tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do červnové aukce 2024.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Canton Gustav (1813 - 1832)

více o autorovi...

Narodil se 7. 4. 1813 v Mohuči, maloval převážně krajinu a zvířata. V roce 1832 se přestěhoval do Mnichova a studoval až do roku 1836 Akademii výtvarných umění. Zemřel v Mnichově, 20. 3. 1885.


Cassrito Hary ?

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Cehrmann M.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Cserna Karoly (1867 - 1944)

více o autorovi...

Narodil se 3. 10. 1867, byl malíř a ilustrátor. Maloval především portréty a zátiší. Jeho díla jsou vystavena v Národní galerii. Zemřel 14. 1. 1944.


Csordák L'udovít (1864 - 1937)

více o autorovi...


Csordák Ludovít (1864 - 1937)

více o autorovi...

Narozen 28. 2. 1864 v Košicích. Zemřel 28. 6. 1937 v Košicích. Slovenský akademický malíř, žák J. Mařáka na pražské akademii.


Cundrla František (1943 - 2011)

více o autorovi...

Narozen 25. 11. 1943 ve Strážnici. Zemřel 25. 4. 2011 v Hodoníně. V letech 1958 - 1962 studoval na Střední umělecko průmyslové škole v Uherském Hradišti od roku 1962 - 1968 Akademie výtvarných umění v Praze. V letech 1975 - 81 vyučuje figurální kresbu na Střední umělecko průmyslové škole v Uh. Hradišti a od roku 1987 je docentem na fakultě architektury ČVUT v Praze. Vystavuje od roku 1964 a uspořádal na dvě desítky samostatných výstav. Pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. Jeho díla můžete najít v galeriích doma (např. Národní galerie Praha) i v zahraničí (Francie, USA atd).


Cybis Jan (1897 - 1972)

více o autorovi...

Narodil se 16. 2. 1897, byl malíř, určitel a kritik umění. V roce 1945 se stal profesorem výtvarných umění ve Varšavě. V letech 1955-1957 působil jako profesor na Akademii výtvarných umění v Sopotech. Maloval převážně krajiny a zátiší.


Čadek Bohumil

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Čapek Josef (1887 - 1945)

více o autorovi...

narodil se 23. 3. 1887 v Hronově n. Metují a zemřel v dubnu 1945 v koncentračním táboře v Belsenu v Německu. Malíř, knižní grafik, kreslíř a spisovatel. Bratr spisovatele Karla Čapka. Navštěvoval um. prům. školu v Praze a studoval v Paříži.


Čapek Josef (1887 - 1945)

více o autorovi...

Narodil se 23. 3. 1887 v Hronově a zemřel v dubnu 1945 v koncentračním táboře v Belsenu v Německu. Český malíř, spisovatel, fotograf, grafik a knižní ilustrátor. Starší bratr spisovatele Karla Čapka. Navštěvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Mezi roky 1910 - 1911 pobýval v Paříži.Jako malíř vyšel z francouzské malby doby pocézannovské, ale záhy podlehl vlně kubismu. V roce 1911 byl jedním ze zakládajících členů Skupiny výtvarných umělců. Byl redaktorem Uměleckého měsíčníku, měsíčníku Mánes, Národních listů a Lidových novin. V roce 1918 se stal zakládajícím členem výtvarně umělecké skupiny Tvrdošíjní.


Čech Ringo František (* 1943)

více o autorovi...


Čejka Jan (1888 - 1934)

více o autorovi...

Narozen 30. 6. 1888 v Jičíně. Zemřel v červenci 1934 v Jičíně. Malíř v Jičíně. Studoval na umělecko průmyslové škole (prof. Dítě) a na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Pirnera. Maloval olejem i pastelem krajiny, podobizny, zátiší i národopisné žánry.


Čepelák Ladislav (1924 - 2000)

více o autorovi...


Čermák František

více o autorovi...

Narodil se 5. 9. 1822 v Praze, byl to český malíř, profesor a rektor pražské Akademie. Studoval historickou malbu na Akademii výtvarných umění v Praze. Patřil k zakladatelům Umělecké besedy.


