tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do následující aukce.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kačírek Vlastimil (1895 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 4. 12. 1895 v Pavlovci (Jugoslavie). Malíř krajinář v Jevanech. Po odborných studiích v Jugoslavii a v Praze u prof. J. R. Marka a F. V. Mokrého se vrací do Jugoslavie, kde vystavuje svá díla.


Kadeřábek Josef (1915 - 2002)

více o autorovi...

Narodil se 5. 3. 1915 v Lahovicích. Malíř v Praze na Smíchově. Žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Obrovského. Účast na výstavách J. U. V. v Praze.


Kalandra Oldřich (1887 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 12. 2. 1887 v Kostelci nad Orlicí. Malíř krajinář a grafik v Praze.


Kalousek Jiří (1925 - 1986)

více o autorovi...

Narodil se 7.2. 1925 v Novém Bydžově, zemřel 23.2. 1986. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. A. Pelce a F. Muziky. Byl českým malířem, kreslířem, karikaturistou a ilustrátorem. Ilustroval knihy pro děti, ale i humoristické publikace, leporela. Podílel se na výrobě kreslených filmů, či umělecky naučné literatury.


Kalvoda Alois (1875 - 1934)

více o autorovi...

Narodil se 15. 5. 1875 ve Šlapanicích u Brna a zemřel 25. 6. 1934 v Běhařově u Klatov. Malíř a grafik v Praze, pocházel z chudé rodiny. Žák pražské akademie u prof. J. Mařáka, roku 1900 v Paříži a na Marně. Již jako akademik se odchyloval od směru Mařákovy školy, od malování melancholických krajin směřovalo jeho tvoření k dekorativnějšímu pojetí krajiny v barvě i v motivu. Maluje prosté motivy českého kraje širokým, smělým štětcem a jasnou a veselou barvou. Maluje louky, stráně, břízy stojící v popředí nebo na pouzadí strání. Jeho vynikající práce jsou z okolí Rohatce, Střážnice, Břeclavska. Temperamentní malíř krajinář, impresionista ze Slavíčkovy a Hudečkovy družiny.


Kamba Ferdinand (1907 - 1992)

více o autorovi...

Narodil se 19. 3. 1907 v Kuřimi u Brna. Malíř a profesor v Praze. Studoval na ČVUT, vystavuje se střediskem Purkyně. Studijní cesty konal především do Francie. Jeho tvorba je po dlouhodobém pařížském pobytu pod vlivem Pierra - Augusta Renoira a Paula Cézanna. Některá jeho díla se stylem a kvalitou malby vyrovnají dílům Vincence Beneše. Jako impresionista maloval téměř vždy na plátno. V 80. letech 20. století se vrací z Paříže zpět do Československa, kde několik měsíců poté umírá v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Jeho pobyt v Paříži byl mezi našemi umělci jedním z nejdelších. Díla prof. Ferdinanda Kamby se na trhu s uměním vyskytují ojediněle, jeho kvalitní tvorba je na současném trhu nedoceněna, vzhledem k neznalosti jeho tvorby i jeho dlouhodobému pobytu mimo Československo.


Kamel J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kamenický Josef Jiří (1910 - 1981)

více o autorovi...

Narozen 11. 11. 1910 v Brně. Malíř v Brně. Studoval na akademii výtvarného umění v Praze.


Kanyza Jan (* 1947)

více o autorovi...

Narodil se 25. 10. 947 v Lipníka nad Bečvou. Studoval na DAMU u prof. Nedbala, působil především v herecké profesi. Malování má jako způsob umělecké výpovědi. Mimo malbu a grafiku projevil i zájem o keramiku. Je spoluzakladatelem výtvarné skupiny Tolerance 95, člen Syndikátu výtvarných umělců. Vystavoval jak v České republice tak i v zahraničí.


Karas Karel (1892 - 1969)

více o autorovi...

Narodil se 28. 5. 1892 v Praze - Libni. Malíř krajin v Kročehlavech u Kladna. Žák umělecko průmyslové školy v Praze u prof. Hrbka. Studoval také ukrajinskou školu výtvarného umění. Mimo to navštěvoval soukromou školu prof. Kutmana a malíře R. Vejrycha.


Karmazín Jiří (* 1932)

více o autorovi...

Narodil 24. 12. 1932 v Dožicích u Nepomuka. Po absolvování Vyšší školy umělecko průmyslové přešel na pražskou Akademii výtvarných umění k profesoru Vlastimilu Radovi, který mu dal pevné základy k vlastní tvorbě. Studia dokončil u profesora Františka Jiroudka. Akademii ukončil v roce 1963. V roce 1970 studoval na Mosaikářské škole v Italii v ateliéru prof. Guiseppe Saliettiho. Po návratu převzal vedení krajinářského ateliéru na Akademii.


Karoušek Ladislav (1926 - 1990)

více o autorovi...


Kasirovský A.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kašparová - Riegerová Běla (1901 - 1967)

více o autorovi...

Narozena v roce 1901 ve Vysokém Mýtě. Figurální malířka, žákyně akademie výtvarných umění v Praze.


Kaucký Jiří (1880 - 1935)

více o autorovi...

Narodil se 9. 12. 1880 v Jindř. Hradci a zemřel 29. 6. 1935. také v Jindř. Hradci. Malíř podobizen, krajin, architektur a zátiší. Studentem na spec. mal. škole prof. Hynaise na akademii v. u. v Praze.


Kaucký Jiří (1880 - 1935)

více o autorovi...

Narozen 9. 12. 1880 v Jindřichově Hradci a zemřel 29. 6. 1935 tamtéž. Malíř podobizen, krajin a zátiší. Žák umělecko průmyslové školy v Praze u prof. Lišky a Schikanedera, od roku 1906 do roku 1907 na speciální malířské škole prof. Hynaise na akademii výtvarného umění v Praze.


Kaufmann Adolf (1848 - 1916)

více o autorovi...

Narodil se 15. 5. 1848 v Opavě a zemřel 2. 12. 1916 ve Vídni. Malíř krajinář. Studoval v Příži, cestoval po Evropě a Orientu. Ve Francii používal pro podpis svých obrazů pseudonymu A. Guyot. V roce 1890 se pak definitivně usadil ve Vídni. Zde založil dámskou malířskou školu.


Kaufmann Karl (1843 - 1905)

více o autorovi...

Německý malíř.


Kaulbach Hermann, von (1846 - 1909)

více o autorovi...

Narodil se 26. 7. 1846 v Mnichově a zemřel 9. 12. 1909. Německý malíř.


Kautsky Johann (1827 - 1896)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kaván František (1866 - 1941)

více o autorovi...

Narodil se 10. 9. 1866 ve Lhotě Vichovské u Jilemnice a zemřel 16. 12. 1941 v Libuni u Jičína. Malíř krajin ve Svobodných Hamrech. Žák Julia Mařáka na pražské akademii, člen Čes. akademie věd a umění. Účastní se zájezdů Mařákovy školy do přírody, zejména na Žalov, Peruc, Karlštejn a Okoř. V některých dílech je patrný vliv Ant. Chittussiho.


Kellar Antonín Jaroslav (1924 - 1988)

více o autorovi...


Kerhart Oldřich (1895 - 1947)

více o autorovi...

Narodil se 25. 1. 1895 v Poděbradech. Malíř krajin a podobizen v Praze. Žák pražské akademie výtvarného umění v Praze u prof. Preislera. Několikrát cestoval po Itálii a Sicílii, byl v Paříži, na Korsice a v Jugoslávii.


Kerner Petr Július (1881-1963)

více o autorovi...


Ketzek František (1906 - 1978)

více o autorovi...


Kilián Josef (1918 - 1999)

více o autorovi...

Josef Kilián se narodil 22. 12. 1918 v Soběslavi a zemřel 18. 12. 1999 v Mladé Boleslavi. Kilián byl malíř a kreslíř působící převážně v Praze. Studoval Mistrovskou školu bytové kultury v Praze, ve studiu dále pokračoval u Prof. Strnadela. Kilián je krajinářem. Většina jeho obrazů je inspirována jižními Čechami a některé Prahou. Využívá především základní barvy, a to žlutou, modrou a červenou.


Kirnig Alois (1840 - 1911)

více o autorovi...

Narodil se 10. 6. 1840 v Praze a zemřel 25. 1. 1911 v Praze. Malíř a krajinář v Praze. Ve 14 letech byl žákem pražského malíře Lepié. Roku 1866 si v Praze otevřel soukromou krajinářskou školu. Cestoval po Německu a Itálii, déle pobyl v Neapoli a na Capri.


Kissing Erich (* 1943)

více o autorovi...

Erich Carl Kissing narozený 27. 9. 1943. Německý malíř známý svými fantastickými motivy v kombinaci s jeho vysoce přesným glazováním.


Kitzler Josef (1891 - ?)

více o autorovi...

Malíř v Praze. Žák mnichovské akademie, figuralista i krajinář. Vystavoval v Mnichově, Praze, Bernu, Londýně, jižní Africe.


Klápště Jaroslav (1923 - 1999)

více o autorovi...

Narozen 7. 8. 1923 v Záhoří. Zemřel 23. 9. 1999 v Praze. Český výtvarný umělec a grafik. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde ho vedli František Tichý a Emil Filla. Ve své tvorbě se zaměřoval na oblast Podkrkonoší, ale zachycoval také proměny střední části města Most. Namaloval také několik zátiší, na nichž se objevují předměty denní potřeby. Absolvoval také cesty do zahraničí (Chorvatsko, Nizozemsko či Francie) a inspirace z putování se objevily na jeho kvaších.


Klár Karel (1866 - 1919)

více o autorovi...

Narozen 14. 10. 1866 v Praze. Zemřel 4. 10. 1919 v Praze. Malíř krajinář a restaurátor obrazů. Restauroval např. orloj v Praze.


Klein Viktor (1870 - 1939)

více o autorovi...

Narozen 25. 8. 1870 v Praze. Zemřel 19. 4. 1939 v Praze. Malíř, sochař a profesor v Praze. Navštěvoval École nationale des Arts decoratifs v Paříži, umělecko průmyslovou školu v Praze a akademii výtvarného umění v Praze. Žák prof. J. V. Myslbeka a soukromě Ant. Slavíčka. Od roku 1898 byl profesorem kreslení na střední škole.


Klička Robert (1890 - ?)

více o autorovi...

Narozen 8. 12. 1890 v Bechyni. Malíř krajin a zátiší v Praze. Od r. 1925 vedoucí malíř dekorací Národního divadlav Praze. Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Dítěte a Maška.


Kličková Libuše

více o autorovi...

Narozena 10.9.1910 v Plzni.


Kliment

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Klimeš

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Klimeš František (1871 - 1916)

více o autorovi...


Klimt Gustav (1862 - 1918)

více o autorovi...

Významný rakouský malíř a designér. Narodil se roku 1862 v Baumgartenu u Vídně, zemřel roku 1918 ve Vídni. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří "Polibek" nebo "Zlatá Adele".


