Jméno:
Heslo:

palicka
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

A. Frind

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 6 000,- Kč
historie příhozů

Acqua dell´ Cesare F. G. (1821 - 1905)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.

detail
info-ikon

Cena v Galerii Národní 25: 100 000,- Kč

Adámek Ferdinand (1896 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 24. 2. 1896 na Vinohradech. Malíř a grafik, umělecko průmyslová škola v Praze (Dítě, Hofbauer, Špilar, Kysela, Wachsmann. Grafický kurs v technologickém muzeu v Praze.)

detail
info-ikon

Dosažená cena: 2 100,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 100,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 1 800,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 900,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 5 900,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 000,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 1 900,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 16 000,- Kč
historie příhozů

Adámek Rudolf (1882 - 1953)

více o autorovi...

detail
info-ikon

Dosažená cena: 1 600,- Kč
historie příhozů

Aichele Paul (1859 - 1910)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.


Albich

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 5 100,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 1 900,- Kč
historie příhozů

Alekov Napoleon Valentin

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 3 100,- Kč
historie příhozů

Aleš Mikoláš (1852 - 1913)

více o autorovi...

Narodil se 18. 11. 1852 v Miroticích a zemřel 10. 7. 1913 v Praze. Malíř, kreslíř, ilustrátor, jedna z hlavních osobností ND. Ve svém díle spojuje nár. tradici s romant. pojetím historie a slovanské mytologie. Jeho profesory na Akademii výtvarných umění v letech 1869-1876 byli M. Trenkwald a J. Sweerts.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 13 000,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 7 900,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 6 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 26 000,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 16 700,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 7 300,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 3 200,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 13 100,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 600,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 2 200,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 1 200,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 1 300,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 1 200,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 15 500,- Kč
historie příhozů

Alexy Janko (1894 - 1970)

více o autorovi...

Narozen 25. 1. 1894 v Liptovském Mikuláši. Zemřel 22. 9. 1970 v Bratislavě. Slovenský spisovatel, malíř a publicista. Po ukončení studia pracoval jako praktikant v lékárně v Prievidze. Od roku 1919 pokračoval ve studiu v Praze na malířské akademii, v roce 1920 absolvoval půlroční studijní pobyt v Paříži. Po ukončení studia pracoval jako profesor malířství na gymnáziu v Bratislavě a od roku 1927 se věnoval jenom umělecké činnosti. Roku 1930 se usadil v Martině na Slovensku, později v Piešťanech a roku 1937 se vrátil do Bratislavy.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 10 500,- Kč
historie příhozů

Alt Franz (1821 - 1914)

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 22 000,- Kč
historie příhozů

Anderle Jiří (* 1936)

více o autorovi...

Narozen 14. 9. 1936 v Pavlíkově na Rakovnicku. Český akademický malíř a grafik. V roce 1961 vystudoval akademii výtvarného umění (malbu u Antonína Pelce a grafiku u Vladimíra Silovského). Styl jeho kresby grafiky se vyhraňoval v době profesionálního působení v Černém divadle, se kterým sjezdil skoro celý svět jako technik i herec. Známý zejména v zahraničí, začal být v polovině 60. let. V letech 1969 – 73 působil na VŠUP jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky. V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle naléhavě a působivě vyjadřuje existenciální úzkost člověka jak konkrétní (válka), tak i obecnou, nadčasovou (stárnutí, samota). V poslední době se od těchto výstražných až tragických témat posouvá a blíží se k abstrakci.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 6 100,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 9 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 14 900,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 600,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 15 000,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 5 100,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 5 700,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 3 600,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 3 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 5 100,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 6 600,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 8 500,- Kč
historie příhozů

Anderle Václav (1814 - 1849)

více o autorovi...

Narodil se 13. 2. 1814 v Litomyšli a zemřel 23. 12. 1849 v Chrudimi. Malíř a rytec, žák vídeňské akademie umění. Usadil se ve Vídni, kde však trpěl nedostatkem a přestěhoval se do Chrudimi, kde restauroval také staré kostelní obrazy. Byl především portretistou, jenž snadno i zpaměti přesně vystihl podobu. Od něho je mnoho miniaturních podobizen. Jeho lepty již za dob jeho studií vzbudily obdiv jeho vídeňských učitelů.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 600,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 100,- Kč
historie příhozů

Andrle Bedřich (1904 - 1967)

více o autorovi...

detail
info-ikon

Dosažená cena: 3 200,- Kč
historie příhozů

Angyal Gejza (1888 - 1956)

více o autorovi...

detail
info-ikon

Dosažená cena: 39 100,- Kč
historie příhozů

Antoš Václav (1878 - 1938)

více o autorovi...

Narozen 1. 12. 1878 v Chomutičkách u Jičína. Zemřel 8. 11. 1938 v Praze. Sochař a malíř v Praze. Studoval na odborné škole sochařství a kamenictví v Hořicích, poté na umělecko průmyslové škole v Praze a nakonec na akademii výtvarného umění v Praze.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 500,- Kč
historie příhozů

Antropius

více o autorovi...

detail
info-ikon

Dosažená cena: 2 100,- Kč
historie příhozů

Anýž František (1876 - 1934)

více o autorovi...

Narozen 1. 2. 1876 ve Svaté Dobrotivé u Hořic a zemřel 8. 10. 1934 v Tatran. Poliance. Vyučil se v komárovských železárnách, poté vstoupil na umělecko průmyslovou školu, kde byl žákem prof. Kloučka a Nováka. Po návratu ze studijní cesty po Německu a pobytu v Paříži si v roce 1900 zřídil závod pro umělecko-průmyslové práce kovové.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 26 000,- Kč
historie příhozů

Arnegger Alois (1879 - 1963)

více o autorovi...

detail
info-ikon

Dosažená cena: 47 000,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 35 000,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 12 050,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 25 500,- Kč
historie příhozů

Arnet Josef (1906 - ?)

více o autorovi...

Narodil se 13. 12. 1906 v Růžodole u Liberce. Malíř, studoval na pražské akademii u prof. Nejedlého. Maluje typické kraje Českomoravské vysočiny. Účastnil se jako host roku 1940 výstavy J. U. V. v Praze.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 13 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Cena v Galerii Národní 25: 9 000,- Kč
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 700,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Cena v Galerii Národní 25: 10 000,- Kč
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 600,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 5 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 600,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Cena v Galerii Národní 25: 9 000,- Kč
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 900,- Kč
historie příhozů

Arnhold A.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 300,- Kč
historie příhozů

Aron František (1895 - ?)

více o autorovi...

Narozen 17. 10. 1895 v Uhřiněvsi u Prahy. Malíř v Praze. Studoval na průmyslové škole v Praze, soukromě u prof. Bartoše a Jaro Procházky.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 450,- Kč
historie příhozů

Augusta A.

více o autorovi...

O tomto autorovi nenalezeny žádné podrobnosti.

detail
info-ikon

Dosažená cena: 5 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 1 900,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 8 700,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 950,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 3 700,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 1 900,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 2 300,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 2 800,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 8 400,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 6 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 300,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 12 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 1 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 2 300,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 3 400,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 3 300,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 2 200,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 4 500,- Kč
historie příhozů
detail
info-ikon

Dosažená cena: 2 500,- Kč
historie příhozů

Znalec na telefonu:
737 571 660
gn25@galerie-narodni.cz
TOPlist

pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo
stálých dražitelů

Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění