal jet na Slovensko, kde maloval výjevy ze života Slováků, jejich svatby, honby apod. Roku 1887 uspořádal Věšín soukromou výstavu svých slovenských obrazů v Turčanském sv. Martině. Přestěhoval se do Bulharska, kde se stal v roce 1897 profesorem na malířské škole v Sofii. S oblibou maloval bulharské typy, Turky, koňské trhy, venkovský lid a zvláště koně, lovce, vojenské výjevy apod.


Vicenová - Rousová Pavla (1884 - 1939)

více o autorovi...


Vik Karel (1883 - 1964)

více o autorovi...

Narozen 4. 11. 1883 v Hořicích. Malíř a grafik v Turnově. Žák pražské akademie ve speciální škole prof. Rudolfa z Ottenfeldů. Studijní cesty konal po Německu, Itálii, Vídni a Dalmácii.


Vikas Karl (1875 - 1934)

více o autorovi...

Narozen 19. září 1875 v Dolním Rakouskou a zemřel 30. srpna 1934 v Mautern. Byl žákem malíře krajiny Huga Darnauata ve své malířské škole v paláci Plankenberg ve Vídni. Jako úspěšný krajinářský malíř žil v Mauternu, kde byl až do své smrti. Jeho tvorba byla ovlivněna Emilem Jakobem Schindlerem. Vikas byl v roce 1919 spoluzakladatelem asociace umělců Wachau.


Vingler Vincenc (1911 - 1981)

více o autorovi...

Vincenc VINGLER (1911-1981)


Vlach Oldřich (1886 - 1958)

více o autorovi...

Narozen 25. 3. 1886 v Praze. Malíř v Praze. Po přípravě v malířské škole K. Reisnera byl žákem umělecko průmyslové školy v Praze.


Vlček Jindra (1885 - 1968)

více o autorovi...

Narozen 5. 9. 1885 v Malé Skalici u České Skalice. Malíř legionář. Na odborné škole v Teplicích mu dali učitelé Jungwirth a Hrubý základy v kresbě a malbě, poté šel jako stipendista na umělecko průmyslovou školu do Vídně. Zatoužil po Praze, odešel na akademii k H. Schwaigrovi. V roce 1906 odjel do Ameriky před vojenskou službou. Tam hledal obživu v užitkové grafice jako navrhovatel uměleckých plakátů v litografických závodech. V roce 1911 se vrátil do vlasti a usadil se jako malíř v Hradci Králové.


Vlk Ferdinand (1899 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 13. 11. 1899 v Kolíně nad Labem. Malíř a hudební skladatel v Praze. Studoval na soukromé malířské škole u M. Boháče a B. Kauska. Konzervatoř v Praze, akademie výtvarného umění v Praze u prof. Thieleho. Studijní cesty do Francie, Španělska a Řecka.


Vohánková Božena (1881 - 1957)

více o autorovi...

Narodila se 2. 3. 1881 v Brně. Malířka krajin, květin a podobizen v Mladé Boleslavi. Žačka umělecké průmyslové školy v Praze. Soukromé studium u malíře krajin.


Vojáček František (1893 - 1942)

více o autorovi...

Narodil se 18. 9. 1893 v Praze a zemřel 29. 3. 1942 v koncentračním táboře v Mauthausenu. Malíř, kreslíř, ilustrátor a keramik v Praze. Studoval na soukromé škole K. Reisnera, na keramické škole v Bechyni a na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Thieleho, Pirnera a Krattnera. Kreslil obrázky pro noviny, maloval krajiny, zátiší i figurální kompozice. Studijní cesty po Francii a Korsice.


Vojáček Rudolf

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Volánek Raimund (1857 - 1924)

více o autorovi...


Volf František (1897 - 1983)

více o autorovi...

Narodil se 18.2.1897 v Třeboni. Malíř samouk a učitel. Roku 1946 vystavoval v Krásné jizbě 40 obrazů a kreseb pod vlivem kubismu a Fr. Tichého.