Klinger H.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Klingsbögl Rudolf (1881 - 1943)

více o autorovi...

Narodil se ve Vídni roku 1881 a zemřel v r. 1943 v Neustadtu. Často cestoval do Mnichova a Paříže. Maloval náměty pohledů interiérů domů a dílen, hospodské a sklepní prostory. Můžeme jej rozpoznat také pod podpisem Klingsberg.


Kljutschinski Anatolij

více o autorovi...

Rusko-kazašský malíř se narodil 1.5.1938 polské rodině v Kazachstánu. Po studiích na Abramcevské vysoké škole umělecko - průmyslové, obor keramika, a moskevské Stroganovově vysoké škole umělecko-průmyslové, obor monumentální malířství, pracoval jako výtvarník - monumentalista v uměleckých dílnách Svazu umělců Kazachstánu. Od roku 1998 žije a tvoří v České republice.


Klöckler Bedřich

více o autorovi...

Malíř amatér v Praze. Tvoří zátiší a krajiny.


Klodt von Jürgensburg M. K. (1823/33 - 1902)

více o autorovi...

Mikhail Clodt se narodil umělecké rodině baronů Clodt von Jürgensburg, Jeho otec Konstantin Clodt byl prvním ruským rytcem dřeva a jeho strýc Peter Clodt von Jürgensburg byl slavný ruský sochař. Naučil se kreslení na Petrohradském důlním kadetovém sboru, poté na Imperiální akademii umění (1851-1858). Získal tři roky stipendia ke studiu malby ve Francii, Švýcarsku a Itálii, ale opustil svou zemi pouze na rok. Stěžoval si, že cizí krajina ho nebude inspirovat a že francouzská a italská malířská škola je horší než ruská.


Kmoníček V.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Knížek Emanuel (1889 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 5. 12. 1889 v Praze. Malíř v Praze. Studoval jeden rok architektury na vysokém učení technickém v Praze a kurs figurálního kreslení na umělecko průmyslové škole v Praze a poté na akademii vývarného umění v Praze u prof. Bukovace, Ženíška a Nechleby. Studijní cesty konal do Itálie, Švýcarska a Paříže. Maloval zejména podobizny, figurální kompozice a zátiší.


Knüpfer Beneš (1844 - 1910)

více o autorovi...

Narodil se 12. 4. 1844 v myslivně ve Frýdštejně u Sychrova a zemřel 18. 11. 1910 na moři na cestě do Ancony na parníku William. Malíř moří. Žák pražské akademie výtvarného umění. Studoval v Mnichově u prof. Raaba a Wagnera.


Kobliha František (1877 - 1962)

více o autorovi...


Kocka Andrej (1911 - 1987)

více o autorovi...

Narodil se 23. 5. 1911 v Užhorodě v Zakarpatské Rusi a zemřel roku 1987 tamtéž. Žák profesora Erdélyiho. Studoval v Užhorodě a Římě. Vystavuje se zakarpatskými výtvarníky v Užhorodě a v Košicích.


Kodet Emanuel (1880 - 1955)

více o autorovi...

Narodil se 23. 3. 1880 v Pelhřimově. Sochař v Praze.


Kodet Kristian (* 1948)

více o autorovi...

Narozen 17. 7. 1948 v Praze. Český malíř.


Kohout Alois (1891 - 1981)

více o autorovi...

Narozen 21. 3. 1891 v Praze. Malíř, studoval na krajinářské škole prof. Crnčiče v Záhřebu, poté na figurální škole u prof. Bascheta v Paříži. Studijní cesty konal po Itálii, Bretani, Severní Africe a Španělsku. Žil převážně v Paříži.


Koch G.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kojan Jan (1886 - 1951)

více o autorovi...

Narodil se v Kojákovicích na Třeboňsku. Malíř a sochař v Praze-Bubenči. Studoval keramickou malbu na odborné škole keram. Roku 1906 vstoupil na uměl. prům. školu v Praze, absolvoval spec. školu prof. Maška. Roku 1912 přestoupil na akademii výtv. umění v Praze. Jeho učitelé byli prof. Hynais a Krattner.


Koko - Micoletzky Friedrich Albin (1887 - 1981)

více o autorovi...


Kolář Jiří (1914 - 2002)

více o autorovi...

Narodil se 24. 9. 1914 v Protivíně a zemřel 11. 8. 2002 v Praze. Jiří Kolář, syn pekaře a švadleny, geniální autodidakt. Básník a výtvarník, experimentátor. Organizátor neoficiální české literatury 50. let, jehož mravní autoritě a magnetismu podléhali např. i Bohumil Hrabal či Václav Havel. Vyučil se truhlářem, prošel mnoho povolání, byl závozníkem i číšníkem. Spoluzaložil Skupinu 42. Po válce se stal v Praze nakladatelským redaktorem. V roce 1950 byl propuštěn ze zaměstnání. V roce 1952 byl zatčen za rukopis Prométheových jater a strávil devět měsíců ve vazbě. Od 60.1et se soustředil na metodu koláže, vytvořil nové varianty této techniky (chiasmáž, muchláž, proláž, roláž). Signatář Charty 77. Od roku 1980, kdy mu československé úřady odmítly prodloužit vízum a v nepřítomnosti ho odsoudili k roku vězení a ztrátě veškerého majetku, žije v Paříži. V roce 1991 byl vyznamenán Cenou Jaroslava Seiferta a Řádem T. G. Masaryka. Čestný občan Prahy. Ženatý, manželka Běla Kolářová je také výtvarnice.


Kolb E.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kolesnikov Sergej Michaijlovic (1889 - 1952)

více o autorovi...

Mongolský malíř se narodil v Kalganu, dne 25.1. 1889 v a zemřel 10.9. 1952 ve Weixdorfu u Drážďan. Studoval na malířské škole Leon Bakst v Petrohradě u prof. Kusmy Sergejewitsch Petrow-Wodkina. Po I. Světové válce odcestoval do západní Evropy, nejprve do Berlína, Paříže, odtamtud se během II. Světové války přestěhoval do Weixdorfu poblíž Drážďan. Většinu svých námětů čerpal právě z krajiny a tradičního žiota svého milovaného rodného Mongolska.


Kolínská Jitka (1930 - 1992)

více o autorovi...

Malířka, grafička a ilustrátorka, především dětských knížek.


Koluch Jaroslav (1894 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 24. 3. 1894 v Hodoníně. Malíř autodidakt v Brně. Do roku 1939 žil na Slovensku, kde se zúčastnil různých soutěží, ilustroval, pracoval ve folkloru a maloval podobizny.


Komárek Jaroslav (1897 - ?)

více o autorovi...

Narozen 22. 3. 1897 v Třebíči. Malíř a grafik v Praze. Studoval soukromě u O. Hausky a po válce u Al. Kalvody, grafiku u T. F. Šimona.


Komárek Vladimír (1928 - 2002)

více o autorovi...

Narozen 10. 8. 1928 v Hořensku u Semil. Zemřel 24. 8. 2002 v Jilemnici. l český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Patřil k předním osobnostem českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky a ilustrace si svou podmanivostí získaly nejen pozornost, ale i srdce. V roce 1946 byl přijat na akademii výtvarných umění. Po dvou letech však přestoupil na UMPRUM. Svojí malířskou tvorbou oživil slavnou tradici české imaginace, kterou před ním proslavil například Jan Zrzavý. Zatímco jeho ranější tvorba se vyznačuje značnou expresivností, pro malby z jeho zralého a zásadního období je charakteristická lyričnost až tklivost a podmanivá poetika. Komárkovým vyjadřovacím prostředkem byly především velmi jemné barvy a neostré kontury, což vnáší do jeho obrazů jedinečnou atmosféru.


Komínek Rudolf (1885 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 8.3. 1885 v Praze. Byl malířem a ilustrátorem.


Kompánek Vladimír (1927 - 2011)

více o autorovi...


Konečný Bohumil - Bimba

více o autorovi...

Autor kreslil ilustrace pro časopis Ahoj, Rozruch a Foglarův Mladý hlasatel, ilustroval i knížky Jaroslava Foglara.


Konečný Josef (1907 - 1989)

více o autorovi...

Narozen 20. 4. 1907 v Kameničné. Malíř v Praze. Studoval na umělecké škole řemesel v Brně a na akademii výtvarného umění v Praze u Ot. Nejedlého a Nechleby.


Koníček Oldřich (1886 - 1932)

více o autorovi...

Narozen 12. 10. 1886 v Kutné Hoře a zemřel 17. 7. 1932 v Žehuni u Poděbrad. Malíř v Praze, žák pražské akademie výtvarného umění u prof. Rud. Ottenfelda. Inspiroval jej impresionismus i fauvismus.


Konopa Rudolf (1864 - 1938)

více o autorovi...

Narodil se 2.2. 1864 ve Vídni, zemřel 6.10. 1938. Vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni u prof. R. K. Hubera. Zúčastnil se několika studijních cest (Francie, Anglie, Itálie,..). Byl rakouský portrétista, krajinář, a malíř zátiší.


Kopecký Bohdan (1928 - 2010)

více o autorovi...

Narozen 23. 8. 1928 v Litomyšli. Zemřel 22. 10 2010 v Litomyšli. Akademický malíř, krajinář a autor řady ilustrací.


Kopecký Václav (1892 - 1981)

více o autorovi...

Narodil se 10. 9. 182 v Kvílicích u Slaného. Architekt v Praze. V roce 1921 absolvoval akademii výtvarného umění v Praze u prof. Kotěry.


Körber Adolf (1887 - 1967)

více o autorovi...

Narodil se 17. 3. 1887 v Praze. Syn Pavla Körbera. Žák pražské akademie u prof. Bukovace a prof. Frant. Ženíška. Po absolvování akademie se stal asistentem prof Ad. Liebschera, se kterým až do první světové války pracoval na výzdobách řady kostelů. Jinak je znám jako portrétista a krajinář.


Korecki Wiktor (1890 - 1980)

více o autorovi...

Polský malíř se narodil v Kamieniecu Podolskim roku 1890, zemřel v r. 1980 v Komorówě. Studoval na Vysoké škole kresby u prof. Nicholase Muraszkiho. Maloval převážně zimní krajinu.


Korin Alexey M. (1865 - 1923)

více o autorovi...

Narodil se v roce 1865. Malířství studoval na Moskevské škole. Jeho náměty jsou většinou ruské krajiny, žánry, portréty a interiéry.


Kosina Jiří (1891 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 3. 2. 1891 v Hradci Králové. Malíř a grafik v Praze. Studoval kurzy kreslení a malířství při umělecko průmyslovém muzeu v Hradci Králové, malířská škola u F. Engelmüllera v roce 1916 a v letech 1924 - 1930 malířská škola u K. Langra.


Kossak Fortunat Juliusz (1824 - 1899)

více o autorovi...


Kossak Wojciech, von (1857 - 1942)

více o autorovi...

Narodil se v roce 1857. Polský malíř. Zemřel roku 1942.


Kostinský

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Košvanec Vlastimil (1887 - 1961)

více o autorovi...

Narodil se 14. 12. 1887 v Karlíně. Malíř podobizen a karikatur, žák pražské akademie u prof. Hynaise. Malíř v Praze. Je také restaurátorem.


Kotas Jaroslav (1909 - 1981)

více o autorovi...

Narozen 6. 5. 1909 ve Skaličce u Tišnova. Malíř v Praze, žák umělecko průmyslové školy v Praze.


Kotík Jan (1916 - 2002)

více o autorovi...

Narodil se 4. ledna 1916 v Turnově a zemřel 23. března 2002 v Berlíně). Český malíř, průmyslový výtvarník, grafik a pedagog. Jan Kotík byl synem malíře a profesora kreslení na reálce v Mladé Boleslavi Pravoslava Kotíka. Vyučil se typografem. V letech 1935–1941 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. Jaroslav Benda). Podnikl studijní cesty do Drážďan (1936) a do Paříže (1937). Během války v letech 1941–1943 vyučoval na soukromé umělecké škole v Praze.


Kotík Pravoslav (1889 - 1970)

více o autorovi...

Narodil se 1. 5. 1889 ve Slabních u Rakovníka. Malíř, kreslíř a grafik v Praze. Žák umělecko průmyslové školy v Praze u prof. Schikanedra. Člen S. V. U. Mánes


Kotvald Ferdinand (1898 - 1980)

více o autorovi...

Narodil se 24. 5. 1898 ve Vyškově na Hané. Malíř v Praze. Po studiích doma i za hranicemi vystavuje. První souborná výstava v Topičově salonu v Praze roku 1938.


Koudelka Josef (1877 - 1960)

více o autorovi...

Narodil se 4. 2. 1877 v Kloboukách u Brna. Malíř, žák pražské akademie u prof. Sequense, Pirnera, Brožíka a Schwaigera. Věnoval se portrétování a pilnému studiu na moravském Slovácku. Odtud pochází řada podobizen a mnoho studií různých slovenských typů.


Koutský Václav (1907 - 1980)

více o autorovi...

Narodil se 12. 10. 1907 v Leštnici u Českých Budějovic. Malíř v Praze, žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Loukoty a Obrovského. Studijní cesty konal do Francie.


Koval J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kovařík Hubert (1888 - 1958)

více o autorovi...


Kowalsky

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kozák J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kozák Václav (1889 - 1969)

více o autorovi...

Narodil se 25. 7. 1889 v Kolíně. Malíř krajin v Kovanicích u Nymburka, soukromě v malířské škole F. Engelmüllera v Praze, v Mnichově a ve Vídni.


Kozina (Klimeš ml.) Bohumil (1881 - ?)

více o autorovi...

Narozen 27. 11. 1881 v Kaňku u Kutné Hory. Malíř a grafik v Praze. Studoval na akademii ve Stuttgartě. Žák Fr. Klimeše.


Král Jaroslav (1883 - 1942)

více o autorovi...

Narozen 5. 12. 1883 v Malešově u Kutné Hory a zemřel 22. 3. 1942 v Osvětimi v Polsku. Malíř, kreslíř a profesor figurálního kreslení na škole architektury v Brně. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze, poté na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Hynaise. Tvoří figurální kompozice, podobizny a zátiší.


Král Josef (1877 - 1914)

více o autorovi...

Narozen 24. 5. 1877 v Rakovníku a zemřel 19. 2. 1914 v Praze. Malíř krajinář, žák prof. Mařáka a Ottenfelda na pražské akademii. Patřil k posledním žákům Mařákovým a proslul zvláště náladovými obrazy mlžných večerů, chmurných přísvitů, atmosférických úkazů, a to zpravidla v přístavech a na nádražích.


Kramskoj Nikolajewitsch Iwan (1837 - 1887)

více o autorovi...

Ruský malíř se nadoril 8.6. 1837 v Ostrogožsku a zemřel 5.4. 1887 v Sankt Peterburgu. Byl také výtvarným teoretikem, kritikem a pedagogem. Jeho perfektní realistická díla zobrazují náměty náboženské, ale také humanitní. Měl velký smysl pro detail a výraz.


Krasický Marcel (1898 - 1968)

více o autorovi...

Narozen 4. 9. 1898 v Kvasicích u Kroměříže. Malíř a grafik v Kvasicích. Studoval na speciální malířské škole Karla Truppeho v Brně, soukromě u F. Hlavici v Brně.


Kraszewska Otolia (1859 - 1945)

více o autorovi...

Polská umělkyně se narodila v roce 1859 a zemřela v roce 1945. Studovala na Akademii výtvarných umění v Petrohradě u prof. I. Aivazovskyho. Poté se usídlila v Mnichově. Jako grafička spolupracovala na uměleckých časopisech, kreslila karikatury a ilustrovala vizitky, obaly na knihy či tapety. Věnovala se také romantické figurální olejomalbě.


Kratina Radoslav (1928 - 1999)

více o autorovi...


Krátký Stanislav (1914 - 2001)

více o autorovi...

Narozen 17.9.1914 ve Vinarech u Přerova, zemřel 14.11. 2001 ve Vinarech u Přerova. Především uznávaný portrétista, ale také mistr krajinářské tvorby. Zejména v portrétech uplatňoval působivý dotyk barvy a světla, jímž vytvářel tolik osobitou atmosféru obrazu.


Krattner Carlo (1895 - ?)

více o autorovi...

Narodil se v roce 1895. Syn malíře, spisovatele a grafika Karla Krattnera, profesora na AVU v Praze.


Kraus František Josef (1904 - 1976)

více o autorovi...

Narodil se 6.1904 v Hodolanech u Olomouce a zemřel 1.11.1976 v Olomouci. Malíř, grafik a profesor kreslení v Kroměříži. Studoval u profesora Oldřicha Blažíčka na ČVUT v Praze a na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Tavíka Františka Šimona v letech 1932 - 1934. Poté se soukromě vzdělával v Paříži, Bruselu a Mnichově. Studijní cesty podnikl po Evropě a Severní Africe. Maloval krajiny, architektury a chrámové interiéry.


Kray Wilhelm (1828 - 1889)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Krcal J.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Krčil Josef (1906 - 1985)

více o autorovi...

Narodil se 11. března 1906 v Kutné Hoře a zemřel 9. prosince 1985 také v Kutné Hoře. Krčil byl český malíř, figuralista, krajinář a restaurátor. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. J. Obrovského, mezi jeho spolužáky patřil i mimo jiné Jan Úprka. Právě Jakub Obrovský měl na Krčila a jeho tvorbu velký vliv. Krčil je znám pro svůj zájem zachytit okamžik energickou linkou a sebejistým rukopisem.


Krčmářová Inka (1900 - ?)

více o autorovi...

Narodila se 10.5. 1900 v Praze. Soukromě studovala u A. Kalvody, prof. R. Vejrycha a J. Hlavína. Následně vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Byla členkou Kruhu výtvarných umělkyň, s nimiž několikrát vystavovala. jejích nejčastějším vyobrazovaným motivem byly Orlické hory.


Kreibich Vilém (1884 - 1955)

více o autorovi...

Narozen 6. 1. 1884 ve Zdicích a zemřel 27. 11. 1955 v Praze. Malíř v Praze, žák akademie výtvarného umění v Praze u prof. Schwaigra. Tvoří figurální malby, podobizny, se zálibou zobrazuje lokomotivy a ruch nádraží.


Kreisinger Václav (1885 - 1956)

více o autorovi...

Narodil se 21. 8. 1885 v Praze a zemřel v roce 1956. V letech 1903–1908 studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze a 1909–1911 na Académie Julian v Paříži. V roce 1919 portrétoval Emu Destinnovou pro USA.


Krejčí Jiří (1899 - 1977)

více o autorovi...

Narodil se 1. 12. 1899 na Vinohradech. Malíř, kreslíř a spisovatel v Praze. Žák umělecko průmyslové školy v Praze, poté na akademii výtvarného umění v Praze u Bukovace a Švabinského. Začínal s figurálními malbami pod vlivem Deraina, Daumiera a Per Krogha. Později se odvrací od skutečnosti a promítá do svého díla vlastní vidiny pod vlivem malíře Šímy.


Krejsa Josef (1896 - 1941)

více o autorovi...

Narozen 14. 3. 1896 v Husinci u Prachatic. Zemřel 21. 4. 1941 v Husinci. Navštěvoval umělecko průmyslovou školu ve Vídni, poté ve Florencii a na akademii sv. Lukáše v Římě. Studijní cesty konal po Itálii a Karpatech.


Kremanová Jana (* 1938)

více o autorovi...

Narodila se 9.2. 1938 v Praze. Studovala malířství ve figurálním ateliéru a postgraduálně restaurátorský obor na Akademii výtvarných umění v Praze. Mimo talent malířský disponuje i hereckým talentem, zahrála si v několika českých filmech.


Kremlička Rudolf (1886 - 1932)

více o autorovi...

Narodil se 19. 6. 1886 v Kolíně nad Labem a zemřel 3. 6. 1932 v Praze. Malíř, kreslíř a grafik. Žák Schwaigrův na pražské akademii, sledovatel moderních směrů impressionismu. Z počátku byl napodobitelem přírody a z té doby od něho máme několik vynikajících podobizen. Záhy ale začíná tvořit výhradně pod vlivem Francouzů. A tak vznikají obrazy plné vervy, jeho Toilety, Myčky, Pradleny, interiéry venkovských chýší se zvláštním půvabem světla a barvy.


Krepčík Jaroslav (1880 - 1959)

více o autorovi...

Narodil se 26. 2. 1880 v Telči na Moravě. Sochař, grafik, malíř a odborný restaurátor plastik. Žák odborné školy sochařské a kamenické v Hořicích a akademie výtvarného umění v Praze u prof. J. V. Myslbeka.


Kretschmer Václav (1849-1921)

více o autorovi...

Narodil se 10.5. r. 1849 v Nové Pace, zemřel tamtéž 10. 5. v roce 1921. Byl českým malířem a majitelem malířské dílny. Malířství se učil v Rychnově nad Jizerou. Zaměstnával učně, jež se každý specializoval na část malby. Sám se prosadil jako malíř náboženských motivů, portrétů a krajinomaleb.


Kreutz Jan (1897 - 1979)

více o autorovi...

Narozen 18. 8. 1897 ve Vídni. Malíř ilustrátor v Praze. Studie na akademii výtvarného umění ve Vídni a v soukromé malířské škole J. Šilhavého.


Kripner Rudolf C. (1858 - 1924)

více o autorovi...

Narodil se 28. 8. 1858 v Příbrami a zemřel 27. 11. 1924 na Smíchově. Malíř, žák pražské akademie. Tvořil v oboru figurálním. Jeho specialitou byly kopie starých mistrů. Úspěšně prováděl restaurování starých chrámových obrazů, např. v kostele sv. Ignáce.