Čermák František (1903 - ?)

více o autorovi...


Čermák Jaroslav (1830 - 1878)

více o autorovi...

Narodil se 1. 8. 1830 v Praze a zemřel 23. 4. 1878 v Paříži. Malíř historických obrazů, podobizen, genrů, zátiší a krajin. Jeho první učitelé byli Jan Blumauer, dále Josef Kollert a konečně i František Čermák, profesor pražské akademie.


Čermák O.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Čermáková Alena (1926 - 2000)

více o autorovi...


Černovická Luisa (1903 - 2008)

více o autorovi...

Narodila se 1. 1. 1903 v Rožnově u Valašského Meziříčí a zemřela roku 2008. Malířka a sochařka.


Černovický J. M. (1906 - 1991)

více o autorovi...

Josef M. Černovický byl český malíř a redaktor. Narodil se 23. 2. 1906 v Černovicích u Boskovic a zemřel 28. 2. 1991 v Praze. Studoval v Brně u prof. K. Truppeho v letech 1926 - 1928, obor figurální a krajinářský, dále v letech 1928 - 1934 studoval krajinu a grafiku u prof. T. Šimona. Ve svých dílech tvořil figurální a krajinářské olejomalby, grafiky a květinová zátiší.


Černý Bedřich (1889 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 28. 5. 1889 ve Vídni. V roce 1914 absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze u profesora Maška. Věnoval se hlavně akvarelovým malbám, zobrazoval zejména motivy ze Staré Prahy a vnitřky chrámů.


Černý Karel (1910 - 1960)

více o autorovi...

Narozen 19. 2. 1910 v Brně a zemřel 18. 10. 1960 v Praze. Český malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor. Studoval na Ukrajinské akademii v Praze a na akademii výtvarného umění v Praze (1933 – 1936, prof. Jakub Obrovský). Byl členem SVU Mánes. Ve 40. letech byl oceňován Jindřichem Chalupeckým jako jeden z nejtalentovanějších malířů své generace.


Číla Otakar (1894 - 1977)

více o autorovi...

Narodil se 10. 3. 1894 v Nové Pace. Malíř v Praze, Vršovicích a v Nové Pace. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze, studia dokončil až po návratu ze světové války. Roku 1919 vytvořil návrh na poštovní známky československých legií v Rusku a na bankovky Kolčakovy vlády na Sibiři. Roku 1920 přivezl z cesty po Číně a Indii mnoho figurálních maleb. Maloval podobizny.


Čížek Bohumil (1913 - 1989)

více o autorovi...


Čížková Dagmar (1911 - 1993)

více o autorovi...

Narozena 5. 8. 1911 v Kutné hoře. Zemřela 23. 12. 1993. Česká grafička, malířka, textilní výtvarnice.


Čordák Ludovít (1864 - 1937)

více o autorovi...

Narodil se 28. 2. 1864 v Košicích, byl slovenský akademický malíř a žák J. Mařáka na pražské malířské Akademii. Jeho tvorba je příkladem kontinuity tradice a novátorství v dějinách novodobého výtvarného umění a kurátorů na Slovensku, v Čechách, na Moravě, i v Maďarsku.


Chaba Karel (1925 - 2009)

více o autorovi...

Narozen 3. srpna 1925 v Sedlci a zemřel 24. 8. 2009 v Praze. Absolvoval tři třídy měšťanského gymnázia v Táboře. Karel Chaba byl autodidakt. Svoji první výstavu uspořádal v roce 1960 v pražském Divadle D 34, dnešním Divadle E. F. Buriana. Od té doby pravidelně vystavoval jak v Praze, kde bylo uskutečněno již osm jeho samostatných výstav v galerii Fronta, tak i v mnoha jiných městech České republiky. Jeho dílo bylo prezentováno i v zahraničních galeriích. Výstavy se konaly například ve Francii, Německu, Švýcarsku, Itálii, Švédsku, Egyptě nebo v Polsku. Karel Chaba byl ve své originální tvorbě zaměřen převážně na malbu pražských motivů. Kromě volné tvorby se realizoval také ve společenském a kulturním životě Prahy. V roce 1993 navrhl výpravu scény pro operu Jakobín od Antonína Dvořáka inscenovanou v pražském Národním divadle.


Chadima Jiří (* 1923)

více o autorovi...

Narozen 6. 6. 1923 ve Vysokém Mýtě. Malíř a grafik. Studoval Státní grafickou školu v Praze (1943 – 1944), u prof. Kaplického (1945 – 1949) a u prof. Fišárka na VŠUP v Praze (1954 – 1955). Do roku 1958 pracoval v oboru užité a knižní grafiky a propagační tvorby. Vystavoval jako host na členských výstavách CČUG Hollar. Od roku 1958 vystavuje obrazy a grafiku se skupinami Tvorba a Městská krajina v Hradci Králové. Od 1961 je členem tvůrčí skupiny Radar a je také členem Českého fondu výtvarného umění.


Chagall Marc (1887 - 1985)

více o autorovi...

Narodil se 7. 7. 1887, byl židovský bělorusko-francouzský malíř. Měl vlastní umělecký styl skládající se z expresionismu, symbolismu a kubismu. Zemřel ve věku 97 let ve Francii.


Chaloupka Karel (1889 - 1969)

více o autorovi...

Narodil se 18. 3. 1889 v Hoděčíně u Solnice a zemřel 4. 6. 1969. Pocházel z chudé rodiny a měl 11 sourozenců. Vyučil se lakýrníkem a písmomalířem v Kadani. Již v dětství maloval obrázky, které svědčily o jeho talentu a svá díla později také úspěšně prodával.


Chaloupková Viktorie (* 1953)

více o autorovi...


Charvát František (1885 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 30. 10. 1885 ve Studené u Rokytnice nad Jizerou. Malíř v Praze, žák pražské akademie u prof. Roubalíka, Bukovace a Ottenfelda. Studijní cesty konal po Itálii, Dalmácii, Francii a Německu. Byl dlouholetým předsedou Sdružení výtvarníků v Praze.


Chittussi Antonín (1847 - 1891)

více o autorovi...

Narodil se 1. 12. 1847 v Ronově nad Doubravkou a zemřel 1. 5. 1891 v Praze na Vinohradech. Malíř krajinář v Praze. Studoval na reálce v Čáslavi a v Kutné Hoře, načež studoval na technice v Praze, ale již ve druhém roce svých technických studií vstoupil na pražskou malířskou akademii, kde byli jeho učiteli Antonín Lhota a M. Trenkwald.


Choděra Čeněk (1881 - 1955)

více o autorovi...

Narodil se 13. 1. 1881 v Toušeni nad Labem. Malíř krajin a žánrů v Praze. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze u prof. Hofbauera. Původně se učil v Praze malířství pokojů. Zatoužil však po vyšším vzdělání a chtěl poznat svět. Procestoval Německo a Rakousko, kde působil jako dekorační malíř. Odjíždí do Švýcarska, kde mu dává francouzský malíř Cesbaon doporučení do Paříže, kde navštěvoval akademii u prof. Fauchona.


Chocholatz Josef

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Chramosta Cyril (1908 - 1990)

více o autorovi...

Narozen 6. 8. 1908 v Husinci na Šumavě. Malíř a stavitel v Novém Střížkově. Žák střední průmyslové školy stavební v Praze. Učil se u J. Nového, Jos. Vonáška a O. Blažíčka.


Christov Georgi (1897 - ?)

více o autorovi...

Narodil se v roce 1897. Narodil se v Bulharsku, studoval na AVU v Praze u profesora V. Hynaise.


Chwala Fritz (1872 - 1936)

více o autorovi...

Narodil se roku 1872 ve Vídni a zemřel v roce 1936 ve Vídni. Malíř krajinář působící ve Vídni.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do ČERVNOVÉ AUKCE.