Vollmark K.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Vondráček Josef (1906 - 1983)

více o autorovi...

Narodil se 21. 4. 1906 v Zájezdě u Čes. Soukromně studoval u prof.. K. Beneše a malíře F. V. Danihelky. Vystavoval v Pardubicích a Chrudimi.


Vorel Josef (1897 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 16. 12. 1897 v Praze. Malíř v Praze-Braníku. Studie: um. prům. škola v Praze, soukromě u Josefa Weniga. Náměty především z okolí pražského, zejména z Braníka a Barrandova.


Votlučka Karel (1896 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 1. 10. 1896 v Plzni. Malíř a grafik v Praze - Bubenči. Žák pražské akademie u prof. Preislera, Nechleby a Švabinského. Věnuje se téměř pořád grafice. Zachycuje starou Prahu, hlavně její mizící části.


Votruba Jaroslav (1889 - 1971)

více o autorovi...

Narodil se 10. 4. 1889 v Uhřiněvsi. Malíř, grafik a profesor v Uherském Hradišti. V malbě dal přednost tempeře před olejem, delší dobu maloval pastely.


Vožniak Jaroslav (1933 - 2005)

více o autorovi...


Vožniak Jaroslav (1933 - 2005)

více o autorovi...

Narozen 26. 4. 1933 v Suchdolu u Příbrami. Malíř, kreslíř a grafik. Jaroslav Vožniak vystudoval Vysokou školu Uměleckoprůmyslovou a potom i Akademii výtvarých umění. Hned po studiích se stal členem skupiny „Šmidrů“. Jeho tvorba znamenala velký přínos k programu této skupiny. Vožniak patřil k nejvýznamnějším představitelům českého poválečného umění. Jeho tvorba zarhnuje mnoho stylů od posurrealistického symbolismu až po zvláštní formu světového pop-artu. V 60. letech se Vožniak stal známým i za hranicemi Československa a jedním z jeho velkých zahraničních úspěchů byla i výstava ve Švédsku v roce 1968.


Vrbová - Kotrbová Vilma (1905 - 1993)

více o autorovi...

Narozena 14. 10. 1905 v Kutné Hoře. Malířka v Praze. Žena malíře F. Kotrby. Studovala 3 ročníky na všeobecné škole kreslení u prof. Dítěteho a Hofbauera a 4 ročníky ve speciální škole u prof. Nechleby na akademii výtvarného umění v Praze.


Vrbová - Štefková Miloslava (1909 - 1991)

více o autorovi...


Vúkovič Svetislav (1901 - 1980)

více o autorovi...

Narodil se 9. 5. 1901 ve Vršci v Jugoslávii. Malíř v Praze, žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Obrovského, Hynaise a Krattnera.


Vyčítal Jan (*1942)

více o autorovi...

Jan Vyčítal (8.3.1942 Praha) Český grafik, karikaturista, zpěvák, hudebník. Studoval na Střední průmyslové škole bytové tvorby v Praze (Pípal Richard). Členem ČFVU a autorské dvojice Vyčítal Jan a Šimek Josef Výstavy (výběr): 1973 – Olomouc (Divadlo hudby OKS) 1980 – Praha (Malostranská Beseda) 1998 - Rakovník


Vysušil Karel (1926 - 2014)

více o autorovi...

Narozen 14. 11. 1926 v Trmicích. Český malíř a grafik. Studoval Školu dekorativního umění a Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením prof. Otakara Nejedlého a Karla Mináře. Již od roku 1952 je členem SČUG Hollar a Asociace volné grafiky. V 60. letech byl spoluzakladatelem uměleckých skupin G7, LG 5 a Máj. Jeho nejoblíbenějšími grafickými technikami jsou suchá jehla, lept a barevná litografie. Dále pak olejomalba a v neposlední řadě koláž. Jako jeden z prvních autorů české poválečné grafiky pracoval s barevnou litografii jako s transpozicí volné malby.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do ČERVNOVÉ AUKCE.