Kristofori Jan (1931 - 2004)

více o autorovi...

Narodil se 17.7, 1931 v Mukačevo v Podkarpatské Rusi, zemřel 23.3. 2004 v Praze. Byl malíř, grafik, galerista. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v maďarském Miskolci. Společně s repatrianty z Rumunska se mu podařilo odcestovat do Čech, kde se usadil nedaleko Kadaně. Pracoval zde jako výtvarník pro reklamní agenturu AMA. V době socialismu strávil 7 let ve vězení za protirežimní výstupy. Poté uspořádal výstavu Moderní jazz v plastice. Společně s divadlem Ypsilon cestoval do západní Evropy. Jeho dílo je považováno za významný přínos celosvětové kultuře.


Kristýnek L.

více o autorovi...

O tomto autorovi jsme nenalezli žádné informace.


Krisz H.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné informace.


Krivoš Rudolf (1933 - 2020)

více o autorovi...

Rudolf Krivoš sa narodil roku 1933 v Tisovci. Studoval figurální malířství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Jána Mudrocha. Nejvýznamnější výstavy měl v Bratislavě, Paříži a Sao Paulu. Jeden z hlavních zakladatelů Skupiny Mikuláše Galandy, kam patřil také Laluha, Kompánek, Paštéka, aj.


Kroča Antonín (* 1947)

více o autorovi...

Současný český malíř se narodil 21.10. 1947 v Hukvaldech – Dolním Sklenově. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, poté na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. J. Johna a J. Smetany. Náměty pro svou tvorbu čerpal z prostředí hospod, či venkovských interiérů a situací, až k abstraktní malbě. Vyznačuje se velmi gestickou a expresivní malbou.


Kuba Ludvík (1863 - 1956)

více o autorovi...

Narozen 16. 4. 1863 v Poděbradech a zemřel 30. 11. 1956 v Praze. Malíř, hudebník a spisovatel, národní umělec v Praze - Karlíně. Přichází na učitelský ústav do Kutné Hory. Vyučuje krátce v Sedlci. Zanechal vyučování k němuž jej měli rodiče a vydává se dvaadvacetiletý na pouť slovanským světem. Kreslí přitom zpěváky, nástroje, kroje i kraj, kterým prochází. Malíř v něm však vždy vítězí. Po kreslířské průpravě ve škole K. Liebschera byl roku 1890 přijat na Pirnerovo oddělení na akademii vývarného umění v Praze a po dvou letech odešel do Paříže, kde rovněž 2 roky navštěvoval akademii Julianovu. Maluje krajiny, pohledy na města a budovy aj.


Kubíček Eduard

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné informace.


Kubíček František (1872 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 31. 1. 1872 v Praze. Malíř a profesor v Plumlově, žák pražské akademie. Působil jako profesor kreslení na gymnáziu v Praze, zem. vyšší reálce v Prostějově a v Přerově. Od roku 1928 se věnuje výhradně malířství. Vyšel ze školy prof. Pirnera jako figuralista. Později se věnoval krajinářství. Motivy z okolí Prostějova, Českomoravské vysočiny, z Podyjí a ze Slovenska.


Kubíček Jánuš (1921 - 1993)

více o autorovi...

Narodil se 5.12. 1921 v Nových Hradech a zemřel 21.5. 1993 v Babicích nad Svitavou. Pocházel z umělecké rodiny – jeho otec i strýc byli sochaři (Josef Kubíček, Leoš Kubíček). Studoval na brněnské Škole uměleckých řemesel, v roce 1950 byl přijat do svazu Československých umělců. Byl českým malířem a výtvarníkem, jeden z představitelů generace 60. let.


Kubíček Josef (1890 - 1972)

více o autorovi...

Narodil se 13.3. 1890 ve Slatině nad Zdobnicí, zemřel 29.11. roku 1972 v Brně. Byl bratrem sochaře Leoše Kubíčka a otcem Jánuše Kubíčka. Vyučil se řezbářství v nedalekém Žamberku, společně se svým bratrem se vydali na zkušenou do Bavorska. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Mnichově, po čtyřech letech pokračoval ve studiu na pražské Akademii výtvarných umění. Patří mezi výrazné osobnosti českého realistického sochařství počátku 20. století.


Kubíček Leopold (1887 - 1974)

více o autorovi...

Narozen 22. 11. 1887 ve Slatině. Sochař v Pěčíně v Orlických Horách. Studoval v Mnichově u Witmana a v Praze na umělecko průmyslové škole u Drahoňovského, Šalouna, Klugeho a Jakesche. Studijní cesty konal po Itálii, Francii a Belgii. Jeho díla mají nábožensko-vizionářský ráz. Je osamocen svým uměleckým názorem, jde svou cestou mimo proud současného uměleckého tvoření.


Kubín Otakar (1883 - 1969)

více o autorovi...

Narodil se 22. 10. 1883 v Boskovicích na Moravě. Malíř, grafik a sochař v Simiane v jižní Francii. Navštěvoval odbornou sochařskou školu v Hořicích. Cítil však více zálibu pro kresbu a malbu, než pro plastiku, a proto se stal žákem akademie výtvarného umění v Praze ve speciálce F. Thieleho, kterou absolvoval. Po mnohých letech strávených ve Francii a v Belgii se stal asistentem kreslení na státní průmyslové škole v Praze u prof. Maudra.


Kubišta František (1897 - 1971)

více o autorovi...

Narozen 21. 11. 1897 v Plotišti nad Labem. Zemřel 20. 11. 1971 v Praze. Český malíř, grafik, ale také teoretik a kritik, bratr Bohumila Kubišty.


Kubizňák Josef (1909 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 2. 2. 1909 ve Vysokém Mýtě. Malíř, grafik a ilustrátor ve Vysokém Mýtě. Vyučil se typografii, načež se věnoval malířství. Učil se u prof. B. Wachsmanna v Praze, poté u J. Honsy., prof. Wachy v Brně a J. Haška v Chroustovicích. Pěstuje krajinomalbu a figurální malbu, zejména církevní motivy. Studijní cesty konal po Valašsku a Slovensku.


Kučera

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kučera Alois (1905 - 1962)

více o autorovi...

Narodil se 28. 1. 1905 v Litovli. Malíř a profesor na gymnáziu v Olomouci. Vyšel z impresionismu. Po roce architektonického studia na pražské technice přešel k prof. V. H. Brunnerovi na umělecko průmyslovou školu v Praze. Záhy vystavoval se skupinou olomouckých výtvarníků.


Kučera M.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kučera Miroslav (1910 - ?)

více o autorovi...

Narozen 10. 6. 1910 v Praze. Malíř a grafik v Praze. Studoval na ČVUT. Soukromě studoval užitou grafiku.


Kučerová Alena (* 1935)

více o autorovi...

Současně žijící grafička se narodila 28.4. 1935 v Praze. Nejprve studovala na Vyšší škole bytového průmyslu, poté na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Byla oceněna několika prestižními cenami. Umění přispěla novým technickým prvkem – perforovaným bodem.


Kulhánek Oldřich (1940 - 2013)

více o autorovi...

Narodil se 26.2. 1940 v Praze a zemřel 28.1. 2013. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. Karla Svolinského. Byl českým malířem, grafikem, ilustrátorem, scénografem a pedagogem. Současnou podobu bankovek máme právě díky Oldřichu Kulhánkovi. Vytvořil i mnoho českých známek či medailí.


Kunc Jaromír (1900 - 1971)

více o autorovi...

Narozen 26. 2. 1900 v Humpolci. Malíř krajina v Praze. Studoval malířskou školu u F. Engelmüllera, 1 rok architektury na vysoké škole technické v atelieru malíře Václava Součka v Praze.


Kupka František (1871 - 1957)

více o autorovi...

Narozen 23. 9. 1871 v Opočně. Zemřel 24. 6. 1957 ve Francii. Český malíř a grafik světového významu, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Jeho vztah k hudbě se podílel na vzniku a realizaci dalšího nového výtvarného směru – orfismu, tedy směru, přibližujícímu malířství jiným uměním (hudba, poezie). Převážnou část života žil ve Francii. František Kupka byl též i grafikem – ilustrátorem. Svým dílem se nesmazatelně zapsal do dějin české i světové výtvarné tvorby.


Kupka Karel (1905 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 4. 7. 1905 v Manětíně. Malíř v Praze - Smíchově, žák Kalvodův. Ve svém tvoření miluje volný krajinný prostor, ojedinělé stromy a zejména les.


Kupka Karel (1905 - 1971)

více o autorovi...

Narodil se 4. 7. 1905 v Manětíně. Zemřel 25. 4. 1971. Pochován je v Kestřanech. Malíř v Praze na Smíchově, žák A. Kalvody. Ve svém tvoření miluje volný krajinný prostor, ojedinělé stromy a zejména les. Na svém zámečku v Běhařově strávil několik letních sezón, v úzkém styku s přírodou a v zimě pracoval ve svém ateliéru v Mánesově ulici na Vinohradech.


Kuremiak

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kůrka V.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Kurovský Miloš (1924 - 2017)

více o autorovi...


Kuřil Vlastimil (1893 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 6. 12. 1893 v Kolíně. Malíř krajinář v Praze. Žák pražské akademie, od roku 1912 žákem Bukovace, později Hynaise. Své náměty vyhledává v Podkrkonoší i Pošumaví, na Táborsku i Sedlčansku, nejvíce však na Českomoravské vysočině. Je interpretem zádumčivé krásy české krajiny, hlavně v pozdním létě a podzimku.


Kutálek Jan (1917 - 1987)

více o autorovi...

Narodil se 20. 7. 1917 v Praze - Nuslích a zemřel 20. května 1987 v Praze. Český výtvarník - sochař, známý coby originální tvůrce keramických plastik a sošek, jenž jsou inspirovány především českou lidovou slovesností i bájeslovím. V mládí studoval soukromě malířství, sochařství vystudoval na AVU u profesora Karla Pokorného. Jeho dílo je charakteristické neobvyklou hravostí, nevšední poezií a je obdařeno zvláštním pohádkovým kouzlem. Všechny jeho smyšlené postavičky dostaly od svého autora do vínku i své krásně poetické české jméno.


Kvíčala Čeněk (1890 - ?)

více o autorovi...

Narozen 2. 4. 1890 v Praze. Malíř, který se vyučil u svého otce. Navštěvoval večerní kursy na umělecké průmyslové škole v Praze.


Kyncl František (1934 - 2011)

více o autorovi...


Kysela František (1881 - 1941)

více o autorovi...

Narozen 4. 9. 1881 v Kouřimi. Zemřel 20. 2. 1941 v Praze. Malíř, kreslíř a grafik, profesor na umělecko průmyslové škole v Praze a na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Schwaigera.

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do NÁSLEDUJÍCÍ AUKCE.